Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-09-06
"Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania"

Znany aktor parodiuje w reklamie urz?duj?cego prezydenta. A mo?e by?ego premiera.

Prezydencki minister przedstawia strategi? ocieplenia wizerunku prezydenta. Lech Kaczy?ski "wyci?gnie r?k? do spo?ecze?stwa", bo chce, aby "urodziny Rzeczpospolitej" by?y radosne i rocznica odzyskania niepodleg?o?ci ??czy?a Polaków, a nie dzieli?a.

Aktor i prezydent. Biznes i polityka. Ka?dy na swój interes, ale wszyscy maj? wspólny problem. Jak przekona? do swoich racji?

Kto oprócz dzieci wykazuje najwi?ksze talenty perswazyjne? Jak udaje mu si? osi?ga? tak znakomite rezultaty w przekonywaniu? Czy jest od Ciebie pi?kniejszy? Sprytniejszy? Bardziej inteligentny?

Reklama. Czy mo?e by? jeszcze gorsza? Ile reklam sk?oni?o Ciebie jedynie do zmiany kana?u telewizyjnego lub przewrócenia strony w gazecie? Czy naprawd? kupisz abonament u operatora, który poka?e w reklamie modelk? o najbardziej bujnych kszta?tach? Czy dasz wiar? politycznym deklaracjom zwi?zkowców, którzy tu? przed wyborami mówi?, ?e wszystko uk?ada si? bardzo ?le?

Która reklama zrobi?a na Tobie ostatnio najwi?ksze wra?enie? Nie ?adne p?atne og?oszenie wyborcze, ale dwóch g?upkowato-inteligentnych weso?ków reklamuj?cych us?ugi operatora sieci komórkowej. Populistyczne apele "boga?cie si?"? Wierzysz, ?e taka reklama dzia?a?

Co sprawia, ?e reklama jest skuteczna w perswazji?

Gwiazdy mediów. Kto jest dzisiaj najwi?ksz? gwiazda mediów? Kto g?osuje na Tomasza Lisa? Kto na Monik? Olejnik? A mo?e Justyn? Pochanke? Wiarygodno?? medium sama z siebie czyni ich wiarygodnymi mówcami. Ale b?d? te? tacy, którzy zag?osuj? na Ew? Drzyzg? i Szymona Majewskiego (vel Edwadra ?ckiego). Rozpoznawalno?? nazwiska te? si? liczy. Czy kto? dzi?ki pojawieniu si? w ich programach zyska? na popularno?ci i wiarygodno?ci?

Co sprawia, ?e gwiazda mediów jest skuteczna w perswazji?

Politycy. Tak, tak, tak... Politycy nie s? w stanie przekona? Ciebie do czegokolwiek. Politycy s? niewiarygodni. Czy kto? rozs?dny mo?e wierzy? politykom? Problem w tym, ?e co jaki? czas mamy wybory. Ulegamy perswazyjnym przekazom tej lub innej partii, tego lub innego polityka lub ku ich rozczarowaniu g?osujemy przeciwko nim. Czyli te? mamy do czynienia z perswazj? mimo, ?e w ni? nie wierzymy :-)

Co sprawia, ?e polityk jest skuteczny w perswazji?

Si?a perswazji wzrasta kiedy: a) komunikat jest prosty i dotyczy Twoich interesów, b) komunikat jest szczery, c) komunikat zawiera wiarygodne fakty, d) najwa?niejszy punkt komunikatu jest zilustrowany, i e) za komunikatem stoi uwiarygodniaj?ca go "twarz" (osoba).

Jednak?e nie chc?, ?eby to by?a twarz aktora lub jakiego? cwaniaczka specjalizuj?cego si? w handlu "szczero?ci?". Chc? zobaczy? normaln? ludzk? twarz, tak? jak? znam z reporterskich sond z przypadkowymi przechodniami.

Skuteczna perswazja

Wykazanie si? wy?mienitymi umiej?tno?ciami w perswazji to jedna z podstawowych umiej?tno?ci w public relations. Trudno osi?gn?? wyznaczone cele bez poparcia otoczenia i wspó?pracy z nim. Powiedzenie, ?e nikt nie jest samotn? wysp? jest wi?c jak najbardziej zasadne.

Oto cztery sprawdzone metody skutecznej perswazji i wp?ywania na zachowanie innych ludzi:

1. Poznaj i wejd? w ich ?wiat.

Staraj si? zrozumie? sytuacj? z ich punktu widzenia. Od?ó? na bok w?asne opinie i interesy.

Wyobra? sobie, ?e jeste? swoim klientem. Co by? zrobi?? Czego by? chcia? si? dowiedzie?? Jakie mia?by? zdanie? Nast?pnie pomy?l o dzia?aniu, które oka?e si? korzystne dla klienta.

Ludzie, których na?ladujesz pod?wiadomie poczuj? si? pewniej w Twoim towarzystwie. Dlaczego? Bo w Twoim zachowaniu zobacz? odbicie siebie samych. Rób to jednak z wyczuciem i rozwag?. To nie mo?e by? parodia.

2. B?d? mi?y i przyjacielski.

U?miech rozja?nia nawet najbardziej pochmurny dzie?. Szczery komplement podnosi na duchu. To drobnostki, ale bardzo si? licz?.

Pozwól, ?eby poczuli, ?e zawsze mog? liczy? na Twoj? pomoc. Takie deklaracje zwi?kszaj? zaufanie.

Je?li chcesz poprosi? szefa o przys?ug?, rób wszystko, aby go zadowoli?. Nie ograniczaj si? tylko do wype?niania obowi?zków. Wkrótce zauwa?y te starania i przychylnie przyjrzy si? Twojej pro?bie.

3. Przedstaw przekonuj?ce argumenty.

Wyja?nij w jaki sposób Twoje pomys?y i sugestie mog? by? zmaterializowane.

Poka?, ?e dysponujesz najlepszym produktem wykorzystuj?c rekomendacje zadowolonych klientów, scenariusze pokazuj?ce sytuacj? przed u?yciem produktu i po jego wykorzystaniu oraz szczegó?owe porównania z konkurencj?.

Dbaj o dobr? reputacj?. Wyka?, ?e wszystko co mówisz opiera si? na prawdzie i mo?e by? zweryfikowane.

4. Zaspokój potrzeby i pragnienia.

Ludzie skupiaj? si? w pierwszej kolejno?ci na swoich potrzebach. Je?li uda Ci si? przekona?, ?e Twoja oferta przysporzy im wi?cej korzy?ci ni? Tobie, prawdopodobnie j? zaakceptuj?.

Kiedy koncentrujesz si? na ich zainteresowaniach, pragnieniach, potrzebach i oczekiwaniach, zaspokajasz potrzeb? bycia zauwa?onym. Co wi?cej, wykazujesz si? trosk?. To buduje wzajemny szacunek i zaufanie.

Na koniec rzecz najwa?niejsza. Nie ma skutecznej perswazji bez odpowiedzi na pytanie, "Co ja b?d? z tego mie??" Zawsze pami?taj o wyt?umaczeniu jakie korzy?ci kto? odniesie z Twojego dzia?ania.

Czy masz dar przekonywania? Ka?dy go ma. Wystarczy zaliczy? "Test skuteczno?ci przekonywania".

Je?li klikniesz tutaj, to znaczy, ?e potrafi? przekonywa?, prawda? :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Internet Praktycy Public Klienci Informacja Agencje Twitter Firma Google Media Gapa Wywiad Reporterzy Komunikacja Dziennikarze Klient Rzecznik Dziennikarz Gazeta PRACOWNICY Polska Relacje Szef Problem Tusk Relations Reporter Pressence Prawda Kaczy?skiStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl