Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2007-12-03
"Jak sobie poradzi? psychicznie z kryzysem medialnym"

Jak poradzi? sobie psychicznie z kryzysem medialnym

Klientka, która nagle znalaz?a si? pod ostrym ostrza?em mediów, wygl?da?a na zdruzgotan?. Blada twarz, zwisaj?ce ramiona, podkr??one oczy. Wzdycha?a g??boko jakby chcia?a odda? ostatnie tchnienie.

Wygl?da?a tak ?le, ?e chyba nawet jej najwi?kszy wróg chcia?by podej?? i pocieszy?, ?e wszystko b?dzie dobrze.

Spotykam od czasu do czasu ofiary tego kryzysowego syndromu. Dotyka on prezesów, którzy próbuj? wyprowadzi? swoje organizacje z dramatycznych kryzysów. Rozczarowanie, depresja, zoboj?tnienie zniekszta?caj? prawdziwy obraz problemu i rzeczywisto?ci.

Oczekuj?cy najgorszego szefowie firm koncentruj? si? na opanowaniu sytuacji w mediach próbuj?c "zneutralizowa?" jednego konkretnego reportera. Zwykle jest to ten, który najbardziej zaszed? im za skór?. Nie wiadomo dlaczego wierz?, ?e wy??czenie go z opisywania problemu doprowadzi do zminimalizowania strat lub nawet wyciszenia sprawy.

Zapalczywo?? i za?lepienie przenosz? si? na ocen? wszystkich medialnych relacji o kryzysie. Artyku?y, które nie s? pozytywne z miejsca uznawane s? za nieusprawiedliwione ataki inspirowane przez "wrogie si?y".

Walka lub ucieczka

Skryto?? i tajemnica s? kusz?ce. Pojawia si? tendencja do zamykania si? w sobie, skrycia za plecami prawnika, napisania oficjalnego o?wiadczenia lub do zdawkowego "bez komentarza".

To tak?e czas na decyzj? – walka lub ucieczka. Niektórzy rozwa?aj? rezygnacj? ze stanowiska. Wi?kszo?? jednak uwa?a wycofanie si? za przyznanie si? do winy i uznanie pora?ki. Wol? podj?? walk?. Kusi mo?liwo?? zaatakowania krytyków. Je?li oni mog? nam zafundowa? tak? corrid?, no to patrzcie jaki zrobimy im Meksyk.

Pojawiaj? si? pierwsze wymiany ostrych publicznych wypowiedzi. Ka?dy atak spotyka si? z jeszcze ostrzejsz? ripost?. Typowa mentalno?? wojownika w obl??onej twierdzy. Zginie dla w?asnej chwa?y. Im bardziej spektakularna b?dzie to pora?ka, tym lepiej dla historii.

Co robi? w takiej sytuacji?

Oto pi?? praktycznych porad, które poprawi? kondycj? psychiczn? w obliczu kryzysu medialnego:

1. Dzia?aj!

To zawsze dobrze dzia?a na psychik?. Jeste? w ofensywie, nie defensywie. Twój umys? nie mo?e my?le? jednocze?nie o zwyci?stwie i pora?ce. My?l o tym pierwszym. Przygotowanie planu dzia?ania pomaga wyzwoli? aktywno??. Aktywny umys? jest trudniejszym celem ataku dla z?ych nastrojów. Pami?taj jednak, ?eby Twoje czyny by?y konstruktywne i przemy?lane.

2. Komunikuj si?.

Informuj systematycznie otoczenie o dzia?aniach naprawczych i ich skutkach. Poczucie bycia dobrze poinformowanym pomo?e Ci utrzyma? reporterów po swojej stronie lub co najmniej zachowa? neutraln? postaw?. Im mniej wrogów, tym wi?cej sojuszników :-)

3. B?d? otwarty.

W kryzysie pojawia si? sk?onno?? do wycofania si? i przyj?cia strategii obronnej. B??d. Unikaj izolacji. Rozmawiaj, kontaktuj si? z opini? publiczn?, klientami i przyjació?mi. Takie kontakty mog? poprawi? Twój nastrój i – je?li b?dziesz mie? szcz??cie – zainspiruj? do nowych dzia?a?.

4. B?d? konsekwentny.

Konsekwentnie realizuj program naprawczy. Je?li diagnoza by?a prawid?owa i terapia dobrze wybrana, wkrótce pojawi? si? pierwsze efekty. Wszyscy lubimy kiedy na koniec zwyci??a pozytywny bohater nawet je?li pocz?tkowo b??dzi?, potyka? si? i pope?nia? b??dy.

5. Zajmij si? negatywnymi doniesieniami w mediach.

Nawet po usuni?ciu b??dów w mediach nadal mog? pojawia? si? negatywne informacje i komentarze, szczególnie kiedy Twoi wrogowie lub ofiary pod?egaj? dziennikarzy. Dlatego zalecam branie pod uwag? w sytuacji kryzysowej nie tylko samych pokrzywdzonych, ale tak?e tych, którzy mog? by? postrzegani jako ofiary. Wykorzystaj krytyczne artyku?y jako forum do dyskusji jak rozwi?zujesz swoje problemy i naprawiasz b??dy.

Po kryzysie

Praktyczny efekt wyciszenia konfliktu polega na tym, ?e po przyznaniu si? do b??du/pomy?ki/wpadki, Twoja sytuacja z negatywnej (czyli takiej, która media lubi?) poprzez wprowadzenie programu naprawczego przekszta?ca si? w pozytywn? (czyli tak?, która nudzi media).

Ca?owanie obcej dziewczyny to nie to samo co buziak dla siostry, prawda? W?a?nie dlatego Twoje zdj?cia znikn? z pierwszych stron gazet. Je?li b?dziesz mie? szcz??cie, mo?e za jaki? czas wrócisz na ?amy jako pozytywny bohater po przej?ciach. Pami?taj jednak, ?e w takim artykule pojawi si? przypomnienie Twoich k?opotów.

Wszyscy moi klienci, którzy prze?yli tygodnie lub nawet miesi?ce medialnych ataków s? dzi? w dobrej kondycji psychicznej i z optymizmem patrz? w przysz?o??. Napastliwe i krytyczne tytu?y znikn??y z pierwszych stron. Nigdy nie zapomn? swoich bolesnych do?wiadcze?, ale nauczyli si? radzi? sobie z bezsenno?ci? i g??bokimi westchnieniami.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarze PRACOWNICY Twitter Relacje Internet Firma Relations Wywiad Szef Prawda Klient Polska Pressence Media Dziennikarz Gazeta Informacja Tusk Reporterzy Komunikacja Reporter Public Praktycy Klienci Problem Agencje Gapa Google Kaczy?ski RzecznikStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl