Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-03-30
"Dlaczego nie jestem dziennikarzem"

Dlaczego nie jestem dziennikarzem

"Dobry dziennikarz powinien by? przede wszystkim dobrym cz?owiekiem" - pisa? Ryszard Kapu?ci?ski. Tylko tyle? Lektura jego kontrowersyjnej biografii pióra Artura Domos?awskiego "Kapu?ci?ski Non-Fiction" pokazuje, ?e bycie dobrym dziennikarzem jest trudniejsze ni? mog?oby si? wydawa?.

Ja nie jestem dziennikarzem. Jestem praktykiem public relations i twórc? tre?ci. Dlaczego? I jaka to ró?nica?

1. Gdybym by? dziennikarzem, przed przyst?pieniem do pisania artyku?u dokona?bym wnikliwej i wszechstronnej dokumentacji tematu.

Prac? rozpocz??bym bez ?adnej wst?pnej tezy i nie pisa?bym o czym? tylko dlatego, ?e uwa?a?bym to za ciekawy temat. Ale nie jestem dziennikarzem. Wybieram tematy, które mnie pasjonuj?, które dotycz? moich klientów, zmieniaj? ?ycie na lepsze, pokazuj?, ?e ?atwe i tanie rozwi?zania rzadko s? trwa?e. Czasem nie mam racji, ale zawsze broni? swego zdania, bo autentycznie w nie wierz?.

2. Gdybym by? dziennikarzem, nie przyj??bym prezentu od firmy, o której pisz?.

Dlaczego? Nie pracuj? w dziale marketingu i nigdy nie zajmowa?em si? akwizycj? reklam - po?rednio czy bezpo?rednio. Nie rozumiem dlaczego szef mia?by zleci? mi pochlebny artyku? o firmie jako specjalny bonus za wykupywanie u nas najwi?cej reklam, nawet gdyby by?by to artyku? prawdziwy. Kasa z reklam i tre?? redakcyjna gazety to dwa rozdzielne ?wiaty.

Na szcz??cie, nie jestem dziennikarzem. Na moim blogu nigdy nie by?o i nie b?dzie ?adnej reklamy obcej firmy. Promocja to dla mnie cz??? kosztu prowadzenia firmy i nie ma nic wspólnego z tym co mówi? i pisz?.

3. Gdybym by? dziennikarzem pisz?cym o sporze, konflikcie lub kryzysie, uwzgl?dni?bym racje wszystkich stron, a nie tylko tych najbardziej skrajnych.

Opisanie konfliktu to co? wi?cej ni? wizyta w supermarkecie tu? przed zamkni?ciem. Nie mo?na na ?apu capu powybiera? z pó?ek towary znane z telewizyjnych reklam znajduj?ce si? na wysoko?ci wzroku i wrzuci? wszystko do jednego koszyka. Pisanie o kryzysie wymaga namys?u i rozmys?u.

Na szcz??cie dla Ciebie nie jestem dziennikarzem. Zajmuj? si? zarz?dzaniem kryzysem i komunikacj? kryzysow? i nie chodz? do supermarketów w godzinach najwi?kszego ruchu. Dokumentacja tematu w moim wykonaniu nie polega na wpisaniu w ostatniej chwili do wyszukiwarki has?a kluczowego.

4. Gdybym by? dziennikarzem, nie prawi?bym czytelnikom mora?ów.

"Dziennikarstwo moralnego niepokoju" czu? starymi gazetami i tani? kaw?.

Podstawowym sensem pracy dziennikarza jest informowanie o tym, co si? dzieje. Czytanie gazety to nie lektura elementarza dla pierwszoklasistów, a dziennikarz nie jest od udzielania instrukcji, z wyj?tkiem sytuacji kiedy pisze "Podr?cznik u?ytkownika [nazwa sprz?tu]". Ka?dy ma swój rozum i powinien z niego korzysta?.

Kiedy dziennikarz wciela si? jednocze?nie w rol? reportera i kaznodziei nie otrzyma braw za ?adn? z tych kreacji. Na szcz??cie, nie jestem dziennikarzem i mog? sobie pozwoli?, ?eby zostawi? ka?demu prawo do w?asnej oceny. Tak?e dziennikarzowi.

5. Gdybym by? dziennikarzem, ignorowa?bym wszystkie informacje od agencji public relations, które trafiaj? do mojej skrzynki pocztowej.

Nigdy bym si? nie dowiedzia? o wielu wspania?ych inicjatywach gospodarczych, projektach spo?ecznych i przedsi?wzi?ciach biznesowych. Na szcz??cie dla Ciebie, nie jestem dziennikarzem. Dla mnie fakt jest faktem, informacja informacj? pod warunkiem, ?e jest pe?na i rzetelna.

6. Gdybym by? dziennikarzem umia?bym przyzna? si? do b??du i publikowa?bym bez zw?oki sprostowania dotycz?ce faktów.

Nie spekulowa?bym nie maj?c ku temu ?adnych podstaw. Nie straszy?bym czytelników i nie wyolbrzymia? problemów. Pokazywa?bym wszystko w prawdziwych proporcjach pami?taj?c, ?e ludzie chc? wierzy? w to, co czytaj? w mojej gazecie.

Wszyscy si? mylimy i uznanie w?asnej omylno?ci tylko zwi?ksza moj? wiarygodno??. Na szcz??cie, nie jestem dziennikarzem i jako praktyk PR mog? przyznawa? si? do swoich potkni?? szybko i bezwarunkowo.

7. Gdybym by? dziennikarzem, nie my?la?bym, ?e pozjada?em wszystkie rozumy i nie narzuca?bym wszystkim swego zdania, a przynajmniej wiedzia?bym, ?e nie powinienem tego robi?.

Na szcz??cie, nie jestem dziennikarzem i znajd? czas na rozmow? z ka?dym kto przeczyta ten artyku?. Chc? przyczyni? si? do rozwoju public relations i poprawy wizerunku praktyków PR w?ród dziennikarzy. Interesuj? mnie konkretne i warto?ciowe projekty. Chc? wprowadza? zmiany i pragn? Ciebie do nich przekonywa?. Mo?e to brzmi troch? melodramatycznie, ale tak to w?a?nie jest.

Ka?dy magister dziennikarstwa wie, ?e tego zawodu nie mo?na nauczy? si? w szkole. Dlaczego? Dziennikarstwo to du?o wi?cej ni? umiej?tno?? szybkiego robienia notatek, relacjonowania wydarze?, zadawania dociekliwych pyta? i tworzenia chwytliwych tytu?ów. Dziennikarstwo to nie profesja, ale powo?anie.

Do wykonywania zawodu wystarczy szkolenie, powo?anie wymaga talentu, pasji i ?wiadomo?ci. W dziennikarstwie chodzi w?a?nie o to drugie.

Dlatego gdybym by? dziennikarzem, kierowa?bym si? nast?puj?cymi zasadami:

  1. B?d? dok?adny, nie obiektywny.
  2. Bierz odpowiedzialno?? za swoje ?ród?a, tematy i dzia?ania - redaktor naczelny Ci? nie obroni i nawet nie powinien tego robi?.
  3. S?uchaj ludzi i ucz si? od nich, bo wiedz? wi?cej od Ciebie.
  4. Przesta? informowa? - zacznij dzieli? si? informacjami.
  5. Nie daj si? wodzi? za nos. Nikomu.
  6. Pytaj i sprawdzaj odpowiedzi.
  7. Rozmawiaj z lud?mi tam gdzie s?, nie tam gdzie chcia?by?, ?eby byli.
  8. B?d? przede wszystkim obywatelem i dopiero potem dziennikarzem.
  9. Kieruj si? sercem, nie pokus? efektownej puenty w artykule.
  10. Pami?taj, ?e liczy si? to, ?eby mówi? prawd?, nie, ?eby by? pierwszym.

Je?eli jeste? takim dziennikarzem lub chcesz by?, napisz do mnie jak Ci si? wiedzie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Relacje Komunikacja Klienci Wywiad Szef Tusk Pressence Informacja Public Dziennikarze Kaczy?ski Internet Polska Media Reporter Reporterzy Relations Praktycy Twitter Dziennikarz Agencje Problem Google Gapa Firma Rzecznik Prawda Klient Gazeta PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl