Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-04-02
"Lepsze PR kontra dobre PR"

Lepsze PR kontra dobre PR

Jest taka tendencja, ?eby postrzega? organizacje, o których jest w mediach du?o pozytywnych informacji jako te, które wiedz? jak si? "robi" dobre PR. To nie zawsze jest prawda. Liczba informacji nie powinna by? miernikiem sukcesu.

Public relations polega na tworzeniu sta?ych, pozytywnych i wzajemnie korzystnych relacji z ró?nymi grupami otoczenia wa?nymi dla Twojej organizacji.

Mówi?c inaczej - mam pozytywne relacje z moimi dwoma najlepszymi przyjació?mi; rozmawiamy co tydzie? i spotykamy si? raz w miesi?cu.

Ale bycie w przyja?ni nie znaczy, ?e rozmawiamy bez przerwy, wysy?amy e-maile i smsy. Jeste?my w kontakcie i rozmawiamy kiedy pojawia si? taka potrzeba. Nasze relacje u?atwia te? chyba to, ?e wszyscy trzej jeste?my spod tego samego znaku Zodiaku - Skorpiona :-)

Gdyby jeden z nas zacz?? codziennie dzwoni? do pozosta?ych, prawdopodobnie naruszy?by równowag?, któr? wspólnie akceptujemy i gdyby nie mia? po temu wa?nego powodu, móg?by nas nie?le wkurzy?.

To samo zachowanie dotyczy - moim zdaniem - relacji organizacji z klientami i kluczowymi interesariuszami. Je?eli rozmawiaj? za rzadko, mog? o sobie zapomnie? lub przesta? si? rozumie?. Kiedy rozmawiaj? za cz?sto, konwersacja staje si?... nudna.

Jak wi?c wypracowa? optymaln? równowag? w tych relacjach? Liczba i rodzaj kontaktów w PR musi uwzgl?dni? cztery czynniki:

1. Strategiczne cele biznesowe organizacji - Jak liczne i g??bokie zmiany zachodz? w organizacji i w zwi?zku z tym, co trzeba przedyskutowa?? Czy organizacja ma ambitny d?ugoterminowy cel? Pogodzenie krótko i d?ugoterminowych celów organizacji nie jest ?atwe, ale trzeba umie? to zrobi?. Wi?kszo?? znanych mi organizacji skupia si? na tych pierwszych, zapominaj?c o drugich.

2. Charakter organizacji - Czy marka pozycjonowana jest jako typ cichy i intelektualny czy towarzyski i gadatliwy? Powiedzmy to jasno: charakter marki cz?sto jest kojarzony z osobowo?ci? jej szefa. Z tego powodu nie zabieraj si? do tworzenia planu public relations firmy przed poznaniem jaki naprawd? jest jej prezes.

3. Konkurencja - B??dnie zak?ada si? cz?sto, ?e musisz po?wi?ca? public relations wi?cej czasu, ?rodków i pieni?dzy ni? rywal. Nie musisz. Zamiast tego musisz robi? to lepiej i oferowa? bardziej autentyczne public relations. Ludzie chc? prawdziwej rozmowy, nie krzykliwej.

4. Oczekiwania - Osi?gni?cia z przesz?o?ci wp?ywaj? na to, czego si? od nas oczekuje w przysz?o?ci. Zmiana stylu i cz?stotliwo?ci komunikacji zach?ca do zadawania pyta?. Zale?y Ci na takiej ciekawo?ci?

Konkluzja

Jako praktycy public relations zapominamy czasem w wirze pracy, ?e ludzie zapami?taj? tylko wspania?e projekty PR (lub wyj?tkowo okropne). Tworz?c plan public relations trzeba skupi? si? na jako?ci, nie ilo?ci. Powiem jeszcze tak: ilo?? jest kosztem, jako?? - inwestycj?.

Czy interesom firmy lepiej s?u?y jeden temat na pierwszej stronie co pó? roku ni? sze?? krótkich notatek w tym samym okresie? Nie zawsze si? z tym zgodz?, ale raczej cz??ciej ni? rzadziej powiem TAK.

Jeszcze raz potwierdza si? prawda: mniej znaczy lepiej.

My?lisz inaczej? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klienci PRACOWNICY Szef Praktycy Polska Relacje Wywiad Internet Gazeta Public Firma Tusk Komunikacja Reporter Gapa Relations Dziennikarz Dziennikarze Media Reporterzy Google Problem Prawda Pressence Twitter Klient Agencje Rzecznik Kaczy?ski InformacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl