Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-11-25
"Wyobra? sobie swoj? firm?"

Wyobra? sobie swoj? firm?

Dopinasz bud?et PR na promocj? w przysz?ym roku? No to wyobra? sobie tak? scen?... milion lat temu.

Dwóch zaro?ni?tych osobników ubranych w zwierz?ce skóry. U stóp kamienne siekiery i maczugi.

Obydwaj przygl?daj? si? okr?g?emu kawa?kowi kamienia o ?rednicy jednego metra.

"Co to takiego?" pyta jeden z nich (nazwijmy go Janek) w lokalnym narzeczu.

"Pierwsze ko?o..." odpowiada jego kompan (nazwijmy go Staszek).

"Nigdy tego przedtem nie widzia?em..." mówi Janek. "Ja te?" odpowiada zdumiony Staszek. "To nowo??. Czy to si? mo?e przyj???"

"Nieee... To si? nie przyjmie... Ludzie lubi? ci??k? prac?, Stachu..."

Po chwili wracaj? do swoich zaj??. W jaskini jest ciemno i zimno...

Na szcz??cie Janek i Staszek nie byli liderami opinii w tamtym czasie.

Ale tak?e w naszych czasach nie dostrzega si? wielu nowych wspania?ych mo?liwo?ci.

KILKA WIELKICH PRZEPOWIEDNI...

Oto kilka ?miesznie dzi? brzmi?cych przepowiedni wypowiedzianych w swoim czasie bardzo powa?nie.

1. "Kto zechce s?ucha? mówi?cych aktorów?" Harry Warner, producent hollywoodzki w 1921.

2. "Ten samochód nie wart funta k?aków," Ernest Breech, Vice Prezes Ford Motors, po otrzymaniu propozycji produkcji Garbusa po zako?czeniu II wojny ?wiatowej.

3. "Wszystko co by?o do wynalezienia ju? wynaleziono," w raporcie Ameryka?skiego Urz?du Patentowego dla prezydenta Williama McKinleya w 1899.

W chwili wyg?aszania tych my?li autorzy byli ?wi?cie przekonani o ich prawdziwo?ci i byli gotowi broni? ich do upad?ego. Byli przecie? ekspertami w swoich dziedzinach.

OGRANICZENI W?ASNYM MY?LENIEM

Cz?sto w naszej pracy praktyków public relations i ?yciu osobistym kierujemy si? my?leniem, które podpowiada "tego nie mo?na zmieni? i na poparcie tej tezy mam mnóstwo argumentów":

1. "Tego nie mo?na ju? poprawi?..."

2. "Ten pomys? nie ma szans na powodzenie. Próbowali?my go 10 lat temu..."

3. "Gdybym móg?, to mo?e bym spróbowa?, ale nie mog?, wi?c nie spróbuj?..."

Kiedy Krzysztof Kolumb planowa? rejs dooko?a ?wiata, Bill Gates mówi? o komputerze na ka?dym biurku i ja zak?ada?em w Opolu w?asn? agencj? PR zawsze byli ludzie, którzy pukali si? w czo?o sugeruj?c, ?e to nie mo?e si? uda?.

Ka?dy innowator i wynalazca musi mie? si?? przebicia si? ze swoim pomys?em. Musi znale?? ludzi, którym udzieli si? jego entuzjazm.

Pierwsze ?wiczenie: ORYGINALNE MY?LENIE

Wszyscy w public relations musimy wyzwoli? si? ze schematów starego my?lenia.

Na pocz?tek ka?dy z nas musi stan?? przed lustrem i odwa?nie spojrze? prawdzie w oczy. Popatrzmy naszym ograniczeniom prosto w oczy i powiedzmy, "Czas na po?egnalny poca?unek... Byli?my razem wystarczaj?co d?ugo. Teraz czas na interesy."

Tylko kiedy sami stajemy twarz? w twarz z w?asn? prawd? mo?emy dokona? zmian. Czasem to boli. Ale to nie trwa d?ugo.

Prawda pozwala dokona? zmian na lepsze. I bardzo szybko zaczynamy odczuwa? korzy?ci z nowego spojrzenia na ?wiat.

Drugie ?wiczenie: TEST LUSTRA.

Spójrz jutro rano w lustro i zapytaj siebie:

"Czy ograniczam w jaki? sposób moje pole widzenia? Czy mog? spojrze? szerzej i dalej? Jak daleko mog? poszerzy? pole widzenia? Co musz? zrobi?, ?eby naprawd? zwi?kszy? mój potencja?? Co musimy zrobi? jako zespó?, ?eby zwi?kszy? nasz potencja?? Co mnie/nas powstrzymuje? Co mog? zrobi?, ?eby wyzwoli? si? z tych ogranicze??"

Trzecie ?wiczenie: CO NA KONIEC?

Wyobra? sobie swoj? firm? pod koniec dekady. 2119? Wyobra? sobie, ?e jest to najlepsza firma na ?wiecie. Najlepsi pracownicy, najwy?sze standardy, najbogatsi klienci... Dlaczego nie?

Wyobra? sobie pozytywny bilans roczny - nie jeste? nikomu nic winny i nikt nie jest Twoim d?u?nikiem. Wyobra? sobie pozytywny i dynamiczny plan zrównowa?onego rozwoju na kolejne lata. Czy? to nie jest fantastyczne marzenie?

Wszystko jest mo?liwe je?li odrzucisz wszystkie obecne ograniczenia - je?li odwa?ysz si? poszerzy? pole widzenia i dzia?ania.

Czwarte ?wiczenie: ZAPISZ MARZENIA NA PAPIERZE.

Je?li razem odwa?ymy si? przez chwil? pomy?le? i przela? na papier szerszy obraz naszego ?wiata public relations... Je?li powierzymy nasze marzenia kartce papieru...

"Moja wizja przysz?o?ci dotyczy................
To oznacza, ?e musz? .........................
To znaczy, ?e moja firma musi ......................
To znaczy, ?e moja rodzina musi ............................."

Podziel si? t? wizj? ze swoimi kolegami, przyjació?mi, rodzin?. Wprowadzaj j? w ?ycie. Spraw, ?eby sta?a si? cz??ci? wszystkiego co robisz.

W?a?nie teraz potrzebujemy w public relations nowego my?lenia opartego na prze?amywaniu starych schematów i poszerzaniu pola widzenia. Miej odwag? wymy?li? nowe ko?o.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Rzecznik Polska Praktycy Reporterzy Relations Google Internet Pressence Wywiad Dziennikarze Twitter Informacja Dziennikarz Gapa Szef Gazeta Kaczy?ski Firma Problem PRACOWNICY Public Tusk Prawda Relacje Media Reporter Agencje Klient Klienci KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl