Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-04-04
"Komunikacja z szacunkiem"

Komunikacja z szacunkiem

To zadziwiaj?ce, ?e komunikacja jest nadal jednym z najwi?kszych wyzwa? cywilizacji. Wszyscy jeste?my niezwykle inteligentni, prawda? Nie damy sobie "wcisn?? kitu". Dlaczego zatem mamy tyle problemów ze zrozumieniem siebie nawzajem, nawet kiedy mówimy tym samym j?zykiem?

Komunikacja. Dlatego Pressence Public Relations i nasi konkurenci nie narzekaj? na brak zaj?cia. Z tego samego powodu "potrzebujemy" prawników do za?atwienia naszych spraw przed Temid? - korzystamy te? z us?ug negocjatorów, rozjemców i mediatorów.

Kiedy komunikacja zawodzi w rodzinie, organizacji lub pa?stwie, niechybnie pojawiaj? si? rozd?wi?ki, k?ótnie i spory. Ignorowane s? wzajemne interesy, a skonfliktowane strony okopuj? si? na swoich pozycjach.

Popatrzmy jak wojna w Afganistanie poró?ni?a ludzi w wielu krajach. ?ledztwo w sprawie samolotowej katastrofy smole?skiej wywo?a?o ostre spory nie tylko w Sejmie. Zmiana systemu finansowania opieki zdrowotnej psuje tyle krwi.

Kulej?ca komunikacja

Komunikacja zwykle kuleje, kiedy kto? nie s?ucha lub nie chce s?ucha?. Ta odmowa wys?uchania wynika z braku szacunku dla drugiej strony.

Komunikacja jest dwustronn? wymian? informacji. ?eby przesta?a dzia?a? wystarczy, ?e tylko jedna strona odmówi wspó?pracy. Wystarczy, ?e jedna strona oka?e lekcewa?enie i brak ch?ci do poznania tego, co pokazuje i mówi druga osoba.

Czy kto? s?ucha kogokolwiek dzi? w Afganistanie? Kto s?ucha tego, co ludzie mówi? w sklepach o wzro?cie podatku VAT? Czy kto? wie ile powinna wnosi? sk?adka na ubezpieczenie zdrowotne i do czego to ubezpieczenie uprawnia?

Prosty szacunek gubi si? czasem w procesie komunikacji. By? mo?e obserwowa?e? to kiedy dziennikarze ?cigali z kamerami swoj? kolejn? *ofiar?* próbuj?c sprowokowa? j? do reakcji, której potem by pewnie ?a?owa?a, ale która da?aby znakomity tytu? i rewelacyjne uj?cie. Takie partyzanckie dziennikarstwo ma si? dzisiaj lepiej ni? kiedykolwiek.

Prawdopodobnie dostrzeg?e? te? przejawy braku szacunku dla ró?nych wzbudzaj?cych emocje kwestii jak na przyk?ad, genetycznie modyfikowana ?ywno??, segregacja odpadów, zanieczyszczenie powietrza, itp. We wszystkich tych sytuacjach zanegowanie czyjej? uczciwo?ci i podwa?enie dobrych intencji jest wa?niejsze od znalezienia rozwi?za? satysfakcjonuj?cych obydwie strony.

Dialog w komunikacji

Dialog oparty na otwarciu, wzajemnym szacunku i respektowaniu interesów drugiej strony jest chwalebnym celem ka?dej komunikacji, bez wzgl?du na to jak skomplikowanej i kontrowersyjnej. Taka jest przecie? filozofia *dochodzenia_do_TAK*.

Najpro?ciej oczywi?cie zatka? uszy i nie s?ucha? oponenta. Bardzo ?atwo ulec pokusie rzucania oskar?e?, pokazywania manipulacji i ignorowania faktów.

?atwo zrzuci? na drug? stron? win? za niepowodzenie w osi?gni?ciu kompromisu podczas, gdy to raczej wzajemna niech??, brak umiej?tno?ci konstruktywnego s?uchania i szanowania interesów drugiej strony jest przyczyn? fiaska w komunikacji.

Nie nawo?uj? do wspólnego ?piewania przy ognisku harcerskich piosenek i zdobywania sprawno?ci *komunikatora_wszechczasów*. ?ywi? jednak g??bok? wiar?, ?e ka?dy z nas mo?e przemy?le? swój szacunek - lub jego brak - do ludzi, którzy maj? odmienne zdanie.

By? mo?e przy odrobinie cierpliwo?ci i troch? wi?kszym szacunku nasza komunikacja odzyska zachwian? równowag?. Mo?e po prostu wystarczy na drugiej szali po?o?y? wspólne interesy, zamiast sprzecznych. Bo wszystko zaczyna si? od szacunku.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Pressence Informacja Media Relations Szef Polska Gazeta Kaczy?ski Praktycy Internet Dziennikarz Relacje Dziennikarze Google Agencje Rzecznik Gapa Komunikacja Klient Problem Firma Tusk Wywiad Reporter Public Twitter Prawda Klienci PRACOWNICY ReporterzyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Co mówi u?cisk d?oni
3. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl