Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-04-29
"Perswazja, czyli nikt nie jest samotn? wysp?"

Perswazja, czyli nikt nie jest samotn? wysp?

Kto oprócz dzieci wykazuje najwi?ksze talenty perswazyjne? Jak udaje mu si? osi?ga? znakomite rezultaty w przekonywaniu do swojej racji? Czy jest od Ciebie bardziej inteligentny?

Reklama. Czy mo?e by? jeszcze gorsza? Ile reklam sk?oni?o Ci? jedynie do zmiany kana?u telewizyjnego? Naprawd? kupisz abonament u operatora komórkowego, który poka?e w reklamie modelk? o najbardziej bujnych kszta?tach? Wierzysz zwi?zkowcom, którzy tu? przed wyborami mówi?, ?e wszystko uk?ada si? bardzo... ?le?

Trzy pytania

1. Czy reklama jest skuteczna w perswazji?

Gwiazdy mediów. Kto jest dzisiaj najwi?ksz? gwiazd? mediów? Kto g?osuje na Tomasza Lisa? Kto na Monik? Olejnik? A mo?e Justyn? Pochanke? Wiarygodno?? medium podobno sama czyni ich wiarygodnymi mówcami. Ale b?d? te? tacy, którzy zag?osuj? na Ew? Drzyzg? i Bogdana Rymanowskiego. Rozpoznawalno?? nazwiska te? si? liczy. Czy kto? dzi?ki pojawieniu si? w ich programach zyska? na popularno?ci i wiarygodno?ci?

2. Czy gwiazda mediów jest skuteczna w perswazji?

Politycy. Tak, tak, tak... Politycy nie s? w stanie przekona? Ciebie do czegokolwiek. Politycy s? niewiarygodni. Czy kto? rozs?dny mo?e wierzy? politykom? Problem w tym, ?e co jaki? czas mamy wybory. Ulegamy perswazyjnym przekazom tej lub innej partii, tego lub innego polityka lub - ku ich rozczarowaniu - g?osujemy przeciwko nim. Czyli te? mamy do czynienia z perswazj?, mimo ?e w ni? nie wierzymy :-)

3. Czy polityk jest skuteczny w perswazji?

Si?a perswazji wzrasta kiedy: a. komunikat jest prosty i dotyczy Twoich interesów, b. komunikat jest szczery, c. komunikat zawiera wiarygodne fakty, d. najwa?niejszy punkt komunikatu jest wzmocniony obrazem, i e. za komunikatem stoi uwiarygodniaj?ca go "twarz" (osoba).

Wol?, ?eby to nie by?a twarz aktora (Marek Kondrat?) lub jakiego? cwaniaczka specjalizuj?cego si? w handlu "szczero?ci?". Chc? zobaczy? normaln? ludzk? twarz, tak? jak? znam z reporterskich sond z przypadkowymi przechodniami.

Skuteczna perswazja

Wykazanie si? wy?mienitymi umiej?tno?ciami w perswazji to jedna z podstawowych umiej?tno?ci w public relations. Trudno osi?gn?? wyznaczone cele bez poparcia otoczenia i wspó?pracy z nim. Nikt nie jest samotn? wysp?.

Oto cztery sprawdzone metody skutecznej perswazji i wp?ywania na zachowanie innych ludzi:

1. Poznaj ich i wejd? w ich ?wiat.

Staraj si? zrozumie? sytuacj? z ich punktu widzenia. Od?ó? na bok w?asne opinie i interesy.

Wyobra? sobie, ?e jeste? swoim klientem. Co by? zrobi?? Co by? chcia? wiedzie?? Jakie mia?by? zdanie? Nast?pnie pomy?l o dzia?aniu, które b?dzie korzystne dla klienta.

Na?laduj klientów. Obserwuj ich zachowanie. S?uchaj co mówi?. Odczytuj my?li. Je?li drapi? si? w czo?o kiedy si? zastanawiaj?, post?puj tak samo. Je?eli mówi? wolno i cicho, kopiuj ich styl mówienia.

Ludzie, których na?ladujesz, pod?wiadomie poczuj? si? pewniej w Twoim towarzystwie. Dlaczego? Bo w Twoim zachowaniu zobacz? odbicie siebie samych.

Rób to jednak z wyczuciem i rozwag?. To nie mo?e by? parodia.

2. B?d? mi?y i sympatyczny.

U?miech rozja?nia nawet najbardziej pochmurny dzie?. Szczery komplement podnosi na duchu. To drobnostki, ale bardzo si? licz?.

Pozwól, ?eby poczuli, ?e zawsze mog? liczy? na Twoj? pomoc. Takie deklaracje zwi?kszaj? zaufanie.

Je?li chcesz poprosi? szefa o przys?ug?, rób wszystko, aby go zadowoli?. Nie ograniczaj si? tylko do wype?niania obowi?zków.

Wkrótce zauwa?y te starania i przychylnie przyjrzy si? Twojej pro?bie.

3. Przedstaw przekonuj?ce argumenty.

Wyja?nij w jaki sposób Twoje pomys?y i sugestie mog? by? zmaterializowane. Poka?, ?e dysponujesz najlepszym produktem, wykorzystuj?c rekomendacje zadowolonych klientów, scenariusze pokazuj?ce sytuacj? przed u?yciem produktu i po jego wykorzystaniu oraz szczegó?owe porównania z konkurencj?.

Wyka?, ?e wszystko, co mówisz opiera si? na prawdzie i mo?e by? zweryfikowane. Dbaj o dobr? reputacj?.

4. Zaspokój potrzeby i pragnienia.

Ludzie skupiaj? si? w pierwszej kolejno?ci na swoich potrzebach. Je?li uda Ci si? przekona?, ?e Twoja oferta przysporzy im wi?cej korzy?ci ni? Tobie, prawdopodobnie j? zaakceptuj?.

Kiedy koncentrujesz si? na ich zainteresowaniach, pragnieniach, potrzebach i oczekiwaniach, zaspokajasz potrzeb? bycia zauwa?onym. Co wi?cej, wykazujesz si? trosk?. To buduje wzajemny szacunek i zaufanie.

Konkluzja

Nie ma skutecznej perswazji bez odpowiedzi na pytanie: "Co ja b?d? z tego mie??" Zawsze pami?taj o wyt?umaczeniu jakie korzy?ci kto? odniesie z Twojego dzia?ania. Proste, prawda?

Teraz przypomnij sobie co wiesz o sztuce perswazji. Teorie. Praktycy perswazji. Badania rynkowe. Propagandzi?ci. Eksperci mowy cia?a, mimiki i gestykulacji.

Chcia?bym wierzy?, ?e perswazja jest prosta. Albo wierz? mówcy i temu, co mówi albo nie. Mo?e zechcesz mnie przekona?, ?e powinienem zmieni? sposób rozumowania?

Je?li zechcesz zmieni? moje zdanie, to znaczy, ?e potrafi? przekonywa?, prawda?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Internet Public Klient Relacje Gazeta Reporter Firma Wywiad PRACOWNICY Gapa Twitter Reporterzy Klienci Dziennikarz Dziennikarze Problem Media Komunikacja Prawda Informacja Praktycy Relations Tusk Agencje Rzecznik Google Kaczy?ski Szef Polska Pressence



Strategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Co mówi u?cisk d?oni
3. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl