Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-04-03
"Efekt nocebo w mediach spo?eczno?ciowych"

Efekt nocebo w mediach spo?eczno?ciowych

Komputer zabi? maszyn? do pisania. Internet wyko?czy? wypo?yczalnie video, ksi??ki telefoniczne, atlasy geograficzne i albumy fotograficzne. Czy media spo?eczno?ciowe zatruj? komunikacj??

Mam nadziej?, ?e nie.

Twitter, Facebook i Google+ drastycznie zmieni?y nasze interakcje. Przekazujemy sobie dzi?ki telefonom komórkowym i serwisom spo?eczno?ciowym mnóstwo informacji. Czy to znaczy, ?e rozumiemy si? lepiej?

Mam w?tpliwo?ci.

Jednym z wyró?ników nowoczesnej komunikacji jest mo?liwo?? b?yskawicznego dzielenia si? informacjami. Dobrymi i z?ymi. Prawdziwymi i fa?szywymi. Wa?nymi i trywialnymi.

Na Twitterze, Facebooku i Google+ nie mo?na jednak spojrze? sobie w oczy, obserwowa? mimiki i gestykulacji.

S?owo pisane nie ma brzmienia. Zdanie ma rytm, ale nie ma intonacji. Emoticony nie zast?pi? prawdziwych emocji. Na przyk?ad kiedy m?? po wys?aniu ?onie smsa: "Id? z kolegami na piwo" dostaje odpowied?: "?wietnie!" nie wie czy to znaczy: "Baw si? dobrze. B?d? czeka? z kolacj?" czy "Mo?esz dzi? nie wraca?. Dzwoni? do kochanka".

Si?a s?ów

Na Twitterze, Facebooku i Google+ wszystkie komentarze – inaczej ni? smsy – s? obserwowane przez znajomych i ka?dy rozumie je troszk? inaczej. Powiedzmy, ?e publikujesz komunikat: "Bogus?aw zosta? prezesem klubu szachowego. Rodziców duma rozpiera!" Ci, którzy lubi? szachy i widz? w tym sporcie szlachetn? rozrywk?, ch?tnie z?o?? gratulacje. Ci, którzy nie widz? powodu do rado?ci, doszukaj? si? w tej informacji nutki ironii.

Trudno przeceni? si?? s?ów. Dobrze dobrane i wypowiedziane w odpowiedniej chwili mog? doprowadzi? do zmiany opinii, ostudzi? gniew, wywo?a? panik? lub sprowokowa? do wojny. Na przyk?ad lekarze znaj? si?? s?owa "mo?e".

Efekt nocebo (?ac. b?d? szkodzi?) polega na wypowiedzeniu sugestii, która nieodwo?alnie wywo?uje negatywn? reakcj?. Kiedy lekarz ostrzega "To mo?e bole?", pacjent odczuje wi?kszy ból. Kiedy farmaceuta mówi "Po tym lekarstwie mo?e kr?ci? si? w g?owie", chory na pewno poczuje zawroty. Gdyby nikt nie wspomina? o niepo??danych efektach, prawdopodobnie nie by?yby zauwa?alne.

Jaki jest zwi?zek efektu nocebo – rozumianego jako odwrotno?? placebo – z mediami spo?eczno?ciowymi?

U?ycie (lub pomini?cie) konkretnych s?ów lub wyra?e? (przypomn?, ?e mówimy o komunikacji pisemnej) MO?E wywo?a? nieodwracaln? negatywn? reakcj?. Nawet pomy?kowe, czyli niezamierzone, pomini?cie lub u?ycie jakich? s?ów wywo?uje podobne efekty. Przeprosiny ?agodz? konflikt, ale rzadko ca?kowicie zacieraj? przykre wra?enie.

B?yskawiczna wymiana komentarzy w serwisach spo?eczno?ciowych i na forach dyskusyjnych zwi?ksza liczb? b??dów i nie?cis?o?ci. Dyskutanci nie zastanawiaj? si? nad doborem w?a?ciwych s?ów, daj? si? ponie?? emocjom i nie my?l? o tym jak to, co pisz? mo?e by? zrozumiane. W prywatnej korespondencji mamy w efekcie wi?cej k?ótni, zamieszania i zranionych uczu?. W relacjach s?u?bowych i biznesowych straty s? du?o wi?ksze – mo?emy straci? klienta, kontrakt lub prac?.

Szybko i zrozumiale

Dawno temu – przed wynalezieniem Internetu i komputera – w komunikacji s?u?bowej pos?ugiwano si? pisemn? notatk?. Szef dyktowa? sekretarce tekst, ona wszystko notowa?a i przepisywa?a na maszynie. Po poprawkach szefa sekretarka pisa?a drug? wersj? dokumentu. Ka?da notatka musia?a by? zrozumia?a i jasna.

Poczta elektroniczna zast?pi?a tradycyjne s?u?bowe notatki. Skróci? si? czas i proces przygotowania wszystkich dokumentów. Po?pieszny i cz?sto nerwowy styl komunikacji "na wczoraj" zwi?ksza liczb? nieporozumie? i b??dów. Cena? Stracone okazje i upokarzaj?ce pora?ki.

Czy media spo?eczno?ciowe, poczta elektroniczna i smsy psuj? skuteczno?? komunikacji i jako?? interakcji? Wysoki Trybuna? ds. Komunikacji nie wydawa? jeszcze w tej sprawie ostatecznego werdyktu.

Jedno jest pewne. Szybko?? komunikacji nie mo?e niszczy? jako?ci przekazu.

Konkluzja

Nie namawiam do wyci?gni?cia z gara?u maszyny do pisania i zakupu papeterii. Je?eli nie b?dzie wojny, te czasy ju? nie wróc?.

Chc? tylko zwróci? uwag? na to, ?e wszystkie nowe gad?ety w komunikacji powinny pomaga? poprawia? jako?? kontaktów i wymiany informacji. Nie mo?e by? tak, ?e to, co mówisz w mediach spo?eczno?ciowych ró?ni si? od tego, co chcesz powiedzie? i jak to jest zrozumiane.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Problem Twitter Kaczy?ski Media Szef Firma Wywiad Relations Dziennikarze Rzecznik Public Gazeta Klienci Reporter Agencje Internet Komunikacja Google Gapa Klient Reporterzy PRACOWNICY Relacje Dziennikarz Tusk Praktycy Pressence Informacja Prawda PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl