Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-11-19
"Jak prze?y? nalot mediów"

Jak prze?y? nalot mediów

Je?li chodzi o komunikacj? w sytuacji kryzysowej mam dwie wiadomo?ci – dobr? i z??.

Dobra jest taka, ?e wi?kszo?? ludzi w czasie ca?ej swojej zawodowej kariery nie b?dzie musia?a odpowiada? na pytania mediów w kryzysie. Nigdy nie b?d? otoczeni przez wianuszek podekscytowanych reporterów. Nie b?d? odpowiadali na trudne pytania i zdawali testu z prawdomówno?ci.

Je?li jednak (to jest ta z?a wiadomo??) zostaniesz nagle otoczony (osaczony?) przez grup? reporterów, b?dziesz mia? BARDZO ma?o czasu na przygotowanie.

Radzenie sobie z nalotem (nawa??, najazdem, natarciem?) mediów nale?y do najtrudniejszych zada? w sytuacji kryzysowej – zajmujemy si? tym na zaawansowanych szkoleniach medialnych.

Osoba komunikuj?ca si? z mediami w sytuacji kryzysowej musi mie? du?e do?wiadczenie medialne i ogromn? odporno?? na stres. To nie jest zaj?cie dla mi?czaków, kunktatorów i histeryków.

Je?li znajdziesz si? w sytuacji, w której media zlatuj? si? ze wszystkich stron i musisz stawi? im czo?a (dos?ownie czujesz oddech reporterów na karku), we? pod uwag? 7 porad z naszych warsztatów kryzysowych:

1. B?d? na miejscu zdarzenia

Nawet je?li nie masz du?o do powiedzenia mediom, sama obecno?? na miejscu wypadku lub katastrofy buduje lepsze wra?enie. Obecno?? szefa firmy na miejscu zdarzenia pokazuje, ?e osobi?cie bierze odpowiedzialno?? za akcj? ratownicz?.

2. Bez zaufania nie ma skutecznej komunikacji

Obecno?? na miejscu kryzysowego zdarzenia to tylko po?owa bitwy. Druga po?owa to aktywno?? i zaufanie. Oddanie inicjatywy mediom, okazywanie zdenerwowania i niepewno?ci budzi podejrzenia, ?e firma nie panuje nad sytuacj? i nie wie co robi?.

Rozmawiaj?c z reporterami poka? zdecydowanie, determinacj? i przywództwo. Tego uczymy na naszych warsztatach kryzysowych i symulacjach.

3. Wybierz optymalny kontekst

Nawet je?li masz tylko kilka minut na przygotowanie, opracuj od trzech do pi?ciu kluczowych przekazów pokazuj?cych to, co si? sta?o w optymalnym dla Ciebie kontek?cie. Odpowiedz na najwa?niejsze pytania zanim zadadz? je reporterzy.

Co si? sta?o? Czy s? ofiary ?miertelne? Czy s? ranni? Czy sytuacja jest pod kontrol?? Jaki masz plan dzia?ania? Co si? jeszcze mo?e wydarzy?? Zdecyduj te? na jakie pytania nie odpowiesz i dlaczego.

4. Znajd? punkt oparcia

Sta? w miejscu, w którym za plecami b?dziesz mia? ?cian?, mur lub jakie? ogrodzenie. Chodzi o to, ?eby? nie by? otoczony ze wszystkich stron przez reporterów i operatorów kamer. Trudno rozmawia si? z kim? kto stoi za plecami.

Zwracaj si? twarz? do reportera, na którego pytanie odpowiadasz. Je?li masz pytanie z prawej, patrz w prawo, je?eli z lewej – kieruj wzrok w lewo. Je?li nie ma w pobli?u ?ciany lub p?otu, poprowad? reporterów w miejsce gdzie b?d? stali przed Tob?. Nie zawsze to mo?liwe, ale warto spróbowa?.

5. Informuj na bie??co

Pierwsze pytanie reporterów zwykle dotyczy najnowszych informacji, na przyk?ad "Jakie s? najnowsze fakty?" To dobra okazja do krótkiego przypomnienia tego, co powiedzia?e? ju? wcze?niej.

Na przyk?ad: "O 6:16 jeden z naszych pracowników zauwa?y? ciemny dym w g?ównej hali. Kierownik zmiany natychmiast wezwa? stra? po?arn?. Stra?acy byli na miejscu po siedmiu minutach. W tej chwili ekipy stra?ackie kontroluj? sytuacj?. Wszyscy pracownicy s? bezpieczni. Wspó?pracujemy ze s?u?bami. Za godzin? przeka?emy wi?cej informacji."

Rozpocz?cie briefingu od krótkiego podsumowania pomaga reporterom zrozumie? co si? sta?o, zwi?ksza zaufanie oraz ucina plotki i pog?oski.

6. Odpowiadaj na niezadane pytania

Nie ka?de pytanie reportera jest celne. Czasem odpowiadaj?c na mniej wa?ne pytanie warto przej?? do bardziej istotnej kwestii. Na przyk?ad, jak odpowiedzie? na pytanie o liczb? stra?aków gasz?cych po?ar? Chodzi o konkretn? liczb?? 7? 19? 112? Czy ta liczba co? mówi?

Reporter pyta o liczb?. Ale po?rednio pyta o co? innego: "Czy stra?acy s? w stanie ugasi? po?ar szybko i skutecznie?" Kiedy ogl?dasz w telewizji rzecznika prasowego odpowiadaj?cego na pytanie o liczb? stra?aków, która odpowied? jest lepsza? Która wyja?nia wi?cej i uspokaja?

"14 stra?aków" czy...

"Po?ar gasi ponad 10 zawodowych stra?aków maj?cych do dyspozycji wszystkie potrzebne ?rodki do opanowania ognia. W ka?dej chwili mo?emy wezwa? dodatkowe si?y."

7. Na koniec jeszcze jedno lub dwa pytania

Po wyg?oszeniu o?wiadczenia i odpowiedziach na najwa?niejsze pytania mediów powiedz, ?e masz jeszcze czas na jedno lub dwa pytania. Poinformuj kiedy przeka?esz nast?pne fakty i zako?cz spotkanie. "To wszystko co mamy do przekazania w tej chwili. Wi?cej informacji podamy o 17:00."

Konkluzja

Nie ma dwóch identycznych sytuacji kryzysowych. Nie ma dwóch takich samych konferencji prasowych. Nie ma dwóch bli?niaczych briefingów na wolnym powietrzu. Ale jak w ka?dej interakcji z mediami pomagaj? przygotowanie i ?wiczenia.

Je?li potrzebujesz pomocy w przygotowaniu si? do komunikacji z mediami w sytuacji kryzysowej, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gazeta Google Reporter Pressence Dziennikarz Tusk Relations Klienci Rzecznik Gapa Polska Reporterzy Praktycy Relacje Agencje Public Wywiad Internet Problem Firma Dziennikarze Media Twitter Komunikacja Kaczy?ski Klient Prawda PRACOWNICY Szef InformacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl