Bogusław Feliszek, 2007-11-26
"Gdy Pawlak i ja mówimy, czyli zaufanie i wiarygodność"

Gdy Pawlak i ja mówimy, czyli zaufanie i wiarygodność

"To zaufanie stało się fundamentem nowej politycznej umowy Polaków." "W gospodarce rynkowej opartej na dobrowolnej współpracy obywateli zaufanie ma znaczenie pierwszorzędne." "Odbudujemy to zaufanie." Nowy premier w sejmowym expose 38 razy powtórzył magiczne słowo ZAUFANIE. Tylko 2 razy użył innego magicznego słowa WIARYGODNOŚĆ.

Zaufanie i wiarygodność - jaka to różnica? Zaufaniem darzymy każdego kto mówi prawdę. Na wiarygodność trzeba się bardziej napracować.

Pamiętam za studiów profesora, na którego wykładach sala pękała w szwach, a po zakończeniu zajęć studenci niechętnie wychodzili z auli. Profesor mówił z takim wewnętrznym żarem, że uwierzyłbym mu nawet, gdyby próbował mnie przekonać, że koty potrafią tańczyć kankana, a wieżowce chodzić na piwo. Dałbym temu wiarę tylko na podstawie szacunku i zaufania do jego ogromnej wiedzy.

Przed włączeniem przemówień i prezentacje do kampanii public relations należy uwzględnić wiele aspektów tych klasycznych publicznych wystąpień. Do najważniejszych należy wiarygodność. Bez wiary w prawdziwość tego co się słyszy i widzi trudno marzyć o skutecznej komunikacji.

Czym jest wiarygodność? Składa się na nią wiele elementów. Najważniejszy streszcza się do prostej prawdy, że ludzie z mniejszym oporem uznają wiarygodnego mówcę za wartościowe źródło informacji.

Jak zatem zbudować wiarygodność? Przyjrzyjmy się czterem filarom tej konstrukcji.

1. Kompetencja: Kiedy stajesz przed publicznością ze szczerym zamiarem zapoznania jej z teorią Darwina o doborze naturalnym bez nawet szczątkowej wiedzy o tym kim był Karol Darwin Twoje szanse na sukces gwałtownie topnieją. Jeśli jednak przedstawisz w trakcie prezentacji źródła, z których korzystałeś wzbogacone o celne cytaty i materiały audiowizualne, słuchacze przekonają się na własne oczy jak bardzo przygotowałeś się do spotkania z nimi i, że wiesz o czym mówisz. Inne sposoby udowodnienia swoich kompetencji to zapoznanie słuchaczy z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Im jest ono bogatsze, tym mniej wysiłku będziesz musiał wkładać w wykazanie swojej kompetencji.

2. Pewność siebie: Stwarzanie wrażenia osoby skonsternowanej nie daje dużych szans na szybkie zdobycie zaufania i przekonania do znajomości prezentowanego tematu. Nie jest ważne czy spędziłeś 20 lat w dżungli z gorylami. Ważne jest czy potrafisz mówić jak ktoś kto mieszkał tyle czasu w tropikalnym gąszczu. Nikt też nie uwierzy w Twoje tezy o instynkcie samozachowawczym jeżeli sam nie potrafisz wykazać "pierwotnego" przekonania do własnych opinii. Naszpikuj wystąpienie błyskotliwymi pointami i przemyślanymi konkluzjami, a zdobędziesz serca widowni.

3. Osobowość: Cechy charakteru są trudniejsze do wypromowania, gdyż bardziej opierają się na indywidualnym systemie wartości niż suchej ocenie fachowej wiedzy. Jeżeli byłeś na tyle przewidujący i sprawdziłeś cechy demograficzne Twoich słuchaczy, to wiesz jakie tematy mogą ich zainteresować. Nawet, jeśli omawiasz coś co jest antytezą ich nastawienia, możesz dobierać takie argumenty, które nie będą brzmieć agresywnie i dzięki temu nie stracą wiarygodności.

4. Porozumienie: Ach, to wzajemne zrozumienie. Wspólne doświadczenie i zainteresowania pomagają znaleźć wspólny język. Jeśli audytorium wie, ze dzielisz z nimi uczucia, Twoje szanse na pozytywną reakcję znacząco rosną. Ponieważ w społeczeństwie większość osób ma tendencję do respektowania zbliżonego systemu wartości, możesz wykorzystać to zjawisko do utrwalenia własnej wiarygodności. Celem cenionych społecznych wartości jest dążenie uzyskania i utrzymania takich ideałów jak pokój, wolność, szacunek, bezpieczeństwo, rodzina i wygodne życie. Wśród indywidualnych walorów dominują ambicja, umiejętność wybaczania, odpowiedzialność i uczciwość. Pokazując słuchaczom jak bliskie są Ci te ideały, zdobędziesz ich zaufanie.

Z chwilą, gdy słuchacze wykształcili u siebie podstawy zaufania i szacunku, łatwiej dotrze do nich to, co chcesz powiedzieć. Nie możesz, oczywiście, opierać wystąpienia wyłącznie na wiarygodności, ale jej obecność na pewno będzie kamieniem milowym na drodze do sukcesu w Twojej sprawie.

A w sprawie expose nowego premiera? Media jak zwykle wychwyciły smakowite kąski w rodzaju "rząd przeciwstawi się tym, którzy chcą wyrwać jak najwięcej", "rząd przywróci szybki wzrost gospodarczy", "ten rząd zanim powstał, zrozumiał", które oczywiście nie są najbardziej istotne, ale dlatego, że są powtarzane żyją swoim niezasłużenie zwielokrotnionym życiem. Ja zapamiętałem "gdy Pawlak i ja mówimy, że coś zrobimy, to naprawdę to zrobimy" i powiedzmy, że jest to informacja wiarygodna :-)