Bogus?aw Feliszek, 2014-12-28
"Jacek Protasiewicz – Media Gapa 2014"

Jacek Protasiewicz – Media Gapa 2014

Jacek Protasiewicz, by?y eurodeputowany PO i by?y wiceprzewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego, otrzyma? tytu? "Media Gapa 2014" za wypowied?: "Nie stawia?em oporu w ?adnym momencie, w ogóle nie u?ywa?em r?k ani nóg, tylko usta." na konferencji prasowej po wydarzeniach na lotnisku we Frankfurcie (27.02.2014).

Drugie miejsce przypad?o Maciejowi Karczy?skiemu, rzecznikowi prasowemu ABW, za stwierdzenie: "Nie przyszli?my tam, ?eby walczy? z dziennikarzami." o akcji ABW w redakcji "Wprost". (TVN24.PL, 19.06.2014).

Trzecie miejsce otrzyma? Mateusz Szczurek, minister finansów za zdanie: "Je?li chodzi o wysoko?? podatków, to nie mamy si? czego wstydzi?. Z kolei je?li chodzi o ich skomplikowanie i sposób poboru to na pewno jest jeszcze du?o do zrobienia." (PR1, 30.01.2014).

Media Gapa to osoba, która zapomina, ?e powtarzanie w mediach fa?szywych, negatywnych i niesprawiedliwych oskar?e?, komentarzy i spekulacji zwi?ksza ryzyko wprowadzenia ich do debaty publicznej oraz zmniejsza kontrol? nad tym, co si? o niej mówi, jak si? j? postrzega i jak to wp?ywa na jej reputacj?.

Pod uwag? brane by?y tak?e nast?puj?ce wypowiedzi:

1. "To nie by? dzie? kompromitacji ani Platformy, ani marsza?ka Sejmu." – Stefan Niesio?owski, pose? PO, RMF FM “Kontrwywiad”, 22.10.2014.

2. "Nie mam pogl?dów ultrakatolickich." – Micha? Królikowski, by?y wiceminister sprawiedliwo?ci. Gazeta Wyborcza, 25.09.2014.

3. "Nie mieszkam na ulicy, nie jestem bezdomna. W Stanach jest tak, ?e domy ostatnio straci?y na warto?ci. I nawet takie gwiazdy jak Rihanna czy Nicolas Cage robi? tzw. loan modification, co oznacza, ?e bank zmienia im wysoko?? po?yczki na tak?, ile dom jest obecnie wart." – Joanna Krupa, modelka. Dziennik.pl, 29.08.2014.

4. "To nie jest tak, ?e PiS nas zjad?o, bo Marka Jurka te? zjad?o, a jednak on ?yje i ma si? dobrze." – Jacek Kurski, by?y europose? Solidarnej Polski. TVP INFO, 19.07.2014.

5. "Oczywi?cie, ?e nie jeste?my formacj? dekadencji i rozk?adu." – Tadeusz Zwiefka, jako szef sztabu wyborczego PO. RMF FM "Kontrwywiad", 19.05.2014.

6. "Premier nie straszy wojn?." – Micha? Kami?ski, kandydat PO do Europarlamentu. TVP1 "Wiadomo?ci", 23.03.2014.

7. "Ja nie jestem pieniaczem procesowym – jestem urz?dnikiem." – Pawe? Wojtunik, szef CBA, o kontroli o?wiadczenia maj?tkowego by?ego pos?a PiS, Adama Hofmana. RMF FM "Kontrwywiad", 19.12.2013.

Szkodliwe zaprzeczenia

Zaprzeczenia w mediach dra?ni?. Zaprzeczenia prowokuj? dodatkowe pytania. Zaprzeczenia d?ugo zostaj? w g?owie.

Negatyw utrwala podstawow? tre?? przekazu. Zaprzeczenie w odpowiedzi jest te? sygna?em przej?cia do defensywy.

Pozytywna odpowied? pokazuje kim jeste? i za czym si? opowiadasz. By? mo?e nie tego oczekuje od Ciebie reporter, ale nikt nie mo?e zmusi? Ciebie do powiedzenia czego?, co jest sprzeczne z Twoim interesem.

W poprzednich latach tytu? "Media Gapa" otrzymali S?awomir Nowak, Ewa Kopacz, Grzegorz Lato, Miros?aw Drzewiecki i Zbigniew Chlebowski.