Bogusław Feliszek, 2008-06-09
"Samolubny komunikat"

Samolubny komunikat

W PR panuje przekonanie, że skuteczny przekaz jest optymalną kombinacją logiki i magii.

Próba perswazji spali na panewce jeżeli jej autor skupi się wyłącznie na własnych priorytetach ignorując interesy tych, których pragnie przekonać – bez względu na siłę argumentów i atrakcyjność zaklęć.

Prawdziwy kompromis polega na znalezieniu wspólnego gruntu na skrzyżowaniu wielu przecinających się i sprzecznych interesów.

Reguły publicznej debaty

Obserwowałem wiele publicznych debat, na których przedstawiano sensowne argumenty. Ale ponieważ mówca koncentrował się wyłącznie na swoich interesach próbując jednocześnie zaprzeczyć istnieniu innych opinii, jego argumenty trafiały w próżnię. To, co mówił było logiczne i jasne, ale brakowało stosownego kontekstu.

Przed przystąpieniem do publicznej debaty musisz zadać sobie następujące pytania:

1. Jakie są jeszcze inne interesy w debacie?

2. Kto reprezentuje te interesy? Jak oceniana jest przez nich waga Twoich interesów?

3. Czy macie jakiś wspólny punkt widzenia lub interes?

4. Co uzasadnia interesy oponentów, bez względu na ich wagę, słuszność i wiarygodność?

5. Jak w porównaniu do interesów oponentów oceniają wagę i zasadność Twoich interesów decydenci? Dlaczego?

Konkluzja

Samolubny przekaz może być zrozumiany jako egoistyczny komunikat bez uzasadnienia. A kto lubi egoistów?