Bogusław Feliszek, 2012-04-23
"40 cytatów inspirujących praktyków PR"

40 cytatów inspirujących praktyków PR

Lubię zwięzłe, barwne i sugestywne cytaty, trafne maksymy i złote myśli.

W komputerowym archiwum mam kilka tysięcy takich wyrażeń. Nie zbieram ich dla siebie – wykorzystuję na zajęciach ze studentami, w prezentacjach i na szkoleniach medialnych.

Oto 40 moich ulubionych cytatów w czterech kategoriach: 1. zarządzanie kryzysem, 2. komunikacja kryzysowa, 3. wystąpienia publiczne i 4. szkolenia medialne.

Zarządzanie kryzysem

1. "Nie ma wątpliwości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów."

– Herbert George Wells

2. "Nie obrażaj się na bieg zdarzeń. One i tak tego nie zrozumieją."

– Platon

3. "Zwycięzcą jest się tylko jeden dzień."

– Ajschylos

4. "Lepiej kontrolować błędy swoje niż cudze."

– Demokryt

5. "Niebezpieczeństwo jest piękną rzeczą, jeśli się jej świadomie poszukuje."

– Ernest Hemingway

6. "Wstrząs jest to przeżycie, od którego wariat może wyzdrowieć, a człowiek normalny może zwariować."

– Tadeusz Kotarbiński

7. "Tego samego głupstwa nie powinno się dwa razy robić, bo wybór jest dostatecznie duży."

– Bertrand Russell

8. "Nie gardź sobą, że przegrałeś bitwę. Trzeba znacznej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie się bitwy przegrywa."

– Henryk Elzenberg

9. "Jeżeli potwór nie napawa Cię przerażeniem, przestaje być potworem."

– Jonathan Carroll

10. "Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się."

– Aldous Huxley

Komunikacja kryzysowa

11. "Na papierze wszystkie plany są jednakowo dobre, jednak rzeczywistość dała dowód swej nieposkromionej pasji, z jaką rozwiewa papiery i drze plany na strzępy."

– José Saramago

12. "Ludzie żądają wolności słowa, by zrekompensować sobie wolność myślenia, której unikają."

– Soren Kierkegaard

13. "Słowu nie wolno być większym niż jego treść pojęciowa. Wolno mu być mniejszym."

– Maria Dąbrowska

14. "Skuteczna komunikacja to 20% tego, co wiesz i 80% tego, co czujesz na temat tego, co wiesz."

– Jim Rohn

15. "Prawda jest dziwniejsza od fikcji, a to dlatego, że fikcja musi być prawdopodobna. Prawda – nie."

– Mark Twain

16. "Łatwo o zgodność w sprawach, które nas nie przejmują."

– Johan Spalding

17. "Zarówno najwyższa, jak najniższa forma krytyki jest pewnego rodzaju autobiografią."

– Oscar Wilde

18. "Ten, kto Cię obraził jest albo silniejszy, albo słabszy od Ciebie. Jeżeli słabszy, oszczędź go, jeżeli silniejszy, oszczędź siebie."

– Seneka Młodszy

19. "Nerwowa reakcja na krytykę wcale nie kładzie jej kresu; przeciwnie, rodzi w oceniającym przekonanie, że ma rację w tym, co mówi."

– Richard Carlson

20. "Zwięzłość jest duszą rozumu."

– William Szekspir

Wystąpienia publiczne

21. "Jakaż różnica pomiędzy sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia!"

– Witold Gombrowicz

22. "Sekret nudzenia tkwi w chęci powiedzenia wszystkiego."

– Wolter

23. "Nawet jeśli ktoś mówi dobrze, jeśli mówi za dużo, zawsze powie jakieś głupstwo."

– Aleksander Dumas

24. "Dwie siły potężnieją w świecie intelektu: precyzja i bełkot. Zadanie: nie należy dopuścić do narodzin hybrydy – precyzyjnego bełkotu."

– Stanisław Jerzy Lec

25. "Dowodem wysokiego wykształcenia jest umiejętność mówienia o rzeczach największych w sposób najprostszy."

– Ralph Waldo Emerson

26. "Prostota jest owocem dojrzałości."

– Fryderyk Schiller

27. "Serce człowieka nie zna silniejszej namiętności niż żądza nakłonienia innych do własnych przekonań."

– Virginia Woolf

28. "Jednomyślność jest rzeczą bardzo nudną w rozmowie."

– Michel de Montaigne

29. "Co innego muzyka, która wywołuje emocje, a co innego emocje, które pretendują do tytułu muzyki."

– Julio Cortázar

30. "Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości."

– Mark Twain

Szkolenia medialne

31. "Kłopot prasy polega na tym, że nic co normalne, nie jest interesujące."

– Saul Bellow

32. "Człowiek, który nic nie czyta, jest bardziej oświecony, niż człowiek, który nie czyta nic, poza gazetami."

– Thomas Jefferson

33. "Dziennikarz pisze dla zapomnienia, podczas gdy chciałby pisać dla pamięci i czasu."

– Jorge Luis Borges

34. "Nie wierzę w bezstronne dziennikarstwo, nie wierzę w formalny obiektywizm. Dziennikarz nie może być obojętnym świadkiem, powinien posiadać zdolność, którą w psychologii nazywa się empatią… Tak zwane dziennikarstwo obiektywne jest niemożliwe w sytuacjach konfliktów. Próby obiektywizmu w takich sytuacjach prowadzą do dezinformacji."

– Ryszard Kapuściński

35. "Jeśli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać."

– Mark Twain

36. "Nie pozwól, żeby język wyprzedzał myśl."

– Antoni Czechow

37. "Styl dla jednych: skomplikowany sposób powiedzenia rzeczy prostych; dla innych – prosty sposób powiedzenia rzeczy skomplikowanych."

– Jean Cocteau

38. "Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć."

– Albert Einstein

39. "Trening jest skuteczny tylko wtedy, gdy człowiek jest świadomy swoich możliwości, wie, że może skoczyć wzwyż na 2 metry, zrobić 153 pompki, zapamiętać dwie strony tekstu w obcym języku. Każdy następny trening ma sens tylko, jeżeli stanowi próbę pobicia rekordu z poprzedniego dnia: zdechnę, ale zrobię 154 pompki..."

– Wiktor Suworow

40. "Perfekcję osiąga się wtedy, gdy nie można już nic odjąć, a nie dodać."

– Antoine de Saint–Exupéry