Bogusław Feliszek, 2008-05-19
"10 bezcennych wskazówek dla korekty"

10 bezcennych wskazówek dla korekty

W tym artykule nie ma żadnej literófki :-)

W procesie pisania informacji prasowej najbardziej lekceważonym etapem jest jej korekta. Czasem redagowanie informacji dla prasy zajmuje kilka dni, może nawet tygodni.

Na koniec leży przed Tobą kartka papieru z napisaną informacją, która czeka na decyzję: "Gotowe!"

Zanim to powiesz, upewnij się, że w tekście nie ma błędów.

W procesie pisania można wyróżnić pięć etapów:

1. formułowanie pomysłów (czasem nazywany burzą mózgów)

2. luźne notatki

3. pierwsza wersja (brudnopis)

4. korekta

5. wersja ostateczna

Korekta pozwala upewnić się, że nie brakuje żadnych słów, wszystkie słowa są na właściwym miejscu i są poprawnie napisane. To także etap sprawdzenia poprawności użycia znaków interpunkcyjnych, takich jak duże litery, pytajniki, przecinki i kropki.

Dobrzy korektorzy:

1. Mają dobrą pamięć wizualną - szybko wychwytują błędy.

2. Znają najważniejsze reguły polskiej ortografii.

3. Potrafią ocenić sens fragmentu sprawdzanego tekstu i poprawność ortograficzną poszczególnych słów.

4. Wiedzą jakie są możliwe kombinacje liter. Na przykład, każde słowo w języku polskim musi zawierać samogłoskę.

5. Szukając błędów nie polegają wyłącznie na komputerowych edytorach tekstu.

Oto 10 sprawdzonych metod wyszukiwania błędów w tekście informacji.

1. Wydrukuj gotową informację. Czytanie na ekranie komputera nie jest wygodne. Błędy łatwiej wyszukuje się na wydrukowanej kartce papieru.

2. Czytaj wtedy, gdy umysł jest wypoczęty. Kiedy jesteś zmęczony, nawet największe błędy z łatwością uśpią Twoją czujność.

3. Podziel zadania. Korekta to nie jest jednorazowe zadanie. Za pierwszym razem sprawdź gramatykę, potem ortografię i interpunkcję i na koniec jeszcze raz treść.

4. Korektę powinny robić co najmniej trzy osoby. Praca nad informacją obniża krytycyzm. Każdy ma swoje indywidualne spojrzenie. Dlatego może dostrzec inne błędy i wnieść do sprawdzanej informacji nowe uwagi.

5. Przeczytaj informację na głos. To pomoże odnaleźć błędy, które przeoczyłeś na papierze.

6. Umieść czystą kartkę pod każdą czytaną linią i przesuwaj palcem wzdłuż kolejnych słów. Dzięki temu oczy będą skierowane tylko na bardzo wydzielony odcinek tekstu.

7. Do zaznaczania błędów używaj znaków korektorskich. Jeśli ich nie znasz, po prostu napisz obok poprawione słowo. Zaznaczenie błędu kółkiem to za mało. Przydatny może też być żółty pisak.

8. Przeczytaj gotowy dokument od końca zaczynając od samego dołu. Zapomnisz wtedy o treści i skupisz się na samych słowach.

9. Po zakończeniu lektury sprawdź czy poprawiłeś wszystkie zaznaczone błędy.

10. Daj informację do przeczytania przypadkowej osobie. Będziesz bardzo zdziwiony, kiedy znajdzie oczywisty błąd.

Gotowe? Teraz możesz wysłać informację w śfiat :-)