Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-11-09
"Nie zgadzaj si? na ka?dy wywiad"

Nie zgadzaj si? na ka?dy wywiad

Wyobra? sobie, ?e jeste? prawnikiem specjalizuj?cym si? w prawie cywilnym. Zgadzasz si? na wywiad telewizyjny "na ?ywo". Prowadz?cy program zaczyna od pytania o... celowo?? i moralno?? kary ?mierci. Udzielasz ogólnych odpowiedzi, ale unikasz szczegó?ów boj?c si? pope?ni? jak?? gaf?. Prawo karne to nie Twoja specjalno??.

Podobn? przygod? mia?em udzielaj?c w zesz?ym tygodniu wywiadu dla lokalnego radia.

Dziennikarz zadzwoni? o 10:00 z zaproszeniem do radiowego studia na 12:15. Te dwie godziny mia?em ju? wcze?niej zaplanowane na doko?czenie artyku?u do newslettera. Ale co tam! Media rz?dz?. Poza tym odrobina promocji jeszcze nikomu nie zaszkodzi?a, prawda?

Wywiad trwa? 3 i pó? minuty, z czego zaledwie 15 sekund mówi?em na temat, w którym si? specjalizuj?. Na pozosta?e pytania dotycz?ce zarz?dzania stresem w sytuacji kryzysowej bardziej fachowo i konkretnie - moim zdaniem - odpowiedzia?by do?wiadczony psycholog kliniczny.

W pewnej chwili nawet pozwoli?em sobie na uwag?: "Nie jestem zawodowym psychologiem, wi?c mog? s?u?y? jedynie ogólnymi poradami." To nie by?o najlepsze zdanie w tym wywiadzie. S?uchacze mogli mie? w?tpliwo?ci dlaczego si? wypowiadam na ten temat i dlaczego dziennikarz o to pyta.

Kiedy analizowa?em tre?? rozmowy telefonicznej z dziennikarzem doszed?em do wniosku, ?e wina by?a po mojej stronie. Dziennikarz nie wyja?ni? dok?adnie o jakie szczegó?y planuje pyta? - opisa? tylko problem. A ja rutynowo za?o?y?em, ?e to oczywiste jakie b?d? pytania. W ko?cu temat znam na wylot. Gdybym wiedzia?, ?e dziennikarz chce inaczej poprowadzi? rozmow? i uzna?bym, ?e to wykracza poza moje kompetencje, móg?bym zawczasu si? wycofa?.

Za te proste b??dy public relations mog? wini? wy??cznie swoje ego. Nie przychodzi mi do g?owy inne wyja?nienie dlaczego mia?bym ignorowa? porady, których sam udzielam na tym blogu:

1. Je?eli masz w?tpliwo?ci czy przyj?? zaproszenie dziennikarza, to pierwszy sygna?, ?e warto si? nad tym spokojnie zastanowi?. Spróbuj przewidzie? jak b?dziesz oceniany po tym wywiadzie i jak b?dzie postrzegana Twoja organizacja. Uczciwa odpowied? pomo?e podj?? w?a?ciw? decyzj?.

2. Nie musisz skorzysta? z ka?dego zaproszenia. Kiedy zgadzasz si? udzieli? wywiadu, dziennikarz ma prawo s?dzi?, ?e b?dziesz do niego nale?ycie i starannie przygotowany. Je?eli masz za ma?o czasu na przygotowanie, lepiej zrezygnowa? z zaproszenia.

3. Wybieraj media, które docieraj? do Twoich kluczowych grup docelowych; nie musz? to by? grupy najwi?ksze. Je?eli sprzedajesz auta, niekoniecznie musisz udzieli? wywiadu magazynowi dla rowerzystów. No chyba, ?e b?dziesz mówi? tylko o baga?nikach na rowery.

4. Przed ka?dym wywiadem, szczególnie telewizyjnym i radiowym, dok?adnie wysonduj czego b?dzie dotyczy? rozmowa i szczerze odpowiedz sam sobie czy chcesz si? na ten temat wypowiada? jako ekspert. Jestem wielkim zwolennikiem uczestnictwa w debatach na kontrowersyjne, dra?liwe i gor?ce tematy, ale je?eli nie s? to tematy wa?ne i aktualne, radz? klientom trzymanie si? od nich z daleka.

5. Nie wypowiadaj si? w sprawach, które nie dotycz? Twojej zawodowej specjalizacji. Czy jeste? najlepsz? osob? do wypowiedzi na proponowany temat? Je?li nie, podzi?kuj grzecznie za zaproszenie i podaj kontakt do eksperta, który lepiej zna problem. Dziennikarz doceni Twoj? uczciwo?? i pomoc w zdobyciu cennego kontaktu.

Moje medialne potyczki nie wyrz?dzi?y ?adnych szkód, ale wiem, ?e mog?em mie? mniej szcz??cia. Mog?em dosta? bardziej dotkliw? nauczk? za lekcewa?enie... w?asnych porad. Czy mo?e by? lepsza motywacja do poprawy?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Rzecznik Media Praktycy Problem Pressence Komunikacja Reporter Klienci Relations Internet Dziennikarze Szef Prawda Reporterzy Firma Informacja Dziennikarz Public Klient Gapa Relacje PRACOWNICY Polska Kaczy?ski Google Wywiad Twitter Tusk Agencje GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl