Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-03-18
"Czego nowe media nie zmieni?y w komunikacji"

Czego nowe media nie zmieni?y w komunikacji

Nowe media rz?dz? w tym roku, wi?c eksperci public relations zastanawiaj? si? jak dopasowa? strategie PR do nowego ?rodowiska komunikacyjnego.

Gra warta ?wieczki – bez w?tpienia – ale nale?y tak?e rozwa?y? co si? nie zmieni?o. A nie zmieni?o si? du?o rzeczy.

Tak?e w ?wiecie "nowych" mediów ludzie oczekuj? dzielenia si? warto?ciowymi informacjami.

Oto krótkie przypomnienie co czyni informacj? godn? upowszechnienia:

1. Aktualno?? – najnowsze wiadomo?ci wypieraj? starsze.

2. Wp?yw – im wi?kszej grupy dotyczy informacja, tym jest cenniejsza.

3. Konflikt – spór, kontrowersja i napi?cie dobrze si? sprzedaj?.

4. Kaliber – ludzie popularni uwa?ani s? za bardziej atrakcyjnych medialnie.

5. Lokalno?? – temat bli?szy odbiorcy jest wa?niejszy od odleg?ego; uwaga: bliski odnosi si? nie tylko do geografii, ale tak?e zainteresowa? odbiorcy (rynek, bran?a, nisza).

6. Wyj?tkowo?? – kto nie lubi "dziwnych" informacji?

To, ?e tanim kosztem mo?esz komunikowa? si? non-stop praktycznie z ca?ym ?wiatem nie znaczy, ?e nie powiniene? filtrowa? tre?ci swoich komunikatów – je?li nie chcesz zrazi? do siebie otoczenia.

Ludzka natura

Ludzie s? istotami spo?ecznymi, najlepiej czuj? si? w grupie. Dlatego szukamy towarzystwa innych ludzi. Kieruje nami ciekawo??. Lubimy gromadzi? informacje i dzieli? si? nimi. Ten artyku? jest tego przyk?adem.

Serwisy spo?eczno?ciowe zdoby?y ogromn? popularno??, gdy? pomagaj? nam rozwija? w naturalny sposób nasze wrodzone potrzeby komunikacyjne. Twitter i Facebook mog? kiedy? straci? popularno??, ale nasz apetyt na nowe informacje i zdobywanie nowych kontaktów nigdy nie b?dzie zaspokojony.

Po erze "nowych" mediów pojawi si? kolejna generacja "nowszych" mediów, które jeszcze lepiej pomog? ludziom dzieli? si? informacjami i komentarzami. Zmiany w komunikacji maj? charakter ewolucyjny (ich efekt czasem wywo?uje wra?enie rewolucji) i ich szybko?? zale?y od zdolno?ci ludzi do spo?ytkowania ich w codziennej komunikacji i w?a?ciwej oceny warto?ci.

Sama gonitwa za nowinkami technologicznymi b?dzie tylko marnowaniem czasu je?eli nie b?dzie jej towarzyszy? analiza jak je efektywnie wykorzysta?.

Konkluzja

Kocham public relations i dlatego zawsze jestem w pierwszym rz?dzie tych, którzy kwestionuj? potrzeb? "komunikacji dla samej komunikacji". Komunikacja biznesowa musi mie? cel. Ka?da organizacja zorientowana jest na realizacj? celów i w?a?ciwie rozumiane public relations musi jej w tym pomaga?.

Jako praktycy PR powinni?my przede wszystkim troszczy? si? jak zwi?ksza? zyski naszej organizacji i dopiero z tego punktu odniesienia rozwija? i stosowa? strategie, taktyki i narz?dzia, które pomog? osi?ga? g?ówne cele. Informacja ekscytuj?ca cz?onków zarz?du cz?sto nie ma ?adnej warto?ci dla klientów organizacji. Im szybciej pogodz? si? z tym faktem, tym lepiej dla organizacji.

Nale?y regularnie przeprowadza? inwentaryzacj? "stanu magazynu" narz?dzi komunikacyjnych pod k?tem ich przydatno?ci w realizacji strategicznych priorytetów.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

PRACOWNICY Informacja Twitter Pressence Rzecznik Dziennikarze Internet Public Praktycy Relacje Klient Wywiad Gapa Reporterzy Polska Klienci Kaczy?ski Firma Relations Problem Prawda Tusk Agencje Gazeta Media Reporter Dziennikarz Szef Google KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl