Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-06-16
"Jak by? odlotowo popularnym blogerem"

Jak by? odlotowo popularnym blogerem

Znajomi cz?sto mnie pytaj?: "Media Gapa, jak pisa? blog, ?eby wszyscy chcieli go czyta??"

Hmmm, to dziecinnie proste – ka?dy mo?e by? autorem szalenie popularnego bloga, zarabia? miliony i codziennie spotyka? si? z d?ugonogimi, g??boko wzdychaj?cymi modelkami.

Jaki jest sekret sukcesu? Na pocz?tek potrzeba kilka s?ów. Pisanie bez s?ów jest trudniejsze od zbudowania jednego kilometra autostrady. Nawet nie pytaj czy próbowa?em.

Pami?tasz Sumerów? Oni nie mieli s?ów – tylko obrazki. I gdzie s? teraz?

Dobra wiadomo??? Wszystkie s?owa mo?na mie? za darmo. Nie trzeba na nie czeka? w kolejce w supermarkecie, nie po?knie ich bankomat, nie trzeba zamawia? u krawca. Ka?de s?owo jest darmowe – nawet "konstantynopolitaneczka".

Wizytówka blogera

Ka?dy wpis na blogu du?o mówi o autorze. Kiedy jest smutny, cz?sto u?ywa ulubionych s?ów ludzi w depresji, na przyk?ad "public relations", "praca" lub "klient".

Kiedy natomiast bloger jest w szampa?skim humorze, ch?tnie korzysta z weso?ych s?ów, na przyk?ad "premier", "opozycja" lub "internet".

Wa?ne, ?eby w pisaniu online by? sob?. Dlatego ka?dy bloger musi wiedzie? kim jest naprawd?. Je?li tego nie wie, powinien to sprawdzi?. Najlepszym miejscem do takiego testu jest ?ó?ko, najlepiej w?asne – pomaga w tym obecno??, czasem te? aktywno??, d?ugonogiej, g??boko wzdychaj?cej modelki.

Kreatywno??: klucz do kreatywno?ci

Nie mo?na osi?gn?? sukcesu na blogu bez milimetra kreatywno?ci (metr krawiecki jest krótszy od milimetra kreatywno?ci). Najwa?niejszym elementem kreatywnego pisania jest "kreatywno??".

Nikt tak naprawd? nie wie czym jest "kreatywno??". Ka?dego roku tysi?ce ludzi pielgrzymuj? w poszukiwaniu kreatywno?ci do Cannes. Jest pewna grupa (sekta?), która zamiast sali kinowej na festiwalu na po?udniu Francji i dymu tytoniowego woli kokain? i coca col?.

Jak rozwija? kreatywno??? Mo?na zaczyna? od rozpakowywania paczki czipsów. Znam dyrektora kreatywnego, który potrafi otworzy? baton czekoladowy jednym spojrzeniem – drugim spojrzeniem wysy?a go w kosmos.

Najwa?niejsze, ?eby pami?ta?, ?e ka?dy jest (mo?e by??) kreatywny. Przyznam jednak z bólem serca (nie wiem dlaczego czuj? go po prawej stronie cia?a), ?e czasem wpadam z tego powodu w czarn? rozpacz kiedy s?ucham Krzysztofa Bondaryka.

Ku, Pi i Du!

W Internecie króluje tekst (content is king), ale królow? jest "?acina".

Pisz?c blog musisz pokaza?, ?e niczego si? nie boisz, nie wymi?kasz i nieobce s? Ci wulgaryzmy. W?a?ciwie niemo?liwe jest stworzenie rewelacyjnego tekstu bez s?ów na Ku, Pi i Du. Zero dobrych obyczajów, zero dwuznaczno?ci, zero wirtuozerii. Musisz pokaza? ?wiatu jaki z Ciebie niesko?czenie sko?czony skurczybyk, nieprzejednany anarchista i zamroczony alkoholem z odzysku moczymorda.

S?owa, na przyk?ad "ch***jnia", "na?pa" i "zajebioza", dodaj? ka?demu blogowi blasku, otwieraj? przed czytelnikami nowe przestrzenie dozna? estetycznych i pokazuj? wewn?trzn? moraln? si?? autora. Kiedy kreatywnie po??czysz kilka wulgaryzmów, na przyk?ad "ch***jniana?pazajebioza", wznosisz si? na wy?yny mistrzostwa w blogowaniu. Przy okazji, nie mam poj?cia gdzie postawi? akcent w tym s?owie.

Absolutna wolno?? wypowiedzi, swoboda w skomplikowanym wyra?aniu prostych my?li, pogarda dla cenzury czyni? z blogowania nowy wspania?y skurczy?wiat. Tak – my?l? te? ciep?o o niektórych ?wirkach na YouTube.

Klient online

Spójrzmy prawdzie w oczy. Wi?kszo?? ludzi, którzy odwiedzaj? Twoj? stron? WWW to ch***jniana?pazajebiozy, czyli frajerzy.

Chodzi mi o to, ?e ich aktywno?? online: 1. daje im poczucie wy?szo?ci nad tymi, którzy nie odró?niaj? komputera od kosiarki do trawy, 2. pozwala budowa? w?asn? mark? w Internecie (niewa?ne, ?e tylko wirtualn?), 3. umo?liwia prowadzenie autentycznych konwersacji w interaktywny sposób, co dzi?ki mediom spo?eczno?ciowym tworzy klientów na ca?e ?ycie. Wiesz o czym mówi?? Na pewno?

Niewa?ne kim oni s?, wa?ne, ?e maj? kas? i to my ich z tej kasy wyzwolimy!

Trzy magiczne supertajne regu?y pisania na blogu

Czas przej?? w ko?cu do sedna sprawy. Ka?dy bloger, powtarzam KA?DY, mo?e odnie?? sukces w Internecie stosuj?c trzy magiczne supertajne regu?y pisania:

1. Nie u?ywaj do czyszczenia monitora detergentów z dodatkiem amoniaku. Podobno g?upiej? od nich jakie? szare moleku?y czy co? takiego.

2. Nie pochylaj si? w czasie pisania za nisko nad klawiatur?. Internet chce widzie? Ciebie ca?ego jak tworzysz kolejny rewelacyjny tekst. Uwaga: wyj?tek dla blogerów, którym brzydko pachnie z ust.

3. M?oda, wysportowana, kreatywna, bezpruderyjna, wyrozumia?a, o rubensowskich kszta?tach ch?tnie... Sorki, to ju? inny odlotowo popularny blog.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.27 MediaGapa - ocena artykułu: 4.27

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Niku? ;-) 2011-06-21
Pokazujesz tym odcinkiem, ?e Twoje poczucie humoru wróci?o do gry ! Pozdrowionka! ;-)
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Kaczy?ski Relations Media Reporterzy Gapa Pressence Relacje Prawda Problem Rzecznik Praktycy Wywiad Reporter Firma Twitter Google Public Komunikacja Internet Klient PRACOWNICY Polska Dziennikarze Informacja Klienci Tusk Szef Dziennikarz Gazeta AgencjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Nie b?d? pasa?erem w wywiadzie dla mediów
2. Media nie wygrywaj? wyborów
3. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
4. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
5. Relacje szefa firmy z mediami
6. Nie jestem osob?, która kupczy...
7. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
8. Jak prze?y? nalot mediów
9. Nie musisz korzysta? z mediów spo?eczno?ciowych?
10. Media spo?eczno?ciowe w komunikacji kryzysowej
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl