Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-04-05
"Uwa?aj na "ekspertów" szkole? medialnych"

Uwa?aj na "ekspertów" szkole? medialnych

Cz?sto spotykam si? z pytaniem, które firmy prowadz?ce szkolenia medialne s? dla mnie najgro?niejszymi konkurentami. Moja odpowied? od lat jest taka sama – najgro?niejsi s? trenerzy medialni, którzy udzielaj? fatalnych porad.

Dlaczego? Bo psuj? rynek i reputacj? prawdziwych trenerów medialnych. Klienci, którzy raz skorzystali z ich us?ug, zra?aj? si? do wszystkich ludzi z tej bran?y.

Na witrynach dwóch firm prowadz?cych m.in. szkolenia medialne czytam:

1. "Któ? lepiej potrafi szkoli? z komunikacji medialnej, ni? znani i popularni dziennikarze?"

Jako?? i skuteczno?? szkole? medialnych nie ma nic wspólnego z popularno?ci? trenerów. Doda te? jest popularna. Znani dziennikarze lepiej sprawdzaj? si? jako konferansjerzy na imprezach firmowych.

2. "W Polsce dominuj? bowiem szkolenia medialne prowadzone przez dziennikarzy. Tymczasem dziennikarze to profesjonali?ci w zadawaniu pyta? a istot? szkolenia medialnego jest nauka sztuki udzielania odpowiedzi."

Dziennikarze to profesjonali?ci w zdobywaniu informacji za pomoc? pyta?. Jaka korzy?? z pytania bez odpowiedzi?

Istot? szkolenia medialnego nie jest nauka sztuki udzielania odpowiedzi. Na kursie gotowania nie ucz? tylko lepienia pierogów.

Istot? szkolenia medialnego jest nauka komunikacji z klientami za po?rednictwem mediów, w tym mediów spo?eczno?ciowych.

Najlepsze szkolenia medialne prowadz? dziennikarze z kilkuletnim do?wiadczeniem w PR stosuj?cy nowoczesne techniki kszta?cenia doros?ych.

Konkurencja z klas?

Nigdy nie traktowa?em wybitnej firmy szkoleniowej jako niebezpiecznej konkurencji. Wr?cz przeciwnie – lubi? rywalizowa? z najlepszymi, bo wszyscy na tym korzystaj?: klienci i trenerzy.

Przez ponad 10 lat pozna?em (osobi?cie, telefonicznie lub przez lektur? ich materia?ów dost?pnych online) kilku naprawd? dobrych trenerów medialnych – darz? ich du?ym szacunkiem za to, co robi? dla klientów i naszego rynku medialnych us?ug szkoleniowych. Gdybym przegra? przetarg na rzecz jednego z nich, nie czu?bym si? sfrustrowany. S? znakomitymi ekspertami i pracy starczy dla nas wszystkich.

Dlaczego o tym mówi?? Przeczyta?em niedawno na blogu agencji public relations oferuj?cej m.in. "profesjonalne" szkolenia medialne artyku? z poradami jak udziela? wywiadów. Dwie z czterech porad by?y wyj?tkowo nietrafne.

Powiem Ci o co pytasz...

Nie podam nazwy agencji, bo nie jest moj? intencj? publiczna krytyka kogokolwiek – o?mieszanie tym bardziej. Chc? tylko ostrzec potencjalnych klientów szukaj?cych szkole? medialnych przed takimi absurdalnymi "poradami".

Przeczyta?em na blogu tej firmy, ?eby przed odpowiedzi? na nieprzyjemne pytanie dziennikarza sparafrazowa? je g?o?no swoimi s?owami: "Wydaje mi si?, ?e chce si? pan dowiedzie? czy..." i przej?? do odpowiedzi na bardziej wygodne pytanie.

Naprawd??!?

Rozmówca równie dobrze mo?e wyrazi? to inaczej: "Wygl?da na to, drogi dziennikarzu, ?e jeste? za t?py, ?eby zrozumie? swoje pytanie, wi?c zaraz wyt?umacz? o co pytasz." To nie jest dobry pomys? na subtelne przej?cie do kluczowego komunikatu. Reporter od razu wyczuje unik i zapyta jeszcze raz o to samo – tym razem mocniej.

Rzecznik prasowy powinien kontrolowa? przebieg wywiadu – to oczywiste. Ale atakowanie tre?ci pytania (z wyj?tkiem wyj?tkowo wrednych pyta?) rzadko przynosi pozytywne wyniki, szczególnie kiedy robi si? to tak nieudolnie.

Nie rozumiem...

W tym samym artykule przeczyta?em, ?eby zamiast "bez komentarza" powiedzie?: "To nie jest temat, o którym mog? teraz rozmawia? ze wzgl?du na ograniczenia prawne. Mam nadziej?, ?e pan to rozumie."

Doprawdy?!?

Ka?dy dobry reporter w takiej sytuacji automatycznie odpowiada, ?e nie rozumie i prosi o szczegó?y. "Nie rozumiem. Ka?da osoba w takiej sytuacji chcia?aby powiedzie? co? na swoje usprawiedliwienie. Nie rozumiem dlaczego pan rezygnuje z tej mo?liwo?ci."

Dlaczego mia?by? pyta? reportera czy "rozumie" rezygnacj? z obrony? Dziennikarz nie jest psychoterapeut? i nie musisz prosi? go o zgod? na to, co chcesz powiedzie?.

Nie chowaj si? za parawanem prawa – podaj wi?cej faktów dlaczego nie mo?esz ujawni? pewnych szczegó?ów i dodaj, ?e nie mo?esz doczeka? si? dnia kiedy ca?a prawda wyjdzie na jaw.

Konkluzja

To nie s? zabawy semantyczne – od drobnych ró?nic w doborze s?ów zale?y w jakim ?wietle przedstawi Ci? reporter i ujrzy opinia publiczna.

Przed decyzj? o wyborze firmy prowadz?cej szkolenia medialne dok?adnie rozeznaj rynek. Przeczytaj jej materia?y marketingowe, zapoznaj si? z firmowym blogiem (je?li takiego nie ma, nie zawracaj sobie ni? g?owy) i artyku?ami na bran?owych portalach. Sprawd? rekomendacje.

Kiedy cokolwiek wzbudzi Twoje w?tpliwo?ci, pytaj i uciekaj do innej firmy, je?li szybko nie otrzymasz jasnej odpowiedzi.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.75 MediaGapa - ocena artykułu: 4.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Ghoran 2012-04-10
"Dziennikarz nie jest psychoterapeut? i nie musisz prosi? go o zgod? na to, co chcesz powiedzie?." Pierwsze s?ysz?, ?eby trzeba by?o prosi? o zgod? psychoterapeut? :-)
Bogus?aw Feliszek 2012-04-11
Dzi?kuj? za uwa?n? lektur? i komentarz. Dziennikarz mnie prosi o rozmow? (on o to prosi), ja umawiam si? na spotkanie z psychoterapeut? (ja o to prosz?). ?eby co? powiedzie? psychoterapeucie, musz? uzyska? jego zgod?.
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gazeta Pressence Internet Agencje Polska Public Problem Wywiad Klient Rzecznik Reporterzy Gapa Relacje Firma Twitter Klienci Dziennikarze Informacja Praktycy Kaczy?ski Komunikacja Media Dziennikarz Relations Szef Tusk Reporter PRACOWNICY Prawda GoogleStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. Prawda pi?knie powiedziana
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
10. Druga szansa w mediach
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl