Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-07-07
"Kwestionariusz PRousta - Monika Kaczmarek-?liwi?ska"

Monika Kaczmarek-?liwi?ska

Kwestionariusz PRousta pokazuje zainteresowania, pogl?dy, priorytety i warto?ci praktyka public relations.

Na pytania odpowiada Monika Kaczmarek-?liwi?ska:

1. Co Ciebie najbardziej odró?nia od innych praktyków public relations?

Du?y szacunek dla wiedzy i takie ??czenie wiedzy z praktyk?, aby wiedza wp?ywa?a na lepsz? praktyk?, a ta z kolei przek?ada?a si? na tworzenie nowego obszaru wiedzy i tak non stop. :)

2. Jaka jest Twoja najs?absza strona jako praktyka public relations?

Nie zdradz?, poniewa? staram si? traktowa? j? jako warto??.

3. Co Ciebie najbardziej interesuje w zawodzie praktyka public relations?

Zarz?dzanie kryzysowe i ca?a przestrze? social media.

4. Jakiego s?owa w public relations nie lubisz najbardziej?

Mam wstrz?s anafilaktyczny na „czarny PR”.

5. Jak opiszesz stan nirwany w public relations?

Je?eli rozumiemy nirwan? jako zanik niewiedzy to nirwana w PR b?dzie celem drogi ci?g?ego doskonalenia. Wg mnie to nierealne, poniewa? PR wymaga ci?g?ego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji.

6. Co Ciebie najbardziej smuci w public relations?

Mylenie PR z marketingiem.

7. Jakie cechy podziwiasz najbardziej w?ród praktyków public relations?

Zdolno?? analitycznego i strategicznego my?lenia w duchu etyki public relations.

8. Co Ciebie najbardziej irytuje w?ród praktyków public relations?

Twierdzenie, ?e etyka public relations wyst?puje jedynie w teorii.

9. Kto jest dla Ciebie pozytywnym lub negatywnym bohaterem polskiego public relations?

Osobami, które darz? wielkim szacunkiem s?: prof. Krystyna Wojcik, prof. Ryszard ?awniczak, prof.

Jerzy Ol?dzki i Piotr Czarnowski. O negatywnych nie lubi? mówi?. O nich czasami pisz?.

10. Co sobie najbardziej cenisz w zawodowych kontaktach z innymi praktykami public relations?

Dobre rozmowy, które s? dla mnie inspiracj?.

11. Jaka kampania public relations najbardziej Ci? poruszy?a?

Wiele, ale w ostatnim czasie troch? wi?cej zajmowa?am si? komunikowaniem z zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia i du?e wra?enie zrobi?a na mnie kampania „?ycie to nie Facebook”. Widzia?am te? jak du?e wra?enie robi?a na m?odych ludziach, do których g?ównie by? kierowany przekaz.

12. W jakich dziedzinach ?ycia public relations przydaje si? najbardziej?

W ka?dej, gdzie warto?ci? jest tworzenie warto?ci poprzez dialog, porozumienie, przekonywanie poprzez argumenty merytoryczne.

13. Jakie dzie?o sztuki (ksi??ka, film, obraz, sztuka teatralna, utwór muzyczny) wp?yn??o na Ciebie najbardziej jako praktyka public relations?

Dot?d ?adne. Du?y wp?yw i inspiracja dla moich dzia?a? pochodzi z dzie? natury – sztuka ogrodów japo?skich i ukochane góry z potokami, kamieniami, przestrzeni? i wolno?ci?.

14. Kto - Twoim zdaniem - cieszy si? znakomitym public relations?

Mimo wszystko Facebook ;)

15. Jaka osoba lub marka powinna zmieni? swój wizerunek i poprawi? reputacj??

Wi?kszo?? polityków ;)

16. Czego si? boisz w public relations?

Dalszej deprecjacji zawodu poprzez niew?a?ciwe zrozumienie istoty PR.

17. Jaka jest Twoja najlepsza do tej pory decyzja zawodowa w public relations?

W?asna dzia?alno?? gospodarcza, która daje mi prawo rezygnacji z niektórych zleceniodawców lub zlece?.

18. Co masz zamiar robi? pod koniec kariery w public relations?

Nie planuj? jeszcze ko?ca kariery.

19. Czego musz? nauczy? si? liderzy public relations?

Tego, ?e lider powinien inspirowa? zespó?, a nie podawa? gotowe/stereotypowe rozwi?zania.

20. Jakie jest Twoje zawodowe credo w public relations?

Wszystko, co robisz i mówisz, jest public relations.

PS. Pierwszy na zestaw pyta? opisuj?cych osobowo?? odpowiedzia? francuski pisarz Marcel Proust - st?d nazwa Kwestionariusz Prousta.

Kwestionariusz by? popularn? zabaw? towarzysk? w?ród bywalców europejskich salonów na prze?omie XIX i XX w. Nasza wersja kwestionariusza adresowana jest do praktyków public relations.

Zobacz te? Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Ubi 2012-07-07
Brawo, brawo brawo Pani Moniko
Monika Kaczmarek-?liwi?ska 2012-07-08
Dzi?kuj?, pozdrawiam :)
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Twitter Pressence Firma Praktycy Szef Polska Komunikacja Klient Tusk Dziennikarz Public Media Prawda Informacja Gapa Rzecznik Gazeta Dziennikarze Kaczy?ski Internet Wywiad Relations Reporterzy Agencje Reporter Klienci Relacje Google Problem PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl