Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2018-06-03
"Czy ma?a lub ?rednia firma musi by? przygotowana do zarz?dzania kryzysem?"

Czy ma?a lub ?rednia firma musi by? przygotowana do zarz?dzania kryzysem?

Jeden z czytelników tego bloga zadzwoni? niedawno z nast?puj?cym pytaniem:

Czy ma?a lub ?rednia firma musi by? przygotowana do zarz?dzania kryzysem?

To istotne pytanie cz?sto zadaj? osoby, które wiedz?, ?e firma, w której pracuj? nie jest w?a?ciwie przygotowana do zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow? i szukaj? argumentów, które przekonaj? kierownictwo do zwi?kszenia odporno?ci firmy na kryzysowe zdarzenia.

Mo?e wcze?niej próbowa?e? rozmawia? o tym ze swoim szefem i us?ysza?e? na koniec, ?e s? wa?niejsze i pilniejsze sprawy. Mo?e sam zastanawiasz si? od d?u?szego czasu nad odpowiedzi? na to pytanie.

Bez wzgl?du na powód (nie wiesz jak odpowiedzie? na to pytanie lub potrzebujesz argumentów, które pomog? kierownictwu firmy podj?? w?a?ciw? decyzj?) warto zada? sobie kilka pyta? daj?cych ja?niejszy obraz sytuacji.

Czy ma?a lub ?rednia firma musi by? przygotowana do zarz?dzania kryzysem?

1. Czy relacje z interesariuszami (na przyk?ad pracownikami, klientami, dostawcami, liderami opinii) maj? wp?yw na sukces (wizerunkowy, marketingowy, finansowy, itp.) Twojej firmy?

2. Je?li wydarzy si? co? z?ego, co zainteresuje media i opini? publiczn?, czy Twoja firma mo?e z tego powodu ucierpie??

3. Gdyby wydarzy?o si? co?, co zaszkodzi d?ugoterminowym interesom lub reputacji Twojej firmy, czy chcia?by? mie? zespó? (niewa?ne jak du?y), który potrafi:

a. szybko ustali? ?ród?o i przyczyn? problemu,

b. monitorowa? rozwój sytuacji i wp?yw wypadków na reputacj? marki,

c. przeciwdzia?a? eskalacji kryzysu i wzmacnia? zaufanie interesariuszy do marki?

Je?eli odpowied? na ka?de z tych pyta? brzmi "tak", firma absolutnie musi by? przygotowana do zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow?.

Konkluzja

Przygotowanie do zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow? nie jest zarezerwowane tylko dla najwi?kszych marek. Dotyczy ka?dej firmy, która chce aktywnie zarz?dza? zdarzeniami, które mog? popsu? jej reputacj?. Dotyczy nas wszystkich.

Mo?na nawet stwierdzi?, ?e ma?e i ?rednie firmy musz? lepiej przygotowa? si? do zarz?dzania sytuacjami kryzysowymi, gdy? nie maj? pieni?dzy i ?rodków, które pomog? im z?agodzi? negatywne skutki kryzysowego problemu lub zdarzenia.

Je?li masz pytanie o przygotowaniu firmy do zarz?dzania sytuacj? kryzysow? i nie znalaz?e? odpowiedzi na tym lub innym blogu, prosz? o kontakt. Ch?tnie porozmawiam. Mój telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Szef Internet PRACOWNICY Klienci Google Agencje Polska Dziennikarze Twitter Relacje Firma Problem Media Rzecznik Praktycy Pressence Gapa Prawda Wywiad Tusk Klient Relations Gazeta Dziennikarz Reporter Kaczy?ski Reporterzy Informacja PublicStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl