Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2018-09-14
"Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska"

Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska

Dzi? to, co mówisz publicznie jest równie wa?ne jak to, co robisz. Dlatego coraz wi?cej firm wprowadza do procesu rekrutacyjnego na wa?ne i odpowiedzialne stanowiska wywiady przed kamer?.

Bezpo?rednia rozmowa z kandydatem dostarcza informacji o jego wykszta?ceniu, do?wiadczeniu i ambicjach. To jak zaprezentuje si? w wywiadzie przed kamer? poka?e jakie wra?enie robi w mediach – jak odpowiada na pytania, co mówi o swojej firmie i jak buduje jej reputacj?. Taki test pozwala tak?e przewidzie? jak zachowa si? w sytuacji kryzysowej, na przyk?ad kiedy w firmie wydarzy si? co? z?ego.

Oto 6 powodów dlaczego warto w??czy? do procesu rekrutacyjnego wywiad dla mediów:

1. Test wiedzy

Ka?dy kto decyduje si? na wywiad w mediach musi pokaza?, ?e wie o czym mówi. W??czenie wywiadu do procesu rekrutacji pomaga oceni? jak kandydaci zachowuj? si? w publicznych wyst?pieniach obserwowanych przez tysi?ce (miliony?) osób. Je?li mówi? do kamery jasno, rzeczowo i przekonuj?co, poradz? sobie tak?e we wszystkich sytuacjach zawodowych wymagaj?cych nie tylko wiedzy, ale tak?e umiej?tno?ci przekonywania i motywacji.

2. Komunikacja z mediami

Jest ogromna ró?nica pomi?dzy rozmow? rekrutacyjn? a wywiadem dla mediów. 

Dziennikarz jest tylko po?rednikiem (g?ównym odbiorc? s? widzowie, s?uchacze lub czytelnicy). Wywiad dla mediów jest krótszy (odpowiedzi s? krótsze) i obserwuje go wi?cej osób. Nie wszyscy lubi? pokazywa? si? w mediach, bo na przyk?ad nie akceptuj? swojego wygl?du lub g?osu. Obserwacja wyst?pienia kandydata przed kamer? dostarcza cennych informacji jak zachowuje w stresie.

3. Odpowiedzi na trudne pytania

Dziennikarz pyta, bo chce uzyska? konkretne informacje. Czasem prosi o skomentowanie tego, co powiedzieli inni. To wymaga wy?mienitej znajomo?ci bran?y i wiedzy co aktualnie interesuje media. Wywiad dla mediów pokazuje m.in. jak kandydaci odpowiadaj? na pytania, na które nie chc? odpowiedzie?, czy mówi? z empati? i czy j?zyk cia?a zgadza si? z przekazem s?ownym.

4. Kontrola przebiegu wywiadu

Wyst?pienie przed kamer? pokazuje jak kandydat kontroluje przebieg wywiadu, na przyk?ad czy ogranicza si? do odpowiedzi na pytania czy mo?e tak?e ma co? do powiedzenia sam od siebie. Ka?dy szef potrafi delikatnie przej?? kontrol? nad rozmow? i to jak to kandydat zrobi poka?e czy nadaje si? na stanowisko, do którego aspiruje.

5. Jasny przekaz

Kandydat na kierownicze stanowisko powinien posiada? umiej?tno?? jasnego i zwi?z?ego przedstawiania my?li. Prosty i klarowny j?zyk zmniejsza ryzyko nieporozumienia bez wzgl?du na temat (premiera produktu, zmiana organizacyjna czy korekta planu finansowego).

6. Zaskakuj?ce sytuacje

Kandydat mo?e mie? pierwszorz?dne wykszta?cenie i imponuj?ce osi?gni?cia zawodowe, ale od osób ubiegaj?cych si? o najwy?sze stanowiska oczekuje si? tak?e umiej?tno?ci improwizacji i podejmowania trafnych decyzji w nieprzewidzianych warunkach. Scenariusz wywiadu mo?e uwzgl?dni? potrzeb? sprawdzenia reakcji kandydata w zaskakuj?cej sytuacji.

Konkluzja

Wykorzystanie wywiadu dla mediów w procesie rekrutacji pomaga wybra? najlepszego kandydata. Scenariusz wywiadu jest dopasowany do profilu firmy i jej modelu biznesowego.

Dobra komunikacja z mediami pomaga budowa? reputacj? i kszta?towa? po??dany wizerunek. Trudno sobie wyobrazi? firm?, której najwa?niejsi pracownicy boj? si? mikrofonu i kamery oraz unikaj? kontaktów z mediami.

Je?li jeste? zainteresowany w??czeniem wywiadu dla mediów do procesu rekrutacyjnego w Twojej firmie, prosimy o kontakt jeszcze dzisiaj. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Relacje Agencje Pressence Komunikacja Public Relations Klienci Internet Gazeta Twitter Dziennikarz Rzecznik Firma Informacja Prawda Tusk Szef Praktycy Reporter Media PRACOWNICY Reporterzy Problem Google Klient Wywiad Polska Kaczy?ski Gapa DziennikarzeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl