Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-03-15
"Bieganie o kulach, czyli dlaczego nie lubi? planów kryzysowych"

Bieganie o kulach, czyli dlaczego nie lubi? planów kryzysowych

Jestem jedynym ekspertem zarz?dzania komunikacj? kryzysow? (w?ród tych, których znam), który nie lubi "planów kryzysowych".

Przeczyta?em wiele artyku?ów i ksi??ek, których autorzy darli szaty z powodu braku dobrych planów kryzysowych. Mia?em te? koszmarny sen. ?ni?em, ?e Sejm wprowadzi? ustawowy nakaz przygotowania takiego planu przez ka?d? firm? komercyjn?.

Od 10 lat pomagam organizacjom przygotowywa? plany zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow?, ale z uporem maniaka powtarzam: "Mo?e si? zdarzy?, ?e kiedy wydarzy si? co? z?ego marny b?dzie z nich po?ytek."

Jak mo?na nie mie? planu!

Kwestionowanie przez eksperta PR korzy?ci z posiadania planu kryzysowego pachnie grzesznym uczynkiem. Ile? to razy s?ysza?em g??bokie westchnienie po moim blu?nierczym o?wiadczeniu! To tak jakby katolicki ksi?dz podczas pobytu w Rzymie – zamiast w Watykanie – ca?y czas sp?dzi? w weso?ym miasteczku.

Tak, tak... Nie mylisz si?. Zarabiam na ?ycie pomagaj?c firmom komunikowa? si? w sytuacji kryzysowej i dzi?ki nim smaruj? chleb mas?em. Dlaczego wi?c do diaska mia?bym NIE lubi? planów kryzysowych? Szczerze? Bo – z wyj?tkiem nielicznych – s? ma?o warte.

O wiele cenniejszym kapita?em jest wytworzenie antykryzysowego stylu my?lenia. Plan kryzysowy i antykryzysowy styl my?lenia to dwa obszary, które niekoniecznie musz? si? pokrywa?.

Je?eli "plan kryzysowy" sk?ania organizacj? i jej pracowników do refleksji, przemy?lenia stylu dzia?ania i podj?cia decyzji zmierzaj?cych do poprawy, to super. Z przyjemno?ci? zjem wszystkie litery z tego tekstu. Niestety, zbyt cz?sto, plan kryzysowy wywo?uje zupe?nie odmienny efekt... firma naiwnie my?li, ?e teraz jest przygotowana na najgorsze i co jest ju? zupe?nie niewiarygodne, ?e... ?aden kryzys jej nie grozi :-(

Antykryzysowe my?lenie i dzia?anie

Antykryzysowy styl my?lenia to jedna rzecz – kawa?ek papieru to druga. Pierwsze dotyczy sposobu dzia?ania – drugie tego, ?e teoretycznie wszystko u?o?y si? po naszej my?li.

Oto szczegó?y:

1. Kiedy zobaczysz o 4:00 nad ranem p?on?cy budynek firmowego magazynu – po telefonie do stra?y po?arnej – dzwonisz od razu do szefa, bo masz wpisany do telefonu komórkowego jego numer, a on nie wy??cza telefonu nawet w nocy: antykryzysowy styl my?lenia.

2. Kiedy zobaczysz o 4:00 nad ranem p?on?cy budynek firmowego magazynu jedziesz na miejsce wypadku czytaj?c po drodze co o takiej sytuacji mówi plan kryzysowy: plan kryzysowy.

3. Regularne organizowanie symulacji, które pomagaj? znale?? luki w planie kryzysowym i prze?wiczy? kolejne etapy zarz?dzania kryzysem: antykryzysowy styl my?lenia.

4. Zatrudnienie eksperta PR do pomocy w napisaniu planu kryzysowego, który nast?pnie trafi do sejfu: plan kryzysowy.

5. Systematyczne zebrania s?u??ce wymianie informacji co si? aktualnie dzieje w organizacji, jakie s? potencjalne zagro?enia i jaki mog? mie? wp?yw na funkcjonowanie firmy: antykryzysowy styl my?lenia.

6. Brak wiedzy o tym gdzie przechowywany jest plan kryzysowy i kto wchodzi w sk?ad zespo?u zarz?dzania kryzysem: plan kryzysowy.

7. Coroczne praktyczne szkolenia medialne dla kluczowych pracowników: antykryzysowy styl my?lenia.

Antykryzysowy styl my?lenia przejawia si? w prowadzeniu regularnych ?wicze?. Plan kryzysowy oznacza dyskusj? jak takie ?wiczenia maj? wygl?da?.

Niedopracowany plan kryzysowy jest gro?niejszy dla organizacji od jego braku. Mo?na tak? sytuacj? porówna? do powieszenia na ?cianach pustych ga?nic – s?u?? za dekoracje wywo?uj?c z?udne poczucie bezpiecze?stwa.

Konkluzja

Plany zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow? s? wspania?ym narz?dziem. Mog? zach?ca? do gor?cych i inspiruj?cych dyskusji. Mog? by? punktem oparcia w niepewnym i zmiennym ?rodowisku kryzysu. Ostatecznie mog? s?u?y? jako kule. Po wybuchu kryzysu bieganie o kulach jest nie tylko trudne, ale równie? niebezpieczne.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Dziennikarze Prawda PRACOWNICY Media Twitter Kaczy?ski Agencje Problem Internet Klienci Klient Gazeta Gapa Reporterzy Szef Dziennikarz Informacja Wywiad Pressence Polska Tusk Google Praktycy Public Relacje Rzecznik Reporter Relations FirmaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Co mówi u?cisk d?oni
3. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
8. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl