Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-10-01
"Cztery korzy?ci ze szkolenia medialnego"

4 korzy?ci ze szkolenia medialnego

"To teraz uczy pan medialnych sztuczek i tego jak unika? odpowiedzi na pytania!" Niezbyt spodoba?a mi si? ta definicja szkolenia medialnego.

Zawsze ceni?em sobie zdanie mojego by?ego szefa w radiu i taka opinia na chwil? zepsu?a mi humor.

Jako reporter przez ponad 10 lat robi?em wywiady z ekspertami, którzy mimo rozleg?ej i g??bokiej wiedzy, nie potrafili krótko, jasno i ciekawie odpowiada? na moje pytania. Przychodzili do studia jak do sali wyk?adowej, nieprzygotowani do zwi?z?ych odpowiedzi na dociekliwe, ale oczywiste – moim zdaniem – pytania. Tylko nieliczni mówili j?zykiem zrozumia?ym dla przeci?tnego odbiorcy.

Dla osoby bez do?wiadczenia w udzielaniu wywiadów pierwsza rozmowa z reporterem mo?e by? bardzo trudna. Widok mikrofonu lub kamery oraz obecno?? w obcym miejscu cz?sto wywo?uje du?y stres.

Rozwi?zania nie trzeba szuka? w ksi??kach o lotach kosmicznych. Wystarcz? ?wiczenia w realistycznych warunkach.

Media mog? mówi? o Tobie dobrze

Je?li Twojej firmie, organizacji lub instytucji zale?y na tym, ?eby mówi?y o niej media, skuteczne szkolenie medialne zwi?kszy szans?, ?e b?d? mówi?y dobrze.

Oto cztery korzy?ci ze szkolenia medialnego:

1. Ciekawsza opowie??

Pomy?l przez chwil? jak reporter. Kto jest ciekawszym rozmówc?? Ekspert, który przedstawia mnóstwo suchych faktów czy osoba, która opowie pasjonuj?c? histori?, w której znajd? si? najwa?niejsze informacje o Twojej firmie w zrozumia?ym kontek?cie? Reporter wys?ucha tej opowie?ci do ko?ca je?li wiesz jak pracuje, co go interesuje i co chce osi?gn??.

2. Wi?cej tematów i kontaktów w mediach

W wywiadzie nie chodzi tylko o odpowiedzi na pytania reportera. Dobry rozmówca dba o to, ?eby jego odpowiedzi by?y ciekawsze od pyta?. Je?li rozumiesz sposób my?lenia reportera, mo?esz skoncentrowa? si? w odpowiedziach na tym, co go najbardziej interesuje. Mo?esz te? przedstawi? propozycje innych tematów lub umo?liwi? kontakt z innymi ekspertami. Dzi?ki takiemu podej?ciu mo?esz liczy? na wi?cej wywiadów i kontaktów z mediami.

3. W?asny komentarz

Najwa?niejszym – o ile nie jedynym – powodem do udzielenia wywiadu jest mo?liwo?? przekazania w?asnego komentarza. Dzi?ki mediom mo?esz szybko dotrze? do swoich interesariuszy z wa?nym przes?aniem – kluczowe komunikaty pomagaj? zapami?ta? najwa?niejsze informacje. Dzi?ki szkoleniu rzecznik prasowy wie jak mówi?, ?eby reporter chcia? wykorzysta? kluczowe przes?anie w swojej relacji.

4. Kluczowe komunikaty

Dzi?ki szkoleniu medialnemu jego uczestnicy zaczynaj? rozumie? si?? jasnych, zwi?z?ych i przekonuj?cych przekazów. Czasem dochodz? te? do wniosku, ?e komunikaty, które sami zatwierdzili do publikacji w mediach, nikogo nie interesuj?. Na szkoleniu ucz? si? budowa? informacje wa?ne dla ich interesariuszy. Rzecznik prasowy przekazuj?cy reporterom aktualne, ciekawe i warto?ciowe informacje pomaga mediom budowa? pozytywny wizerunek Twojej firmy, organizacji lub instytucji.

Konkluzja

Szkolenie medialne nie uczy unikania odpowiedzi czy manipulowania dziennikarzami, ale dzielenia si? wiedz? w sposób ciekawy, barwny i przede wszystkim zrozumia?y. Dzi?ki dobrym szkoleniom medialnym eksperci potrafi? lepiej przekazywa? my?li na tematy, na których znaj? si? najlepiej.

Jakie jest Twoje zdanie o szkoleniach medialnych? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Gapa Relations Klient Public Dziennikarz Dziennikarze Relacje Prawda Rzecznik Media Gazeta Firma Szef Tusk Problem Kaczy?ski Google Reporterzy Wywiad Informacja Agencje Internet Reporter PRACOWNICY Klienci Komunikacja Pressence Polska TwitterStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl