Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-02-16
"Ochrona reputacji szefa firmy"

Ochrona reputacji szefa firmy

Szef firmy jest odpowiedzialny za jej strategiczn? wizj?, kieruje pracownikami i decyduje na co wydawa? pieni?dze. Od niego w du?ej mierze zale?y to czy firma si? rozwija czy znika z rynku. Jest tak?e jej publiczn? twarz?. Dlatego od skutecznej ochrony reputacji szefa zale?y wi?cej ni? si? wydaje.

O ochronie reputacji ?atwiej si? mówi ni? to si? robi. Eksplozja mediów spo?eczno?ciowych i nienasycony g?ód w mediach na nowe informacje zwi?ksza ryzyko szkodliwych plotek i zabójczych b??dów. Dzi?ki PR mo?na jednak unikn?? gro?nych pomy?ek i ochroni? reputacj? szefa i marki.

Publiczna rola szefa firmy

Kiedy? szef by? prawie niewidoczny – schowany g??boko w strukturze firmy, zamkni?ty w gabinecie z grubymi ?cianami. Teraz jest inaczej.

Konsumenci oczekuj? wi?kszej przejrzysto?ci – chc? na przyk?ad wiedzie? gdzie s? wytwarzane produkty, jak traktowani s? pracownicy i co firma zamierza robi? w przysz?o?ci. Wszystkie te informacje chc? us?ysze? nie od rzecznika prasowego, ale od najwa?niejszej osoby w firmie.

Szef firmy jest dzisiaj odpowiedzialny nie tylko za sukcesy biznesowe, ale jest tak?e prezesem opowiadania pasjonuj?cych historii, dyrektorem ds. rozwi?zywania problemów z mediami i kierownikiem dzia?u wywo?ywania zachwytu w?ród konsumentów. Taka pozycja daje mu wyj?tkowy wp?yw na wszystkich interesariuszy i zyski firmy.

Ka?dy uszczerbek na reputacji szefa ma bezpo?redni wp?yw na pozycj? i wyniki firmy. Jedna nieprzemy?lana uwaga w wywiadzie dla mediów mo?e doprowadzi? do utraty cz??ci klientów i zmniejszenia sprzeda?y.

Z drugiej strony, szef ciesz?cy si? dobr? reputacj? mo?e poprawi? wizerunek firmy i wypromowa? j? na bran?owego lidera. Taki szef zwi?ksza pozytywne zainteresowanie mark? – jest ch?tnie proszony o wywiady i otrzymuje zaproszenia na presti?owe konferencje.

Jak chroni? reputacj? dobrego szefa

Zdenerwowany klient lub roz?alony pracownik publikuje na profilu firmy na Facebooku krytyczny wpis – jest niezadowolony z produktu lub nie zgadza si? ze zwolnieniem z pracy. Szef odpowiada niewinnym, ?artobliwym komentarzem. Ludziom si? to nie podoba – pisz? o nieczu?ym i z?o?liwym palancie.

Lista sytuacji mog?cych zagrozi? reputacji i pozycji szefa firmy jest ogromna. Z wi?kszo?ci? mo?na jednak sobie skutecznie poradzi?.

1. Zajmij si? rozwi?zaniem problemu.

Nie ignoruj reklamacji i w?tpliwo?ci. Naprawiaj b??dy, przepraszaj za k?opoty i wyci?gaj wnioski. To najszybszy sposób na wyj?cie z kryzysowej sytuacji.

2. B?d? aktywny.

S?uchaj tego, co si? mówi o Twoim szefie i marce w mediach spo?eczno?ciowych. Nie mo?esz przecie? rozwi?za? problemu, o którym nic nie wiesz. Sprawd? czy kto? poszywaj?c si? pod Twojego szefa nie publikuje fa?szywych informacji.

3. Ca?a firma broni szefa.

Od skutecznej ochrony reputacji szefa firmy zale?y jej pozycja i przysz?o??. Dlatego jest to zadanie dla wszystkich pracowników. Konsumenci zbieraj? w Internecie informacje i czytaj? opinie o produktach. Od tego, co znajd? zale?? ich decyzje o zakupach.

Dlatego w bud?ecie firmy powinny by? wydzielone pieni?dze na ochron? reputacji szefa. Mam na my?li plan zarz?dzania kryzysem i dyskusje na zebraniach po?wi?conych strategii wewn?trznej komunikacji.

4. Zatrudnij agencj? PR.

To, co zrobisz dzisiaj, ?eby ochroni? reputacj? Twojego szefa wp?ynie jest jej sytuacj? w przysz?o?ci. W kryzysie nie mo?na sobie pozwoli? na b??dy. Szybka i trafna ocena sytuacji, w?a?ciwe decyzje i skuteczne dzia?anie skróc? czas wyj?cia z kryzysu i zmniejsz? jego koszty.

Je?li potrzebujesz pomocy w ochronie reputacji swojego szefa lub masz pytanie o zarz?dzaniu kryzysowym, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 0.00 MediaGapa - ocena artykułu: 0.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Media Praktycy Informacja Relations Problem Internet Klienci Relacje Klient Pressence Firma Dziennikarze Kaczy?ski Tusk Twitter Agencje Google Gazeta Polska Wywiad PRACOWNICY Reporter Reporterzy Komunikacja Rzecznik Szef Public Dziennikarz Gapa PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl