Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-02-18
"Jedna rzecz jakiej chyba brakuje w Twojej strategii PR"

Jedna rzecz jakiej chyba brakuje w Twojej strategii PR

Ile z tych rzeczy zrobi?e? w tym tygodniu?

1. Obejrza?em program telewizyjny, w którym chcia?bym wyst?pi? jako go??.

2. Napisa?em informacj? prasow? lub propozycj? tematu.

3. Wys?a?em informacj? prasow? lub propozycj? tematu.

Bardzo mo?liwe, ?e wszystkie trzy.

Ale ile razy rozmawia?e? z dziennikarzami w tym tygodniu? My?l? o "prawdziwych rozmowach", w których widzisz twarz, s?yszysz g?os i obserwujesz mow? cia?a.

Raz? Ani razu?

Media spo?eczno?ciowe u?atwiaj? komunikacj? z dziennikarzami, ale nic nie zast?pi osobistego spotkania. Dziennikarze potrzebuj? bezpo?rednich kontaktów z PR-owcami.

Ludzie robi? interesy z lud?mi, których znaj?, szanuj? i lubi?. Kiedy spotykasz si? z dziennikarzem mo?esz nie tylko przekaza? ciekaw? informacj? lub propozycj? tematu, ale tak?e postara? si? o pozytywne emocje – co? co buduje zaufanie i szacunek.

To prawda, ?e dziennikarze s? zapracowani – nerwowo odbieraj? telefony i po ?ebkach czytaj? e-maile. Ale to nie mo?e zniech?ca? do bezpo?redniego kontaktu. Potrzeba tylko troch? kreatywno?ci.

Oto trzy pomys?y jak doprowadzi? do spotkania z dziennikarzem:

1. Nie marnuj czasu na gwiazdy.

Spotkania z redaktorami i wydawcami s? wspania?e, ale mniej do?wiadczeni dziennikarze tak?e wiedz? jak dzia?a redakcja, kto podejmuje najwa?niejsze decyzje, o czym rozmawia si? na porannych kolegiach, jakie tematy ciesz? si? najwi?kszym powodzeniem oraz kiedy i jak kontaktowa? si? z dziennikarzami.

Ciekawymi rozmówcami s? tak?e tzw. wolni strzelcy (dziennikarze nieetatowi). Maj? dobre kontakty w ró?nych redakcjach i wiedz? jakie tematy interesuj? redaktorów wyda?. Poniewa? ich zarobki zale?? od liczby napisanych artyku?ów s? bardziej otwarci na bezpo?redni? rozmow?. Je?li spodoba im si? proponowany temat, sami b?d? przekonywa? redaktora w Twoim imieniu.

Kiedy zaczyna?em prac? w PR ponad 15 lat temu by?em gotowy na spotkanie z ka?dym dziennikarzem. Wi?kszo?? z nich pracowa?a w lokalnych lub regionalnych redakcjach i ch?tnie dzieli?a si? poradami w zamian za fili?ank? kawy. Niektórzy pracuj? teraz w krajowych redakcjach i magazynach konsumenckich. Kiedy szukam z nimi kontaktu, ch?tnie pomagaj? lub mówi? kto mo?e pomóc.

2. Zapro? dziennikarza na firmow? imprez?.

Klienci stale pytaj? czy mog? zaprasza? dziennikarzy na firmowe imprezy. Pomys? jest dobry, ale w pierwszej kolejno?ci trzeba odpowiedzie? sobie na pytanie dlaczego dziennikarz ma po?wi?ci? popo?udnie lub wieczór na to wydarzenie. Je?li nie dasz mu mocnego argumentu, raczej nie przyjdzie.

Co mo?e by? tym mocnym argumentem? Mo?liwo?? rozmowy z ciekaw? osob?, na przyk?ad szefem firmy (je?eli jest naprawd? ciekawy) lub bran?owym ekspertem (je?li jest znanym ekspertem).

Jednym z najciekawszych wydarze?, które zorganizowa?em by?o spotkanie dziennikarzy pisz?cych o ochronie zdrowia z nowym ministrem zdrowia. W pomieszczeniu nie wi?kszym od szatni dla sprz?taczek t?oczy?o si? przy ma?ym stoliku kilkunastu reporterów. Dlaczego? Bo ka?dy chcia? pozna? plany nowej "miot?y" w ochronie zdrowia (przepraszam za gr? s?ów).

Jaki wniosek? Je?li zale?y Ci na obecno?ci dziennikarzy, zapro? na imprez? ludzi, z którymi na pewno b?d? chcieli si? spotka? i porozmawia?.

3. Chod? na imprezy, na których mo?esz spotka? dziennikarzy.

Wielu dziennikarzy wyst?puje na konferencjach i zwykle jest wtedy okazja do rozmowy i czas na kilka pyta?. W przerwie na kaw? mo?na wysondowa? co s?dz? o Twoich propozycjach tematów i nawi?za? cenny kontakt.

Nic nie zast?pi bezpo?redniej rozmowy. Dlatego od czasu do czasu organizuj? spotkania, na które zapraszam najwa?niejszych dziennikarzy specjalizuj?cych si? w wybranym temacie, na przyk?ad ochrona zdrowia, ekonomia, edukacja, itp.

Spotkania organizowane w jednym czasie i miejscu pod has?em "Czego chc? dziennikarze" maj? udzieli? go?ciom odpowiedzi na kilka pyta?:

1. Jakie s? wyró?niki dobrego tematu dla mediów?

2. Kiedy i jak kontaktowa? si? z dziennikarzami?

3. Co powinna zawiera? informacja prasowa?

S? te? bardziej szczegó?owe pytania, na przyk?ad "Czy mog? zaproponowa? ten sam temat kilku redakcjom?", "Czy mog? oferowa? dziennikarzowi temat na wy??czno???", "Czy mog? kontaktowa? si? z dziennikarzem w mediach spo?eczno?ciowych?", "Czy mog? dzwoni? do dziennikarza w weekend?" lub "Czy dziennikarze czytaj? informacje prasowe od pocz?tku do ko?ca?"

I tak dalej, i tak dalej...

Je?li jeste? zainteresowany udzia?em w spotkaniu z wa?nymi dziennikarzami, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 0.00 MediaGapa - ocena artykułu: 0.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Google Twitter Internet Gapa Wywiad Praktycy Problem Dziennikarze Agencje Tusk Pressence Gazeta Informacja PRACOWNICY Prawda Relations Public Klient Dziennikarz Relacje Kaczy?ski Polska Firma Szef Reporterzy Rzecznik Komunikacja Media Reporter KlienciStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl