Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-05-15
"Szybka i dyskretna komunikacja kryzysowa"

Szybka i dyskretna komunikacja kryzysowa

Pressence Public Relations (cz?sto i dyskretnie) jest proszona o szkolenia komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Cz?sto, bo inteligentni liderzy biznesu i polityki nie czekaj? na spadek sprzeda?y, zaufania inwestorów lub poparcia w sonda?ach i chc? mie? wp?yw na to, co mówi? o nich media i co my?li opinia publiczna, szczególnie w sytuacji kryzysowej.

Dyskretnie, bo media potrafi? wykreowa? kryzys z niczego, na przyk?ad z faktu zatrudnienia agencji PR.

Kiedy? taka dyskrecja nie by?a potrzebna. Konkurencja w mediach nie by?a tak du?a i media nie dzia?a?y tak szybko. Informatorzy reporterów nie mieli smartfonów i mediów spo?eczno?ciowych. Teraz o ka?dym wypadku mo?e dowiedzie? si? ca?y ?wiat w kilka sekund.

Szybko i dyskretnie

W Pressence Public Relations rozumiemy potrzeb? szybkiego i dyskretnego dzia?ania w sytuacji kryzysowej. Rozumiemy tak?e rol? trafnej analizy i diagnozy sytuacji, gdy? bez celnej oceny mo?na sobie napyta? biedy.

Dlatego od razu pytamy naszych klientów: "Chodzi o co? co ju? si? sta?o, co si? w?a?nie dzieje lub mo?e si? dopiero wydarzy?? Chodzi o czyn kryminalny, przypadkowe zaniedbanie lub atak konkurencji? Co jest zagro?one: aktywa materialne, reputacja marki czy kariera lub ?ycie jednego cz?owieka? Czy kryzys dotyczy wszystkich pracowników czy tylko wybranej grupy? Co mo?na straci? lub zyska?? Jaki jest najczarniejszy i optymalny scenariusz wydarze??"

Pytamy tak?e o media. "Co o kryzysie wiedz? i mówi? inwestorzy i bran?owi analitycy? Czy pisz? o tym na swoich blogach i mówi? w wywiadach dla mediów? Czy pracownicy i ich rodziny komentuj? kryzysowe zdarzenie na swoich profilach na Facebooku, LinkedIn i Twitterze? Czy firma wyda?a o?wiadczenie, w którym bierze odpowiedzialno?? za to, co si? wydarzy?o czy udaje, ?e to nic powa?nego? Czy firma przekazuje najnowsze fakty na swojej stronie WWW, firmowym blogu i profilach w mediach spo?eczno?ciowych?"

Nie ukrywam, ?e wolimy kiedy nic z?ego jeszcze si? nie sta?o, pracownicy wiedz? jak si? zachowa? w takiej sytuacji i kierownictwo zdaje sobie spraw? z wagi otwartej komunikacji z interesariuszami. Niestety, najcz??ciej dowiadujemy si?, ?e firma nie ma planu komunikacji kryzysowej a je?eli go ma, nigdy go nie prze?wiczy?a. Nikt nie przeszed? podstawowego szkolenia medialnego. Firma, instytucja lub organizacja nie ma aktywnych profili w mediach spo?eczno?ciowych.

Nowe narz?dzia i stare zasady

Narz?dzia komunikacji si? zmieniaj? (nie ma ju? na przyk?ad telegrafu i przeno?nych dyskietek), ale podstawowe zasady komunikacji kryzysowej s? takie same – bez wzgl?du na rodzaj kryzysu i media, które o nim mówi?.

Po pierwsze, ustal z jakim kryzysem masz do czynienia, na przyk?ad b??d, przest?pstwo, znies?awienie lub tragedia. Opisz dok?adnie jakiemu kryzysowi musisz stawi? czo?a – szczerze i bez emocji. Nie wymiguj si? od odpowiedzialno?ci.

Po drugie, wybierz strategi? komunikacji, która pozwoli ochroni? mark?, skróci? czas mówienia o kryzysie w mediach i zmniejszy? jego koszty. Nie tra? czasu i nie daj odebra? sobie inicjatywy. Nie chowaj g?owy w piasek i powiedz jak rozwi?zujesz problem.

Odbuduj reputacj? dobrymi uczynkami. Walcz o dobre imi? w s?dzie. ??daj odszkodowania za fa?szywe oskar?enia. Wykorzystaj kryzys do mobilizacji pracowników i wzmocnienia zaufania inwestorów. To tylko kilka przyk?adów konkretnych dzia?a?.

Po trzecie, wybierz media i reporterów, do których Twoi interesariusze maj? najwi?ksze zaufanie. Media spo?eczno?ciowe s? idealne dla producentów masowych artyku?ów konsumpcyjnych. Bran?e przemys?owe mog? korzysta? w komunikacji kryzysowej ze wsparcia stowarzysze? bran?owych, partnerów handlowych, ekspertów i adwokatów marek – pod warunkiem, ?e wszyscy mówi? szczerze jednym g?osem.

Bez wzgl?du na rodzaj kryzysu i jego pierwotn? przyczyn? musisz wiedzie? jak dzia?aj? media i jakimi kieruj? si? motywami, pozna? ich potrzeby i mo?liwo?ci oraz przewidzie? co je zainteresuje i jak to wykorzysta? w swojej strategii komunikacji.

Konkluzja

W zdecydowanej wi?kszo?ci przypadków skuteczna komunikacja kryzysowa polega na szybkim rozpoznaniu problemu, przygotowaniu i prze?wiczeniu kluczowych komunikatów oraz wybraniu mediów i osób, które je przeka?? opinii publicznej – jasno, rzeczowo i przekonuj?co.

Je?li potrzebujesz pomocy w komunikacji kryzysowej (szybkiej i dyskretnej), prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Twitter Prawda Public Dziennikarz Reporterzy Szef Pressence Wywiad Reporter Klienci Relacje Klient Gapa Internet Media Problem Firma Rzecznik Gazeta PRACOWNICY Relations Praktycy Agencje Informacja Google Komunikacja Kaczy?ski Tusk Dziennikarze PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl