Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-08-30
"Dlaczego ma?a agencja PR rzadko odpowiada na zapytania ofertowe"

Dlaczego ma?a agencja PR rzadko odpowiada na zapytania ofertowe

Ma?o jest rzeczy bardziej wkurzaj?cych i frustruj?cych w PR od zapyta? ofertowych na us?ugi public relations.

Wi?kszo?? moich znajomych z ma?ych i ?rednich agencji PR mówi, ?e – z drobnymi wyj?tkami – odpowiadanie na zapytania ofertowe to strata czasu i energii. Wyj?tkiem jest sytuacja kiedy znamy kogo? w firmie, która wysy?a takie zapytanie albo kiedy? w niej pracowali?my.

Oto pi?? podstawowych w?tpliwo?ci dotycz?cych zapyta? ofertowych:

1. Zapytania ofertowe wysy?ane najcz??ciej jest ze wzgl?du na ogólne przepisy lub firmowe zasady kupowania us?ug u zewn?trznych dostawców us?ug. Wewn?trzny dzia? PR wie, z któr? agencj? PR chce podj?? wspó?prac? (znaj? si? dobrze od lat i maj? do siebie zaufanie), ale wysy?a zapytania ofertowe, bo tego ??da dzia? finansowy (taka jest procedura). Proces wyboru agencji PR jest czyst? fikcj?.

2. Wiele firm, instytucji lub organizacji po prostu nie potrafi wybra? agencji odpowiadaj?cej ich potrzebom. Wysy?a si? kilkana?cie zapyta? ofertowych (czasem z zastrze?eniem, ?e to tylko rozeznanie rynku) bez wst?pnej analizy i selekcji. Reakcja na takie zapytanie jest strat? czasu dla agencji PR.

3. Niektóre firmy wysy?aj?c zapytanie ofertowe NIE MAJ? ZAMIARU podj?? wspó?pracy z agencj? PR. Chodzi wy??cznie o zebranie pomys?ów, które potem wykorzysta (po drobnym retuszu) wewn?trzny dzia? PR.

4. W wielu zapytaniach ofertowych oczekuje si? przedstawienia rozwi?zania konkretnych problemów PR (na przyk?ad przedstawienie strategii PR). Ale bardzo rzadko oferuje si? za to jakie? wynagrodzenie. Od kancelarii prawniczych nie oczekuje si? bezp?atnych rozwi?za? problemów prawnych. Lekarze nie dziel? si? fachow? wiedz? na temat zalecanej terapii za darmo. Dlaczego agencje PR maj? post?powa? inaczej? Niektóre firmy twierdz?, ?e to jedyna metoda obiektywnej oceny umiej?tno?ci. To nieprawda. Decyzj? mo?na podj?? na podstawie przyk?adów tego, co agencja zrobi?a dla innych klientów, rozmów z pracownikami agencji lub w ostateczno?ci przedstawienia koncepcji rozwi?zania teoretycznego problemu PR.

5. Jako ma?a agencja PR czasem otrzymujemy zapytanie ofertowe, ?eby porówna? nasz? ofert? z propozycj? du?ej agencji. Decydenci zaklinaj? si? na wszystkie ?wi?to?ci, ?e wielko?? agencji nie b?dzie brana pod uwag? w procesie selekcji. My dajemy z siebie wszystko (bo przecie? ma by? uczciwie), czujemy dobr? chemi?, ciesz? nas komplementy i dochodzimy do ?cis?ego fina?u. Na koniec dowiadujemy si?, ?e wygra?a najwi?ksza agencja. Czasem niedosz?y klient powie w chwili szczero?ci: "Czujemy si? pewniej z wi?ksz? agencj?." Albo: "Macie znakomity zespó?, ale nie chcieli?my denerwowa? naszego szefa wybieraj?c mniejsz? agencj?." No tak, kierowcy TIR-ów wol? ci??arówki :-)

Konkluzja

Niektórzy moi koledzy po przeczytaniu tego powiedz?: "Musisz sam oceni? czy warto odpowiedzie? na zapytanie ofertowe." To prawda. Musz? oceni? czy moja agencja PR ma szans? podpisa? umow? i zdoby? kontrakt.

Ma?e agencje PR nie maj? czasu na zapytania ofertowe, które – jak pokazuje do?wiadczenie i intuicja – nie s? zaproszeniem do prawdziwej rywalizacji.

PS. ?eby nie by?o nieporozumie?. Lubimy konkurencj?. Powiem wi?cej. Uwielbiamy ?ciga? si? ze s?awnymi i wi?kszymi. Nie lubimy tylko biurokratycznego i czasem fa?szywego procesu zapyta? ofertowych.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Roman 2016-11-14
Widz? to podobnie w bran?y IT. Czy odpowiadacie na takie zapytania, ?e nie przygotujecie im oferty czy po prostu takie pytania pozostaj? bez odpowiedzi z Waszej strony?
Bogus?aw Feliszek 2016-11-21
To zale?y od tre?ci zapytania i tego ile mamy pracy. Najwa?niejsza jest ocena czy to jest klient z naszej "pó?ki cenowej".
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Informacja Szef Kaczy?ski Klient Wywiad Public Media Dziennikarze Gapa Reporter Rzecznik Klienci Problem Komunikacja Praktycy Gazeta Firma Tusk Reporterzy PRACOWNICY Agencje Internet Twitter Pressence Polska Dziennikarz Relations Relacje Google PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl