Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2017-08-08
"Dlaczego zadzwonili do nas przed wys?aniem o?wiadczenia mediom"

Dlaczego zadzwonili do nas przed wys?aniem o?wiadczenia mediom

Jedn? z najprostszych rzeczy w ?yciu jest zaatakowanie ludzi, którzy powiedzieli, ?e zrobi?e? co? z?ego. Jedn? z najtrudniejszych jest zachowanie w takiej sytuacji zimnej krwi.

W Pressence Public Relations dobrze znamy obydwa scenariusze.

Wszystko co powiesz w sytuacji kryzysowej na pewno do Ciebie wróci. Ka?de niedomówienie mo?e by? zinterpretowane na Twoj? niekorzy??. Ka?dy atak mo?e spotka? si? z ostr? ripost?. Od doboru s?ów cz?sto zale?y jak d?ugo potrwa kryzys i jak? b?dzie mia? dynamik?.

W sytuacji kryzysowej potrzebny jest kto? kto potrafi obiektywnie i bez emocji oceni? sytuacj? oraz poradzi jak ?agodzi? napi?cie, unika? konfliktów i rozmawia? z mediami. Dlatego nasi klienci dzwoni? do nas w trudnej sytuacji po pomoc przed pierwszym kontaktem z mediami.

Komunikacja z my?l? o interesariuszach

W codziennej pracy w szkole pasja pomaga w dzia?aniu i sukcesach. Ale ta sama pasja w sytuacji kryzysowej – widoczna w j?zyku i tonie wypowiedzi – po??czona z frustracj? dodaj? tematowi rumie?ców i wyd?u?aj? czas kryzysu.

W komunikacji kryzysowej trzeba wzi?? pod uwag? wiedz?, obawy i nastawienie interesariuszy. W przypadku kryzysu w szkole potrzebna jest szczególna delikatno?? i ostro?no??, gdy? g?ównymi interesariuszami s? rodzice i dzieci.

W pierwszym o?wiadczeniu dla mediów nale?y skupi? si? na faktach, unika? spekulacji, u?ywa? pojednawczego j?zyka i chroni? prywatno?? uczniów. Komunikacja pod presj? mediów nie jest ?atwa – st?d potrzeba fachowego wsparcia z zewn?trz.

Kryzys w szkole

Kryzys w szkole zacz?? si? od skarg kilkunastu uczniów i nauczycieli na bóle g?owy i podejrze?, ?e ich przyczyn? by?y farby i materia?y budowlane u?yte do remontu szkolnych korytarzy i sali gimnastycznej.

Szko?a zareagowa?a na zarzuty szybko. Kontrole przeprowadzone przez zewn?trzne instytucje nie potwierdzi?y zagro?e? dla zdrowia. W raporcie pokontrolnym zalecono kilka drobnych napraw, ale w konkluzji wyra?ne napisano, ?e szko?a jest bezpieczna.

Mimo pozytywnych wyników kontroli kryzys si? nasila?. Ros?a liczba szkodliwych plotek. Rodzice powiadomili media i zawi?za? si? komitet protestacyjny.

Aby uspokoi? i opanowa? sytuacj?, szko?a przygotowa?a o?wiadczenie dla mediów. Tekst by? rzeczowy – punkt po punkcie podawa? fakty i prostowa? plotki. Ale dyrekcja szko?y uzna?a, ?e przed wys?aniem o?wiadczenia mediom poprosi o konsultacj? agencj? PR specjalizuj?c? si? w komunikacji kryzysowej. I st?d telefon do nas.

W przes?anym nam dokumencie zwrócili?my uwag? na trzy rzeczy:

1. Szko?a dok?adnie przemy?la?a jakie fakty umie?ci? w o?wiadczeniu. Wszystkie informacje by?y przedstawione jasno i przejrzy?cie.

2. Dobór niektórych wyra?e? (na przyk?ad, bezpodstawne ataki, niegodziwe plotki, nieodpowiedzialna grupa) pokazywa? rozczarowanie i frustracj? dyrekcji szko?y. Gdyby o?wiadczenie ujrza?o ?wiat?o dzienne w tej formie (bez korekty), konflikt móg? si? pog??bi?.

3. Nikomu w szkole nie zale?a?o na eskalacji konfliktu. Szko?a potrzebowa?a pomocy w komunikacji kryzysowej. Najwa?niejsze na pocz?tku by?o uspokojenie kryzysu w mediach.

Przygotowali?my dla szko?y now? wersj? o?wiadczenia dla mediów, które mia?o wyja?ni? i uspokoi? sytuacj?. Usun?li?my agresywne wyra?enia i fragmenty sugeruj?ce kto ponosi win? za ten konflikt. Zale?a?o nam, ?eby nie tylko rozwi?za? problem, ale tak?e utrzyma? dobre relacje szko?y z rodzicami i uczniami.

Po publikacji tego o?wiadczenia w mediach zainteresowanie tematem spad?o. Uczniowie i nauczyciele przestali skar?y? si? na bóle g?owy.

Pomoc w sytuacji kryzysowej

Najwi?ksze korporacje i niektórzy politycy maj? w?asne sztaby kryzysowe z konsultantami doradzaj?cymi jak rozwi?zywa? kryzysy i co mówi?. Ale wi?kszo?? firm takich sta?ych doradców nie ma.

W Pressence Public Relations pomagamy firmom i instytucjom w komunikacji kryzysowej. Oferujmy tak?e warsztaty i symulacje kryzysowe.

Nie pope?niaj w kryzysie b??du, którego nie mo?na naprawi?. Skontaktuj si? z nami w sprawie warsztatu kryzysowego, który przygotuje Ci? do komunikacji kryzysowej. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Tusk Kaczy?ski Agencje Media Komunikacja Wywiad Gazeta Klienci Dziennikarz Relations Relacje Gapa Rzecznik Prawda Public Praktycy Firma Reporter Reporterzy PRACOWNICY Informacja Google Dziennikarze Pressence Problem Twitter Klient Internet Szef PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl