Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2017-09-26
"Fa?szywe informacje jak narkotyki"

Fa?szywe informacje jak narkotyki

Na spotkaniu ekspertów zarz?dzania kryzysowego jeden ze znajomych powiedzia?, ?e fa?szywe informacje s? jak narkotyki.

Po chwili zastanowienia uzna?em, ?e ma sporo racji.

Walka z narkotykami nie sko?czy si? dopóty, dopóki b?dzie na nie popyt. Podobnie jest z fa?szywymi informacjami.

Ludzie kochaj? szokuj?ce tytu?y potwierdzaj?ce ich oczekiwania (tak?e te najgorsze) i pogl?dy polityczne (tak?e te najgorsze). Udost?pniaj? fa?szywe wiadomo?ci (?wiadomie lub nie) na swoich profilach w mediach spo?eczno?ciowych nakr?caj?c spiral? k?amstwa.

Przypomnijmy dlaczego ludzie odurzaj? si? narkotykami:

1. bo tak robi? znajomi, na przyk?ad rówie?nicy w szkole,

2. ?eby si? zrelaksowa?,

3. ?eby zabi? nud?,

4. ?eby okaza? bunt,

5. z ciekawo?ci,

6. ?eby uciec od problemów.

Je?li odniesiemy powody brania narkotyków do przyczyn tworzenia i dystrybucji fa?szywych informacji, mo?emy zauwa?y? intryguj?ce podobie?stwa:

1. Tak robi? znajomi.

W czasie ostatnich kampanii wyborczych (prezydenckiej i parlamentarnej) otrzyma?em mnóstwo e-maili od znajomych o tym, ?e Duda to, Komorowski tamto, PiS to, PO tamto. Wi?kszo?? plotki i pomówienia. Te same informacje widzia?em na Facebooku i Twitterze. Czasem ulega?em pokusie, ?eby powiedzie? co my?l? i tym samym podnie?? temperatur? dyskusji. Nie chcia?em by? gorszy...

2. Dla relaksu.

Kiedy ludzie klikaj? na tytu?y fa?szywych historii przenosz? si? w inny ?wiat. Ucieczka w inn? rzeczywisto?? (ekscytuj?c? i zabawn?) pozwala zapomnie? o swoich problemach.

3. Zabijanie nudy.

Je?li nie zdarzy?o Ci si? klikn?? na jaki? tytu? online ze zwyk?ej nudy, nie wiesz jak dobrze mo?na si? bawi? w Internecie. :-)

4. Bunt.

Nigdy nie udost?pni?em na swoim profilu online fa?szywej informacji, ale wiele razy mia?em tak? ochot?. Jestem ostro?ny (zajmuj? si? komunikacj? kryzysow?), ale kilka razy diabe? kusi?, ?eby opublikowa? jak?? bujd? i wda? si? w s?own? potyczk?.

5. Ciekawo??.

S? tytu?y, którym nie mo?na si? oprze?. My?lisz, ?e tylko rzucisz okiem – nikomu z tego nie ub?dzie. Tylko jedno spojrzenie. Nikt na tym nie straci. I ju? jeste? w ?wiecie "nowej prawdy".

6. Ucieczka od problemów.

Ludzie, którzy tworz? fa?szywe informacje lub je celowo przekazuj?, ?eby komu? zaszkodzi? albo na tym zrobi? (poprzez zwi?kszenie liczby klikni?? i odwiedzin na stronie) widz? w tym ?rodek do osi?gni?cia celu. Ci, którzy je udost?pniaj? na swoich profilach online i komentuj? s? ofiarami swoich uprzedze?. Dla nich ka?da z?a wiadomo?? o swoich przeciwnikach jest prawdziwa i warta uwagi je?li pasuje do ich narracji.

Jaka terapia: edukacja czy odwyk?

Facebook zapowiedzia?, ?e b?dzie przekazywa? wi?cej artyku?ów do podmiotów zewn?trznych, aby weryfikowa? prawdziwo?? podanych w nich informacji. W serwisie mocno ograniczono mo?liwo?? edytowania tytu?ów i opisów do publikowanych linków. Funkcja ta zosta?a zachowana dla stron godnych zaufania.

Poda? i wp?yw fa?szywych informacji zmniejszy si? je?eli zmniejszy si? popyt. St?d du?e wyzwanie dla edukacji, na przyk?ad w szko?ach.

Oczywi?cie mo?na rzuci? has?o: "Wyrzuci? narkotyki ze szkó?!". Trudniej doprowadzi? do tego, ?eby m?odzie? widz?c narkotyk nie chcia?a go wzi??. Tak samo jest z fa?szywymi informacjami.

Najlepszym sposobem walki z k?amstwami jest swobodny dost?p do prawdy, wi?ksza transparentno?? i przejrzysto?? w ?yciu publicznym.

Je?eli pos?ugiwanie si? fa?szywymi informacjami b?dzie uwa?ane w spo?ecze?stwie za równie naganne jak posiadanie i dystrybucja narkotyków, ich wp?yw na nasze ?ycie zmaleje.

Co my?lisz o walce z fa?szywymi informacjami? Jak to robi?? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporter Media Twitter Szef Problem Dziennikarz Prawda Relations Relacje Dziennikarze Gazeta Klienci PRACOWNICY Informacja Pressence Reporterzy Internet Praktycy Komunikacja Gapa Kaczy?ski Google Klient Polska Public Rzecznik Firma Wywiad Agencje TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. Prawda pi?knie powiedziana
7. Druga szansa w mediach
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl