Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-06-05
"33 najlepsze cytaty o przywództwie"

33 najlepsze cytaty o przywództwie

Prawdziwy lider wie jak zwyci??a?, ale potrafi tak?e unika? sytuacji, w których grozi mu pora?ka.

Jeste? takim liderem?

Oto 33 moje ulubione cytaty o przywództwie:

1. Zaczynam od za?o?enia, ?e funkcj? przywództwa jest tworzenie kolejnych liderów, a nie kolejnych na?ladowców.

– Ralph Nader

2. ?atwiej sprzeciwi? si? na pocz?tku ni? na ko?cu.

– Leonardo da Vinci

3. Lider prowadzi ludzi tam, gdzie chc? i??. Wybitny lider prowadzi ludzi tam, gdzie niekoniecznie chc? i??, ale powinni tam by?.

– Rosalynn Carter

4. Dwa rodzaje ludzi niczego nie osi?gn?: ci, którzy wstaj? dopiero d?ugo po obudzeniu si? oraz ci, którzy si? budz? dopiero d?ugo po wstaniu.

– Eleanor Roosevelt

5. Wszyscy ludzie s? zwyczajnymi lud?mi – a ludzie nadzwyczajni to ci, którzy to rozumiej?.

– Gilbert Keith Chesterton

6. Domen? wiedzy jest mówi?, przywilejem m?dro?ci – s?ucha?.

– Oliver Wendel Holmes

7. Najpot??niejszy jest ten, kto panuje nad sob?.

– Lucjusz Seneka

8. Wielcy liderzy nie wykorzystuj? ludzi po to, aby sami mogli wygrywa?. Przewodz? ludziom, aby odnosi? wspólne zwyci?stwa.

– John C. Maxwell

9. Ludzie na ogó? daj? si? ?atwiej przekona? przez argumenty, na które sami wpadli, ni? przez te, które kto? im narzuci?.

– Blaise Pascal

10. Przywództwo polega na dzia?aniu, nie na zajmowaniu stanowiska.

– Dag Hammarskjöld

11. Jedynym sposobem wywarcia wp?ywu na drugiego cz?owieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je mo?e spe?ni?.

– Dale Carnegie

12. Cz?owiek, który chce dyrygowa? orkiestr? musi odwróci? si? od t?umu.

– Max Lucado

13. Wol? zawsze cz?owieka przekona?, ?e powinni?my i?? razem. Je?li mi si? uda, mam go z sob? na sta?e. Je?li go zmusz?, b?dzie ze mn?, dopóki b?dzie si? mnie ba?, pó?niej natychmiast mnie porzuci.

– Dwight Eisenhower

14. Je?eli istnieje jaki? jeden sekret sukcesu, to jest to umiej?tno?? przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równ? ?atwo?ci? jak z w?asnej.

– Henry Ford

15. Nasze ?ycie jest tym, co ze? uczyni? nasze my?li.

– Marek Aureliusz

16. Zazwyczaj ludzie przeceniaj? to, co mog? zrobi? w ci?gu roku, a nie doceniaj? tego, co mog? osi?gn?? w ci?gu dziesi?ciu lat.

– Jim Rohn

17. Je?eli pozwolicie, ?eby jaki? cz?owiek mówi? dostatecznie d?ugo, to znajdzie wyznawców.

– Robert Louis Stevenson

18. Kto si? zbli?a, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie. Kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby si? nigdy nie oddala?.

– Johann Wolfgang Goethe

19. Ró?nica mi?dzy cz?owiekiem sukcesu a reszt? tkwi nie w braku si?y, nie w braku wiedzy, lecz raczej w braku woli.

– Vince Lombardi

20. To, co znajduje si? za nami i to, co znajduje si? przed nami jest drobnostk? w porównaniu z tym, co jest w nas.

– Ralph Waldo Emerson

21. Przeszkoda poci?ga cz?owieka z charakterem, jako ?e pokonuj?c j? sam si? urzeczywistnia.

– Charles de Gaulle

22. Nie mog? poda? przepisu na sukces, ale mog? da? przepis na pora?k?: staraj si? zadowoli? wszystkich.

– Herbert Swope

23. Po?wi?caj tyle czasu na ulepszanie siebie, by? nie mia? go na krytyk? innych.

– Christian D. Larson

24. Ludzie b?d?cy w szcz??liwym po?o?eniu zawsze przypisuj? cnot? temu co ich takimi czyni.

– John Kenneth Galbraith

25. ?atwiej jest powiedzie?, ?e nie jestem odpowiedzialny ni? powiedzie?, ?e jestem nieodpowiedzialny.

– Stephen Covey

26. Nie do wiary, jak czasem trudno obróci? czyn w my?l!

– Karl Kraus

27. Nie mam specjalnego talentu. Jestem tylko ?arliwie ciekawy.

– Albert Einstein

28. Nigdy nie wydawaj rozkazu, którego nie mo?na wykona?.

– Douglas MacArthur

29. Ilekro? przekonasz si?, ?e jeste? po stronie wi?kszo?ci, nadchodzi czas na zmiany.

– Mark Twain

30. Cele, które nie s? zapisane, s? tylko ?yczeniami.

– Brian Tracy

31. Z jasnej wizji wy?oni? si? konkretne cele, które pozwol? rozpocz?? dzia?anie.

– Steve Grounds

32. Rozwa?, jak trudno jest zmieni? siebie, a zrozumiesz, jak znikome masz szanse zmieni? innych.

– Wolter

33. Odpowied? nigdy nie jest odpowiedzi?. To, co naprawd? interesuj?ce, jest tajemnic?.

– Ken Kesey

Jaki jest Twój ulubiony cytat o przywództwie? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.75 MediaGapa - ocena artykułu: 4.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Google Polska Internet Firma Dziennikarz Klienci Prawda Rzecznik Problem Gapa Szef Kaczy?ski Media Reporterzy Relacje Komunikacja Reporter Klient Pressence Twitter Praktycy Gazeta Relations Informacja Dziennikarze Tusk Public PRACOWNICY Agencje WywiadStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl