Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Miesi?czniki, tygodniki, dzienniki, telewizja"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Relacje z mediami s? bardzo silnym narz?dziem public relations, ale czasem trudnym do zrozumienia dla osób, które nie znaj? specyfiki mediów i dziennikarskiej profesji. Mordercze tempo pracy, krótkie terminy i ostra rywalizacja zmuszaj? cz?sto dziennikarzy do zmiany w?asnego stylu pracy, a nawet do chwilowej rekonstrukcji w?asnego systemu warto?ci. Aby ?ycie jeszcze bardziej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-08-30 | więcej »
"Zarz?dzanie i przywództwo w public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zarz?dzanie i przywództwo to w public relations dwie ró?ne dziedziny. Obydwie s? niezb?dne do pomy?lnego rozwoju organizacji i wzajemnie si? uzupe?niaj? - ogólnie i w szczegó?ach. Ale w codziennej krz?taninie cz?sto zapomina si? o ró?nicach. Zarz?dzanie to ci??ka praca, której celem jest zapewnienie funkcjonowania organizacji wed?ug przyj?tych standardów. Mog? one dotyczy? finansów [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-08-26 | więcej »
"Podst?pne pytania w kryzysie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Trudne i agresywne pytania na konferencji prasowej w czasie kryzysu postrzegane s? jako podst?pne ataki na reputacj? pytanego lub ca?ej organizacji. Schemat tych pyta? - tkanych jak sie? paj?ka - jest ?atwy do zidentyfikowania. Skoro tak, to i obrona przed atakiem nie powinna by? trudna. Sekret polega na umiej?tno?ci rozpoznania takiego pytania i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-08-23 | więcej »
"Karuzela plotek"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zaczyna si? niewinnie od zdawkowego zdania w czasie przerwy ?niadaniowej, "Szkoda mi Piotra...". Nie wiesz o co chodzi wi?c pytasz, "A co si? sta?o?" "Nic nie wiesz o jego ?onie?" Poniewa? nie znasz szczegó?ów Twój rozmówca przez nast?pny kwadrans opowiada Ci z detalami o kulisach gor?cego romansu ?ony Piotra z jego szefem [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-08-19 | więcej »
"Uroda wywiadu w Internecie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Uroda i czasem przekle?stwo Internetu polega na tym, ?e wszystko jest dost?pne dla wszystkich :-( Jeszcze kilka lat temu - przed Internetem - by?o tak: 1. Wywiady pojawia?y si? w prasie, radiu lub telewizji. 2. Wywiad by? wykorzystywany zwykle tylko raz - poza telewizj?, która powtarza?a go w kolejnych wydaniach wieczornych dzienników. 3. Szkody wywo?ane [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-08-16 | więcej »
"Wi?cej ni? 140 znaków"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ile czasu trzeba, ?eby umie?ci? w Internecie 20 miliardów krótkich wiadomo?ci, z których ka?da sk?ada si? maksimum ze 140 znaków? 200 lat? 20? 10? 20 miliardów wpisów pojawi?o si? w darmowym serwisie spo?eczno?ciowym Twitter w cztery lata od za?o?enia firmy w 2006 roku, poda? serwis GigaTweet. Ten wynik oznacza, ?e statystycznie ka?dy mieszkaniec [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-08-12 | więcej »
"Dobra strategia medialna"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dobra strategia medialna nie polega na jednym rewelacyjnym wyst?pie w radiu lub telewizji, ale na zbudowaniu trwa?ych i warto?ciowych relacji, które zaowocuj? kolejnymi regularnymi zaproszeniami do studia. Bez strategii medialnej kontakty z mediami b?d? bardziej stresuj?ce, bardziej chaotyczne, bardziej czasoch?onne i mniej... skuteczne :-( Przygotowuj?c strategi? medialn? warto mie? na uwadze dziesi?? prawd [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-08-09 | więcej »
"10 najwi?kszych b??dów w planie kryzysowym"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Krótkie pytanie. Co gorsze: brak planu kryzysowego czy posiadanie planu trudnego w u?yciu? Oczywi?cie druga opcja jest bardziej niebezpieczna. ?lepa wiara w plan bez sprawdzenia jego przydatno?ci wystawia organizacj? na du?e ryzyko – plan, który jest tylko planem to fatalny plan. Plan nieprzetestowany w praktyce to zapowied? katastrofy. Oto dziesi?? najwi?kszych b??dów w planie kryzysowym: 1. Rozbudowany [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-08-05 | więcej »
"Strategia na górskim szlaku"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Moment..." Zatrzyma?em si? na szlaku. Panorama przepi?kna, ale... "Gdzie jeste?my?" Wiedzia?em, ?e si? zgubi?em. Nie tylko ja. Ze mn? by?a grupa turystów - szli za mn? jak trusie, bo s?dzili, ?e znam tras?. Kiedy? zna?em j? znakomicie. 20 lat temu. Wyj??em z plecaka map? topograficzn? pokazuj?c? wszystkie szczegó?y ukszta?towania terenu: góry, jeziora, strumienie, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-08-02 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public Informacja Reporter Twitter Internet Relations Praktycy Gazeta Pressence Dziennikarz Agencje Prawda Dziennikarze Kaczy?ski Gapa Relacje Tusk Klienci Wywiad Firma Szef Klient Polska Rzecznik Problem PRACOWNICY Reporterzy Media Google KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl