Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Perswazja, czyli nikt nie jest samotn? wysp?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kto oprócz dzieci wykazuje najwi?ksze talenty perswazyjne? Jak udaje mu si? osi?ga? znakomite rezultaty w przekonywaniu do swojej racji? Czy jest od Ciebie bardziej inteligentny? Reklama. Czy mo?e by? jeszcze gorsza? Ile reklam sk?oni?o Ci? jedynie do zmiany kana?u telewizyjnego? Naprawd? kupisz abonament u operatora komórkowego, który poka?e w reklamie modelk? o [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-29 | więcej »
"Quiz skutecznego zarz?dzania"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jeste? dobrym szefem? Oczekuj? szczerej odpowiedzi. Mo?e warto to sprawdzi?? Dlaczego nie zrobi? tego za pomoc? krótkiego quizu? Oto zestaw 20 pyta? dotycz?cych podstawowych umiej?tno?ci w zarz?dzaniu. Na dole znajdziesz odpowiedzi. 1. S?uchanie jest najwa?niejsz? umiej?tno?ci? w zarz?dzaniu. Prawda/Fa?sz. 2. Pracownika zawsze nale?y chwali? w __________________________________ 3. Wi?kszo?? szefów po?wi?ca planowaniu za ma?o czasu. Prawda/Fa?sz. 4. Morale pracowników [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-26 | więcej »
"W poszukiwaniu magicznej formu?y public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Marzyciele i filozofowie poszukuj? magicznej formu?y. Liderzy tworz? w?asne magiczne zakl?cia – magiczne paradygmaty skutecznej komunikacji kryzysowej, przebojowego produktu, unikatowej us?ugi. Najlepsze z najlepszych. Proste rozwi?zania. Z?ote recepty z warunkiem: "Gdyby?my tylko mieli...". Stawiaj?c czo?a wyzwaniom, wielu z nas gotowych jest zrezygnowa? ze zdrowego rozs?dku na rzecz magicznych formu?, które u?atwiaj? podejmowanie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-21 | więcej »
"Pijany ?wiat kontekstu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy my?lisz o swojej organizacji, jakie jest jej miejsce w "wielkim porz?dku rzeczy"? Jak? ma pozycj? w bran?y? Czy osi?ga zaplanowane cele? Czy ma konkurencj?? Kto dzia?a na jej szkod?? Ilu ma sojuszników? Kto jest bardziej wp?ywowy: przyjaciele czy wrogowie? Czy ten uk?ad si? mo?e si? zmieni?? Jak j? postrzegaj? klienci, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-18 | więcej »
"Pi?kny pomiar skuteczno?ci public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Pomiar skuteczno?ci jest elementarnym etapem oceny programu public relations." Ile razy to s?ysza?em! Jednak kiedy nadchodzi czas zmierzenia si? z prawd?, gdy mo?emy dumnie podnie?? czo?o lub z pokor? spu?ci? g?ow?, dopiero wtedy przekonujemy si? jak kompleksowym wyzwaniem jest public relations. To oczywiste, ?e pragniesz si? dowiedzie? czy Twoje dzia?ania public relations prowadz? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-14 | więcej »
"Nowy zwyci?ski tandem: ?ó?w i zaj?c"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pami?tasz bajk? Ezopa o ?ó?wiu i zaj?cu? Wszyscy wiemy kto wygra? zak?ad, prawda? ?ó?w i zaj?c pok?ócili si? kto jest szybszy. Zdecydowali rozwi?za? spór w wy?cigu. Szybkonogi zaj?c wystartowa? jak rakieta. Po jakim? czasie widz?c druzgoc?c? przewag? nad rywalem pozwoli? sobie na chwilk? relaksu pod drzewem. By? tak pewny wygranej, ?e uci?? sobie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-11 | więcej »
"Symulacja kryzysowa"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Symulacja to nasza ulubiona metoda przygotowania si? do zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow?. Symulacja ROSSA I. Wprowadzenie do symulacji [rozgrzewka] Pracujesz dla europejskiej firmy zajmuj?cej si? produkcj?, dystrybucj? i sprzeda?? wody mineralnej. Firma jest numerem 1 w bran?y. Twoje produkty s? popularne i spo?ywane w ca?ej Europie. Najbardziej znanym i dochodowym produktem jest Rossa – gazowana [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-07 | więcej »
"Komunikacja z szacunkiem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

To zadziwiaj?ce, ?e komunikacja jest nadal jednym z najwi?kszych wyzwa? cywilizacji. Wszyscy jeste?my niezwykle inteligentni, prawda? Nie damy sobie "wcisn?? kitu". Dlaczego zatem mamy tyle problemów ze zrozumieniem siebie nawzajem, nawet kiedy mówimy tym samym j?zykiem? Komunikacja. Dlatego Pressence Public Relations i nasi konkurenci nie narzekaj? na brak zaj?cia. Z tego samego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-04 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarz Agencje PRACOWNICY Relations Kaczy?ski Google Prawda Twitter Tusk Media Reporter Pressence Gazeta Reporterzy Klient Wywiad Public Gapa Polska Szef Klienci Rzecznik Informacja Relacje Praktycy Komunikacja Problem Internet Firma DziennikarzeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
2. Przysz?e lekcje z historii
3. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
4. Smakowite micha?ki
5. Co ??czy PR z lataniem samolotem
6. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
7. Najwi?kszy mit w zarz?dzaniu kryzysem
8. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl