Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Prawda, k?amstwa i sejmowa komisja ?ledcza"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Podchwytliwe pytania, rozwlekle odpowiedzi, pytania retoryczne, zaczepne odpowiedzi nawi?zuj?ce do cudzych wypowiedzi, zaskakuj?ce luki w pami?ci, sarkastyczne komentarze, k??liwe uwagi ad personam, dok?adne powtarzanie swoich s?ów, nag?a zmiana tematu, powtarzanie pyta?, sztuczne u?miechy, wymuszone grzeczno?ci. Sejmowa komisja ds. zmian w ustawie hazardowej w pe?nej krasie. Korzystanie z k?amliwych przekazów jest strategi? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-01-28 | więcej »
"Miligram twórczego pytania"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?da osoba, która uczestniczy?a z ramienia agencji PR w prezentacji oferty nowemu klientowi us?ysza?a takie pytanie: "Jak wygl?da proces tworzenia oryginalnych i twórczych koncepcji public relations?" Ka?dy praktyk PR, który ma w sobie miligram szacunku dla swej profesji odpowiedzia? z przekonaniem: "Do diaska, nie ma ?adnego procesu." Ale nie ma osoby, która by [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-01-25 | więcej »
"Jak "kontrolowa?" serwisy spo?eczno?ciowe"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wczoraj przed po?udniem rozmawia?em przez telefon z kierownikiem dzia?u PR nowego klienta, który przekaza? mi obawy zwi?zane z utrat? kontroli nad tym, co mówi si? o firmie w Internecie. "Wiem, ?e musimy w ko?cu uruchomi? blog i za?o?y? profile na Twitterze i Facebooku" powiedzia?. "Cz?onków zarz?du niepokoi jednak utrata kontroli nad tym, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-01-21 | więcej »
"Stare i nowe public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Stare public relations stawia?o na piedestale informacj? prasow?; im wi?cej by?o artyku?ów, zdj??, wycinków prasowych, wywiadów w radiu i telewizji, tym lepiej. Praktycy PR nie przejmowali si? brakiem obecno?ci w Internecie - wszystko by?o skoncentrowane na prasie drukowanej. W starym PR liczy? si? g?os organizacji informuj?cej o nowym produkcie, us?udze, idei. O warto?ci public [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-01-18 | więcej »
"?opata, szufla i p?ug, czyli od?nie?anie PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Gdybym mia? ambicje filozoficzne, móg?bym zapyta? po co nam ?nieg skoro i tak w wi?kszo?ci go potem usuwamy. Jestem skromnym praktykiem PR, wi?c moj? ambicj? jest tylko przekonanie do warto?ci public relations. Tylko :-) Na pocz?tek chc? jasno powiedzie?, ?e mocno wierz? w sens od?nie?ania tak jak jestem g??boko przekonany, ?e prawid?owo [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-01-14 | więcej »
"7 zdrowych zasad komunikacji ryzyka"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zabrak?o pieni?dzy na lekarstwa. Wyd?u?aj? si? kolejki do specjalistów. Szpital wyczerpa? tzw. limity przyj??. Mo?liwe czy niemo?liwe? Cele komunikacji ryzyka w ochronie zdrowia odnosz? si? do czterech typowych zastosowa?: 1. informacja i edukacja, 2. zmiana zachowania i dzia?ania prewencyjne, 3. ostrze?enie przed niebezpiecze?stwem i powiadamianie powypadkowe, 4. zespo?owe rozwi?zywanie problemów i ?agodzenie konfliktów. W?a?nie – ?agodzenie sporów, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-01-11 | więcej »
"Czego oczekuj? od dziennikarzy w tym roku"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dziennikarze prze?yli niebywale trudny rok (zwolnienia, zmiany w zarz?dach, obni?ki wynagrodze?, przej?cia i fuzje tytu?ów), ale dziennikarstwo na tym zyska?o. Ekonomiczne wyzwania zmusi?y organizacje medialne do zmiany my?lenia o tym jak zbiera? informacje i jak je wykorzystywa? – i za to im dzi?kuj?. Chcia?bym, ?eby ten rok by? lepszy dla dziennikarzy; dlatego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-01-07 | więcej »
"Co onie?miela praktyka public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Pan mnie onie?miela," powiedzia?a skromna blondynka odrzucaj?c pierwsze zaproszenie na espresso. Onie?mielenie, trema, skr?powanie. Pocz?tki zwykle s? trudne :-) Zwi?zek jaki powstaje pomi?dzy praktykami PR i ich klientami mo?e mie? wyj?tkowy charakter. Od dnia podpisania umowy obydwie strony ucz? si? siebie nawzajem i poznaj? coraz lepiej w trakcie realizacji projektu; czasem to [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-01-04 | Komentarze [1] więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Gazeta Kaczy?ski Rzecznik Reporter Dziennikarze Szef Firma Dziennikarz Reporterzy Praktycy Pressence Agencje Relacje Public Problem Media Gapa Internet Relations PRACOWNICY Twitter Wywiad Informacja Prawda Klient Klienci Polska Google TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Prawda pi?knie powiedziana
5. Druga szansa w mediach
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Masz strategi? komunikacji z mediami?
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl