Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Koniec zabawy w g?uchy telefon"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pami?tasz z dzieci?stwa gr? w g?uchy telefon? Szepta?e? do ucha kolegi: "Ala ma grube nogi". Komunikat by? przekazywany od ucha do ucha przez wszystkich uczestników zabawy. Ostatnia osoba g?o?no mówi?a co us?ysza?a... "Tomek ma odstaj?ce uszy" :-) Podobne niespodzianki obserwujemy w komunikacji biznesowej. Dzieje si? tak, gdy? nawet du?e i znane firmy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-29 | więcej »
"Poszukiwacze z?otych rozwi?za?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy przygotowuj?c audyt komunikacyjny rozmawiam z klientami o tym, co mo?na poprawi? w ich organizacji, jestem zaskoczony otwarto?ci? i bezpo?rednio?ci? w dzieleniu si? informacjami o tym, co kuleje, co mo?e si? nie uda?, sk?d mo?e przyj?? zagro?enie lub - po prostu - co mo?na robi? lepiej. To, co jednak mnie zdumiewa najbardziej, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-26 | więcej »
"Co mówi Twoja twarz?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Idziesz ulic? i spogl?dasz przez u?amek sekundy w oczy nieznanej osobie. Po co? Tysi?ce lat temu nasi przodkowie potrzebowali prostej informacji: Wróg lub przyjaciel? Ucieka? czy i?? dalej? Kiedy idziesz ulic? w ci?gu dnia nie zawsze przygl?dasz si? przechodniom. Inaczej wieczorem lub w nocy, kiedy ta podstawowa informacja znowu jest wa?na. Czy ludzie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-22 | więcej »
"Public relations po 10 latach"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Praca w PR jest teraz ?atwiejsza ni? na przyk?ad 10 lat temu. Wtedy praktykant w agencji PR pakowa? materia?y informacyjne do kopert, nakleja? znaczki, robi? wycinki prasowe, kserowa? artyku?y, wertowa? ksi??ki telefoniczne w poszukiwaniu numerów telefonów do redakcji, wysy?a? faksy. Kontakty z mediami by?y kosztowne. Konsumencka kampania informacyjna z wykorzystaniem krajowych mediów [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-19 | więcej »
"Kiedy szef odchodzi i inne wypadki"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Za?o?yciel firmy og?asza na konferencji prasowej zamiar przej?cia na emerytur?. Dyrektor finansowy pisze do rady nadzorczej protest z ostrymi zastrze?eniami do polityki podatkowej firmy. W Internecie pojawia si? informacja, ?e szef oddzia?u w Europie my?li o przej?ciu do konkurencji. To nie s? dziennikarskie kaczki. Publiczna informacja, ?e kluczowy pracownik chce odej?? z firmy, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-15 | więcej »
"Halo! Tu talk show!"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jeden z moich znajomych prowadzi codzienn? porann? audycj? w lokalnym radiu. Kiedy go zapyta?em czego oczekuje od swoich rozmówców po sekundzie namys?u odpowiedzia?: "Kontrowersyjna wypowied? zawsze zwi?ksza s?uchalno??." Ostry, dosadny i przewrotny komentarz jest znakomitym sposobem zdobycia rozg?osu. Jednak wi?kszo?? ludzi unika tej metody, a szczególnie kobiety. Na poparcie tej tezy gotów [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-12 | więcej »
"Politycy, donosiciele i dziennikarze"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Z przeciekami mamy do czynienia codziennie w polityce, rz?dzie, ?wiecie biznesu i nawet w s?u?bach specjalnych. Za?ó?my, ?e konkurencyjna firma ma co? do ukrycia przed opini? publiczn?. Je?eli dowiedz? si? o tym media, konkurent b?dzie mia? k?opoty lub nawet zostanie wyeliminowany. Ale media nigdy by o tym nie napisa?y gdyby kto? "?yczliwy" [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-08 | więcej »
"Mam z?? wiadomo??"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pami?tasz scen? w "Ojcu Chrzestnym" kiedy prawnik mafii proponuje producentowi filmowemu rol? w filmie dla chrze?niaka Don Corleone w zamian za "dozgonn? przyja??"? Producent krzyczy, ?e nie da si? zastraszy? i wyrzuca prawnika za drzwi. Ten ze spokojem mówi: "Dzi?kuj? za kolacj? i mi?y wieczór. Czy kierowca mo?e mnie zawie?? na lotnisko? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-05 | więcej »
"Do trzech razy sztuka"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wielcy oratorzy doceniali pot?g? rytmu... doceniali pot?g? rytmu... pot?g? rytmu. Jest wiele teorii dlaczego trójdzielna kompozycja tak silnie dzia?a na cz?owieka. Trudno przedstawi? któr?kolwiek jako zdecydowanego lidera, ale bez wi?kszych trudno?ci ka?dy mo?e przytoczy? kilka przyk?adów potwierdzaj?cych magiczn? moc liczby TRZY. 1. Pitagoras uwa?a? liczb? trzy za doskona??, wyra?aj?c? "pocz?tek, ?rodek i koniec." 2. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-10-01 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Agencje Reporter Internet Klient PRACOWNICY Problem Dziennikarz Prawda Reporterzy Gazeta Firma Dziennikarze Wywiad Google Tusk Gapa Media Szef Informacja Kaczy?ski Klienci Rzecznik Praktycy Polska Public Relations Komunikacja Twitter Pressence RelacjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. Prawda pi?knie powiedziana
7. Druga szansa w mediach
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl