Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Lubisz patrze?, prawda?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Telewizja to obraz. Radio to d?wi?k. Prasa to s?owo drukowane. Taka jest potoczna opinia. Taka by?a. Dzisiaj ?wiatem rz?dzi obraz. Obraz ruchomy. Dlaczego? Poniewa? – tak jak bohater filmu "Wystarczy by?" z Peterem Sellersem – lubimy patrze?. Patrze? na co? W?a?ciwie na wszystko, co jest kolorowe i si? rusza. Ka?dy temat okraszony fotografi? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-31 | więcej »
"Znasz Toma Petersa?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W?a?nie uda?o Ci si? po kilku miesi?cach wyt??onej pracy doprowadzi? do wydrukowania wywiadu z Twoim prezesem na pierwszej stronie "Rzeczpospolitej". Gratuluj?! Spisa?e? si? tak rewelacyjnie, ?e jeszcze tego samego dnia, kiedy na Twoim biurku wyl?dowa? numer z fotografi? u?miechni?tego szefa rozdzwoni?y si? telefony z pro?bami o... Wi?cej wywiadów? Nie. To zaproszenia na konferencje biznesowe, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-27 | więcej »
"Interesy w restauracji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

?niadanie, obiad lub kolacja... Coraz wi?cej interesów omawia si? przy stoliku w restauracji. Pami?tam pierwszy pobyt w Pary?u, kiedy to szczegó?y umowy mój partner zacz?? omawia? dopiero w drodze powrotnej z lunchu do biura. Wtedy my?la?em, ?e to jakie? niedopatrzenie. Dzi? wiem, ?e to taki francuski styl. Element rozrywki, który pojawia w trakcie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-23 | więcej »
"Wywiad przez e-m@il"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"M@m kilk@ pyt@?..." Jako praktyk public relations nie przepadam za wywiadami przez e-mail. Takie kontakty stwarzaj? ma?e szanse lepszego poznania dziennikarza. Reporterzy zwykle pracuj? w takim po?piechu, ?e nie maj? ochoty na pogaw?dk?. S? te? tacy, którzy stanowczo zabraniaj? kontaktu telefonicznego pod gro?b? wykre?lenia nazwiska z artyku?u. Znajomy dziennikarz z kolei uwielbia wywiady [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-20 | więcej »
"Mniej cz??ciej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Otwórz lokaln? gazet? na stronie z informacjami kulturalnymi. Ile filmów oferuje dzi? wieczorem multiplex? Na dziesi?ciu ekranach pokazywane jest maksymalnie 5 filmów, rozpoczynaj?cych si? o ró?nych porach. Seans za seansem jak fale. Teraz czas na lektur? programu telewizyjnego. Czy kablówka rzeczywi?cie ma ofert? tak ró?norodn? jak to reklamuje w folderze? Czy zdarzy?o [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-16 | więcej »
"Ale impreza!"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Imprezy specjalne to gatunek wyj?tkowy. Ka?dy kto je organizuje czuje si? spadkobierc? ho?du pruskiego i Okr?g?ego Sto?u, konkursu gry na niewidocznej gitarze i wy?cigu tresowanych ?ó?wi, Tygodnia Walki z Bezsenno?ci? i Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Wszystkie wymagaj? niezwyk?ej mobilizacji, koordynacji, wspó?pracy dostawców, wolnych strzelców, etatowych pracowników w zespole niezawodnym jak mechanizm szwajcarskiego zegarka. Imprezy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-13 | więcej »
"Przysz?e lekcje z historii"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wyobra? sobie najgorsz? rzecz jaka mo?e przydarzy? si? Twojemu projektowi, organizacji lub nowemu rozwi?zaniu. Jeste? dzie? po premierze nowego modelu auta. I co? W czasie jazdy próbnej odpada ko?o. Trudno w to uwierzy?. Przecie? przeprowadzono tyle prób i testów w najbardziej ekstremalnych warunkach. Przecierasz oczy ze zdumienia. Ale obraz nie znika. Jeste? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-09 | więcej »
"PRaca na akord"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ma?o nie dosz?o do r?koczynów, kiedy ostatnio spotkali?my si? w wi?kszym gronie praktyków public relations. Kto? rzuci? has?o: pay-for-placement - pomys? p?acenia agencji PR w oparciu o liczb? artyku?ów opublikowanych w prasie. Agencja nie otrzymuje wtedy sta?ego honorarium. Wynagrodzenie jest wyp?acane tylko w przypadku doprowadzenia do publikacji informacji w zazwyczaj bardzo dok?adnie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-06 | więcej »
"Wra?enia i spostrze?enia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

?yjemy w ?wiecie wra?e? i spostrze?e?. Wra?enia - to, co pozostaje w nas w wyniku komunikacji. Spostrze?enia - to, co wydaje si? nam, ?e widzimy i s?yszymy. Wra?enia s? trwa?e. Mog? by? wynikiem percepcji, ale same wra?enia ?yj? poza faktami - s? ostatni? rzecz? jak? zapominamy o okoliczno?ciach, o wydarzeniu, o osobie. Dlaczego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-02 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Rzecznik PRACOWNICY Google Polska Dziennikarz Public Agencje Firma Klienci Tusk Gazeta Komunikacja Relacje Internet Kaczy?ski Gapa Informacja Relations Media Szef Pressence Klient Problem Twitter Wywiad Dziennikarze Reporterzy Reporter PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. Prawda pi?knie powiedziana
7. Druga szansa w mediach
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl