Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Nie s?uchaj zawsze prawnika"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Masz s?ucha? adwokata? Oczywi?cie. Zawsze? Niekoniecznie. Praca prawnika polega na obronie Ciebie w s?dzie. Adwokat zgodnie z zasadami sztuki prawniczej ma obowi?zek uprzedzi? klienta o przykrych konsekwencjach prawnych jego publicznych wypowiedzi. Ergo: "Nic nie mów." Praca eksperta public relations polega z kolei na obronie Twego dobrego imienia w oczach opinii publicznej. To zupe?nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-11-30 | więcej »
"7 brzydkich zda? w sprzeda?y"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kupi?em w sklepie internetowym telefon komórkowy. Po tygodniu oczekiwania na dostaw? zadzwoni?em z pytaniem o stan mojego zamówienia. "Zaraz, zaraz, jaki to by? numer tego zamówienia? Nie mog? go odnale??..." I po chwili: "Prosz? zadzwoni? za pó? godziny, bo naprawd? nie jestem w stanie teraz tego odnale??." "Ja mam zadzwoni??" "No [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-11-26 | więcej »
"Jeste? na celowniku mediów?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W sprawie s?dowej nie chodzi wy??cznie o oczyszczenie z zarzutu – chodzi tak?e o zachowanie dobrego imienia i zaufania do marki. Utrata zaufania do marki mo?e by? bardziej kosztowna od odszkodowania w przegranej sprawie s?dowej. Dodajmy nadmierne zainteresowanie mediów i organów kontrolnych. Niestety, wi?kszo?? organizacji nie potrafi zareagowa? skutecznie zanim sprawy wymkn? si? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-11-23 | więcej »
"Strategiczne niebo nade mn?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Mia?em sen... Król podaje b?aznowi - swemu nieformalnemu doradcy public relations - informacj? prasow?. "Ale? Wasza Wysoko??, to wcale nie jest informacja prasowa," odpowiada trefni?. "Przybij wi?c piecz?tk? TAJNE," odpowiada w?adca. To si? nazywa my?lenie strategiczne. Strategia to jeden z najbardziej mglistych terminów w public relations. Dla jednych bycie strategiem to samo [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-11-19 | więcej »
"20 zabójców zaufania"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zaufanie jest kluczem do relacji mi?dzyludzkich w domu, pracy, w?ród przyjació? i na arenie politycznej - decyduje z kim wymieniamy ?lubne obr?czki, dla kogo pracujemy, od kogo kupujemy i na kogo g?osujemy. Zaufanie przypomina delikatn? magiczn? substancj? podobn? w dzia?aniu do ligniny, dzi?ki której drewno jest sztywne i wytrzyma?e na ?ciskanie; w [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-11-16 | więcej »
"Wiem co si? wydarzy w kryzysie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wiem co si? wydarzy w kryzysie... Wiem to nie dlatego, ?e mam magiczn? lunet? czy umiej?tno?? czytania przysz?o?ci ze szklanej kuli. Wiem, bo do?wiadczenie nauczy?o mnie, ?e szefowie firm reaguj? na kryzysy wed?ug pewnego schematu. Kolejno?? dzia?ania Wi?kszo?? organizacji po wybuchu kryzysu dzia?a w takiej kolejno?ci: 1. Reakcja na konkretne wydarzenie, w tym zaspokojenie ludzkich [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-11-12 | więcej »
"Nie zgadzaj si? na ka?dy wywiad"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wyobra? sobie, ?e jeste? prawnikiem specjalizuj?cym si? w prawie cywilnym. Zgadzasz si? na wywiad telewizyjny "na ?ywo". Prowadz?cy program zaczyna od pytania o... celowo?? i moralno?? kary ?mierci. Udzielasz ogólnych odpowiedzi, ale unikasz szczegó?ów boj?c si? pope?ni? jak?? gaf?. Prawo karne to nie Twoja specjalno??. Podobn? przygod? mia?em udzielaj?c w zesz?ym tygodniu [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-11-09 | więcej »
"Bez przeprosin, czyli obrona Chlebowskiego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?dy z nas - prezydent Kaczy?ski, premier Tusk i pan Jasio, parkingowy z centrum handlowego - od czasu do czasu pope?nia jaki? b??d. S? tacy dla których dzie? bez pomy?ki to dzie? stracony; s? te? tacy, którzy przejmuj? si? najdrobniejsz? "wpadk?". B??dy s? ró?nego formatu. Mo?e to by? rozpocz?cie wojny, zablokowanie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-11-05 | więcej »
"Królestwo za rzecznika"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

KRÓLESTWO ZA RZECZNIKA! Takiego og?oszenia jeszcze w prasie nie widzia?em, ale kiedy czytam codziennie sensacyjne tytu?y na pierwszych stronach ogólnopolskich dzienników, ro?nie we mnie przekonanie, ?e inwestycja w firm? Rzecznik Prasowy S.A. oprze si? ka?dej recesji. Poniewa? wszystkie firmy stoj? przed skomplikowanymi wyzwaniami komunikacyjnymi, pojawia si? potrzeba zatrudnienia fachowców, którzy naucz? szefów firm [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-11-02 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Reporter Pressence Public Komunikacja Dziennikarze Wywiad Polska Gazeta Firma Informacja Agencje PRACOWNICY Relations Google Media Gapa Szef Klient Kaczy?ski Prawda Klienci Relacje Tusk Internet Dziennikarz Rzecznik Twitter Problem PraktycyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
2. Przysz?e lekcje z historii
3. Co ??czy PR z lataniem samolotem
4. Smakowite micha?ki
5. Najlepsze na ?wiecie ?wiczenie kreatywnego my?lenia
6. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
7. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
8. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Komunikacja w stresie
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl