Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"10 porad jak sknoci? kampani? wyborcz?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zosta?e? szefem kampanii wyborczej? Gratuluj?. Jeste? pewny zwyci?stwa i prawdopodobnie nie my?lisz o przegranej. Myl? si?? Oto 10 porad jak nowy szef sztabu mo?e sknoci? kampani? wyborcz?: 1. Szef sztabu wyborczego korzysta z do?wiadcze? z innych kampanii, nawet je?li nie maj? one ?adnego zwi?zku z obecn? kampani? (strategia, taktyka, cele). Nowi szefowie nie wiedz? czego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-02-28 | więcej »
"8 cech idealnego szefa kampanii wyborczej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jakie s? cechy idealnego szefa kampanii wyborczej? Powiedzia?em: idealnego szefa, nie: szefa idealnej kampanii. Jaka ró?nica? Nie ma idealnych kampanii wyborczych; s? tylko kampanie wygrane lub przegrane. Idealni szefowie kampanii zwi?kszaj? szans? zwyci?stwa i zmniejszaj? jego koszty. Co charakteryzuje idealnego szefa kampanii wyborczej? Oto 8 wyró?ników: 1. Zrozumienie Na zrozumienie mo?na patrze? w trzech wymiarach: A. Kampania [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-02-24 | więcej »
"Z notatnika reportera ?ledczego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Reporterzy ?ledczy to elita dziennikarstwa. Ich misj? jest ujawnianie skandali i niecnych uczynków rz?dz?cych elit. Dla moich studentów dziennikarstwa opracowa?em zestaw 35 porad jak przeprowadza? wywiady. Mog? z nich skorzysta? tak?e praktycy public relations przygotowuj?cy swoich klientów do kontaktów z mediami. I. PRZYGOTOWANIE 1. Dokumentacja. Najlepsze pytania to te, które wynikaj? z g??bokiej i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-02-21 | więcej »
"Dziennikarze nie s? problemem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ile razy narzekali?cie w pracy na dziennikarzy i k?opoty jakie z nimi macie? Chyba troch? wi?cej ni? raz... Jest co? typowo polskiego w krytykowaniu mediów. Niestety, to pozornie nieszkodliwe zaj?cie mo?e sta? si? przyczyn? dodatkowych k?opotów kiedy trafisz na celownik zawzi?tego reportera. Nie wierzysz? Oto co przytrafi?o si? wyj?tkowemu klientowi... Nowa szefowa publicznej organizacji [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-02-17 | więcej »
"Prawnik w public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy jako praktyk public relations z powodzeniem wspó?pracujesz z prawnikami? Nie krzyw si?, tylko powiedz prawd?. Ca?? prawd? :-) Trudno wyobrazi? sobie skutecznie pracuj?cy zespó? zarz?dzania sytuacj? kryzysow? bez prawników. Prawnicy lubi? mówi?. To czasem denerwuje. Szczególnie kiedy jako specjalista PR uwa?asz, ?e ich przekaz jest z gruntu szkodliwy. Je?li jednak Twoja porada [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-02-14 | więcej »
"SCC, czyli s?owa czyni? cuda"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ile razy poczu?e? si? ura?ony cudzymi s?owami? By? mo?e w ostatniej chwili odst?pi?e? od kupna, poczu?e? si? zawiedziony, dotkni?ty i trudno Ci racjonalnie wyt?umaczy? dlaczego. U?ywanie w?a?ciwych s?ów odgrywa kluczow? rol? w budowaniu relacji z dziennikarzami, klientami, wspó?pracownikami i partnerami w interesach. Jakie s? nasze "ukochane" s?owa? ?atwy, prosty, sprawdzony, zaoszcz?dzi?, odkry?, gwarantowa?, bezpiecze?stwo, zdrowie, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-02-10 | więcej »
"?abka na oceanie, czyli dlaczego nie przeczytasz tego artyku?u"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ponad po?owa internautów odwiedzaj?cych blog Media Gapa nigdy nie przeczyta tego artyku?u. Rozumiem dlaczego: ka?dy ma ograniczon? ilo?? czasu na czytanie i trzeba codziennie dokonywa? selekcji co czyta? i z czego mo?na zrezygnowa?. Ale zapytam wprost: jak wygl?da ta selekcja? Czy poprzedza j? rzeczowa analiza priorytetów w zdobywaniu praktycznych informacji o public [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-02-07 | więcej »
"Zamiast Smole?ska, czyli ziarno prawdy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kto mówi prawd? o katastrofie prezydenckiego tupolewa pod Smole?skiem: Polacy czy Rosjanie? Edward Klich czy Tatiana Anodina? Antoni Maciarewicz czy Bogdan Klich? Niedawno pisa?em jak trudno oceni? co jest dzisiaj prawd?, a co k?amstwem ("Wyzwanie PR 2011, czyli co sta?o si? z prawd??"). Sprzeczne informacje z ró?nych (tak?e opiniotwórczych) mediów i ?róde? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-02-03 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

PRACOWNICY Informacja Media Klienci Gazeta Prawda Klient Public Dziennikarz Internet Relations Polska Reporter Wywiad Kaczy?ski Dziennikarze Problem Komunikacja Twitter Firma Google Pressence Tusk Reporterzy Agencje Relacje Gapa Szef Praktycy RzecznikStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
2. Przysz?e lekcje z historii
3. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
4. Smakowite micha?ki
5. Co ??czy PR z lataniem samolotem
6. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
7. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
8. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
9. Czytanie z oczu
10. Co mówi u?cisk d?oni
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl