Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"7 porad praktyka public relations dla dziennikarzy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czasami – i nie s? to najmilsze chwile – praca praktyka public relations przypomina zaj?cie nawiedzonego telemarketera. Dziennikarze te? tego ciep?o nie wspominaj?. Jednak wielu praktyków public relations dobrze wykonuje swoj? prac?. Kontaktuj? si? tylko z reporterami, których mog? zainteresowa? proponowane tematy. Wcze?niej czytaj? ich artyku?y, ogl?daj? programy w telewizji i s?uchaj? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-28 | więcej »
"Czego nauczy?em si? o perswazji w McDonaldsie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Rano przed spotkaniem z nowym klientem wpad?em na chwil? do McDonaldsa na ?niadanie. Jaki? m??czyzna zatrzyma? si? przy moim stoliku i zaproponowa? darmow? mro?on? herbat?, gdy? w kasie otrzyma? przez pomy?k? jedn? za du?o. Odpowiedzia?em, ?e nie pij? mro?onej herbaty na ?niadanie. "Nie musi by? pan taki pryncypialny," powiedzia?. "Pij? tylko kaw?," wyja?ni?em. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-25 | więcej »
"Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe "
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na pocz?tek krótki quiz. Kto to powiedzia?? 1. "My?la?em, ?e pan mi r?k? poda, a pan mi tu jakie? dokumenty daje." a. Bronis?aw Komorowski, b. Jaros?aw Kaczy?ski, c. Donald Tusk 2. "Niech pan mnie mo?e od razu przeprosi, bo inaczej, b?dzie mia? pan proces." a. Bronis?aw Komorowski, b. Jaros?aw Kaczy?ski, c. Donald Tusk 3. "Je?dzicie, przecinacie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-21 | więcej »
"5 rzeczy jakich pracownicy oczekuj? od komunikacji wewn?trznej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Firmow? komunikacj? wewn?trzn? zajmuj? si? ponad 10 lat. Mam za sob? wiele ankiet, audytów i szkole? – dobrze wiem jak pracownicy wyobra?aj? sobie efektywn? komunikacj? mi?dzy sob? i z szefami. Ciekawe jak wiele rzeczy pojawia?o si? w audytach 10 i 5 lat temu i wraca tak?e teraz. Naprawd?, im wi?cej si? zmienia, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-18 | więcej »
"Przywódcy i oratorzy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zwi?zek pomi?dzy przywództwem i krasomówstwem cz?sto widziany jest jako relacja pomi?dzy formalnym statusem i praktyczn? umiej?tno?ci?. Jeste? liderem, wi?c musisz umie? opowiada?! Ale opowie?? opowie?ci nierówna. Ja patrz? na to inaczej. Moim zdaniem, trzeba skupi? si? na zdefiniowaniu przywództwa, tego, gdzie jest ono potrzebne i w jakich warunkach mo?e si? ujawni?. Sk?d bior? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-14 | więcej »
"Trzy istotne rozró?nienia w public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ludzie z ograniczon? lub ?ladow? umiej?tno?ci? analitycznego my?lenia (na przyk?ad, autorzy planów medialnych, szefowie marketingu i.... hmm... blogerzy) cz?sto wchodz? w trudne relacje z faktami. Niejednokrotnie myl? rzeczy, które wygl?daj? podobnie. Oto trzy przyk?ady, które sprawiaj? k?opoty osobom ze s?abo rozwini?tym zmys?em analitycznym. 1. Popularno?? jako dowód skuteczno?ci Kiedy czytam propagandowe informacje o mediach [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-11 | więcej »
"Zasada zachowania g?upoty"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jednym z najbardziej irytuj?cych aspektów czytania czegokolwiek napisanego przez wiekowych praktyków PR takich jak ja (?) jest tendencja do upi?kszania pierwszych lat public relations w Polsce. Przypomnia?em sobie o tej g?upiej s?abo?ci po obejrzeniu filmu Woody Allena "Midnight in Paris". Komedia romantyczna Woody Allena to delikatna opowie?? o tym, ?e to, co minione [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-07 | więcej »
"S?owa si? nie licz? – wa?na jest mowa cia?a?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

S?owa tylko w 7 procentach wp?ywaj? na komunikacj? mi?dzy lud?mi. Pozosta?e elementy to brzmienie g?osu (38%) i komunikacja niewerbalna (55%). Prawda? By? mo?e s?ysza?e? ju? wcze?niej te s?owa. Trenerzy medialni, doradcy wizerunku, konsultanci biznesowi od lat u?ywaj? tych danych w prezentacjach, artyku?ach i ksi??kach – mnie te? kilka razy to si? przytrafi?o. Ci, którzy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-05 | Komentarze [1] więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Wywiad Kaczy?ski Reporter Pressence Relations Rzecznik Firma Komunikacja Prawda Dziennikarz Reporterzy Klienci Informacja PRACOWNICY Polska Praktycy Klient Gapa Public Tusk Szef Gazeta Problem Media Twitter Dziennikarze Relacje Internet Google AgencjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
2. Przysz?e lekcje z historii
3. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
4. Smakowite micha?ki
5. Co ??czy PR z lataniem samolotem
6. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
7. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
8. Co mówi u?cisk d?oni
9. Kto robi szkolenia medialne lepiej od nas?
10. Najwi?kszy mit w zarz?dzaniu kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl