Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2017-01-15
"Pro?ba o mniej zapyta? ofertowych"

Pro?ba o mniej zapyta? ofertowych

W Nowym Roku nie chcemy w Pressence Public Relations wi?cej pieni?dzy, wi?cej wywiadów w mediach ani wi?cej lajków na Facebooku. Prosimy tylko o mniej zapyta? ofertowych na us?ugi PR.

Zapytania ofertowe s? od lat najbardziej popularn? metod? wyboru agencji PR. Jednocze?nie nie znam nikogo kto by nie krytykowa? tej metody selekcji i wyboru firmy ?wiadcz?cej us?ugi PR.

Oto trzy przyk?ady fragmentów zapyta? jakie otrzymali?my w zesz?ym roku pokazuj?ce z?? stron? zapyta? ofertowych:

1. Prosz? poda? list? 10 firm z naszej bran?y, dla której pracowali?cie, co dla nich zrobili?cie i z jakim efektem.

To pytanie o informacje poufne.

2. Prosz? o szczegó?owy plan i harmonogram realizacji projektu.

Mamy przygotowa? za darmo szczegó?owy plan i harmonogram projektu, który by? mo?e b?dzie realizowa? kto? inny?

3. Prosz? o list? technik i narz?dzi oraz opis procesu realizacji proponowanego celu PR.

Kawa ma by? z cukrem?

Relacje w PR

Zapytanie ofertowe pomaga wybra? dostawc? spinaczy biurowych, sprz?tu komputerowego lub urn wyborczych. Ale nie pomaga w wyborze agencji PR.

Dlaczego? Bo w PR najwa?niejsze s? relacje. Cena i tre?? oferty s? wa?ne. Ale ich atrakcyjno?? spada bez relacji. A jak mo?na mie? relacje z kim? kogo si? nie zna?

Wysy?asz zapytanie ofertowe kiedy potrzebujesz prawnika, lekarza lub doradcy finansowego? Nie. Rozmawiasz z zaufanymi lud?mi, którzy znaj? takie osoby – prawników, lekarzy i doradców finansowych.

W wyborze agencji PR zaufanie do konkretnych ludzi jest wa?niejsze od ceny, tre?ci oferty i tego, co mo?esz przeczyta? na stronie WWW oferenta.

Pressence Public Relations nie odpowiada na zapytania ofertowe:

1. które otrzymuje od nieznanej firmy, instytucji lub organizacji,

2. które s? zbyt ogólne,

3. które zawieraj? nierealistyczne oczekiwania,

4. kiedy wiemy, ?e nasza konkurencja zawsze przedstawi ni?sz? cen?,

5. kiedy nie wiemy kim jest nasza konkurencja,

6. kiedy nie wiemy kto b?dzie ocenia? nasz? ofert?,

7. kiedy nie znamy kryteriów wyboru oferty,

8. kiedy cena jest jedynym kryterium oceny warto?ci naszej oferty,

9. kiedy wiemy, ?e pytaj?cy ju? wcze?niej wybra? us?ugodawc?,

10. kiedy pytaj?cy nic o nas nie wie.

Wybór agencji PR zacznij od kwerendy w Internecie. Zrób krótk? list? agencji z najlepsz? reputacj? i najlepiej pasuj?cych do wizji, kultury, warto?ci i priorytetów Twojej firmy, instytucji lub organizacji. Spotkaj si? na indywidualnych rozmowach o tym, czego potrzebujesz. Dopiero po tych rozmowach wy?lij wybranym agencjom konkretne zapytanie ofertowe.

Oto co jeszcze jest wa?ne w procesie wyboru agencji PR:

1. Odpowiadaj na pytania agencji.

2. Powiedz agencji (je?li zapyta) z kim jeszcze rozmawiasz o wspó?pracy.

3. Nie kieruj si? w wyborze cen?.

4. Nie oczekuj, ?e otrzymasz co? wyj?tkowego za darmo.

5. B?d? otwarty na nowe pomys?y i propozycje.

Takie podej?cie do wyboru agencji PR daje o niebo lepsze rezultaty i pomaga budowa? pozytywne relacje ju? na pocz?tku wspó?pracy.

PS. Wczoraj w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nowego klienta wys?a?em 20 szczegó?owych pyta?. Je?li je przeczyta, zobaczy i zrozumie jak my?limy i pracujemy.

Je?li szukasz agencji PR, która nie zgadza si? na wszystko, ?eby zdoby? klienta, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Polska Relacje Google Szef Gazeta Relations Gapa Kaczy?ski Komunikacja Klienci Pressence Informacja Firma Public Tusk Praktycy Problem Rzecznik Dziennikarze PRACOWNICY Prawda Internet Media Twitter Klient Reporterzy Wywiad Dziennikarz Agencje ReporterStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Co mówi u?cisk d?oni
3. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
4. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Co ??czy PR z lataniem samolotem
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl